.
SWAP obchodzi Narodowe Święto Niepodległości Polski

Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe jest w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócone zostało ustawą w okresie zmian systemu politycznego w Polsce w roku 1989.

W dniu 17 listopada 2019 odbyły się  uroczyste obchody Dnia Niepodległości organizowanie przez Okręg 10 razem z Placówką 81 SWAP-u w Trenton. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w Kościele Św. Michała Trenton. Brali w niej  udział weterani z następujących placówek SWAP-u: nr. 12 Bensalem PA, 36 Passaic-Clifton wraz z Korpusem Pomocniczym Pań, 51 Jersey City, 81 Trenton, 99 Harrison NJ.

Msza Święta rozpoczęła się wprowadzoniem do kościoła weterańskich pocztów sztandarowych. Mszę Świętą koncelebrował Ks. Edward Kwoka. W homilii poruszone zostały ważne elementy z życia Polski w okresie jej odradzania, jakimi były: wielka ofiarność i bezgraniczne odddanie Polonii amerykańskiej dla ideii odzyskania niepodległości Polski oraz szczodre wsparcie finansowe. Omówiona została istotna rola weteranów, w tym Błękitnej Armii Generała Hallera w walce o niepodległą Polskę. W czasie  Mszy Świętej zebrani weterani SWAP-u uzyskali oddzielnie skierowane do nich błogoslawieństwo.

Po zakończeniu Mszy Świętej zaproszeni goście i weterani udali się na dalsze obchody do siedziby placówki 81 w Trenton, gdzie  odbyła się uroczysta akademia.

Powitania i oficjalnego wprowadzenia dokonał Antoni Plotka, Komendant Okręgu 10, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że podtrzymywanie  tradycji weterańskich jest niezwykle ważne dla tworzenia weterańskiej historii Polonii w USA. Komendant podziękował wszystkim przybyłym weteranom i Paniom z Korpusu Pomocniczego za okazywaną od lat pielęgnację patriotycznych tradycji i corocznie uczestnictwo w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości naszej Ojczyzny Polski. Wielkie i znamienne słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna niezmiennie nadal towarzyszą weteranom w pracy i życiu.

Rok 2019 był ogłoszony rokiem 100. rocznicy odzyskania niepodległoście przez Polskę. W uroczystosci uczestniczyli: gość honorowy płk Karol Budniak zastępca Atasze Wojskowego z Waszyngtonu, Tadeusz Antoniak I Wicekomendant SWAP-u, Zbigniew Wrzos Honorowy Komendant Pl 12,  komendanci: Tadeusz Guzik komendant Pl 12, komendant  Pl 36, Korpus Pomocniczy Pań,  Marian Doda komendant Pl 51,  Stanisław Jarząbek komendant  Pl 99, Stefan Radkowski komendant Pl 81, gospodarz uroczystości, Antoni Plotka, komendant Okręgu 10. 

Zgodnie z programem głos zabral Tadeusz Antoniak I Wicekomendat SWAP-u, ktory przywitał gości i odczytal okolicznościowy list od  Krzysztofa Tomczaka Komendanta Naczelnego SWAPu skierowany do uczestników uroczystości.

Następnie wystąpił płk Karol Budniak zastępca Atasze Wojskowego z Waszyngtonu. 

Mówca przekazał wszystkim zebranym weteranom okolicznościowe życzenia od Gen. Cezarego Wiśniewskiego Atasze Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Podziękował weteranom za kontynuację obchodów tradycji walki o niepodległość Polski. Życzył dalszych sukcesów w pracy społecznej dla dobra Polonii amerykańskiej i naszej Ojczyzny Polski.

Następnie wystąpił dr Janusz Romanski Kronikarz Placowki 12 , ktory przedstawil medialną prezentację pt. "Marszałek Józef Piłsudski,  twórca niepodległej Polski." Prezentacja składająca się z szeregu slajdów przybliżyła zebranym postać wielkiego Marszałka, jego talent żołnierza i wybitnego męża stanu. W prezentacji została przedstawiona rola Polonii amerykańskiej i osobisty udział prezydenta US Woodrow Wilsona, jego słynny 13 punkt traktatu wersalskiego który przywrócił Polskę na polityczną mapę Europy po 123 latach zaborów. 

Antoni Plotka Komendant Okregu 10 poinformował zebranych o decyzji Zarządu Głównego SWAP-u o wyróżnienu weteranów placówki 81 SWAP-u medalem 100-lecia.

Medalem 100-lecia Niepodległości Polski został wyróżniony Stefan Radgowski Komendant Pl 81, w Trenton, NJ.

Słowa podziękowania należą się komendantowi Stefanowi Radkowskiemu oraz kolegom weteranom z placówki 81 SWAP-u Trenton, za niezwykle miłe i przyjacielskie zorganizowanie uroczystości i przygotowanie smacznego żołnierskiego obiadu, co na trwałe zapisze się w weterańskiej historii Polonii, a załączone zdjęcia dopomogą.
 

Opracowal: dr Janusz Romanski kronikarz Pl. 12.
 

Weterani i poczty sztandarowe na schodach Kościoła w Trenton

Przemawia Tadeusz Antoniak I Wicekomendat SWAP-u / Przemawia dr Janusz Romański – I Wicekomendant Okręgu 10

Przemawia płk Karol Budniak - Zastępca Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, asysta Antoni Plotka 
Komendant Okregu 10

Antoni Plotka wyróżnia dyplomem Medalu 100-lecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej Stefana Radgowskiego, komendanta 
Placówki 81 SWAP w Trenton

Podczas uroczystości Korpus Pomocniczy Pań i weterani Pl 99

Podczas uroczystości weterani: w centrum Marian Doda - Komendant Pl 51, Stanisław Jarząbek, komendant Pl 99
 
 

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, 2020
STOWARZYSZENIE WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE
Placówka nr 81 w Trenton, NJ 
12-16 Grand St, Trenton, NJ, 08611
PROJEKT WITRYNY: SWAP