Weterani ze SWAP na portalu filmowym YouTube

Staraniem Okręgu 2. SWAP umieszczono na portalu internetowym YouTube nagrania filmowe pochodzące z Archiwum SWAP w Nowym Jorku. Są to fragmenty wywiadów (około 10 minut każdy) z członkami SWAP i innymi osobami, które doznały stalinowskich represji: więzienia, łagry, deportacje i zesłanie na Syberię. Swoje przejścia na "nieludzkiej ziemi" wspominają: Antoni Chrościelewski, Grażyna Jonkajtys-Luba, Mieczysław Kierkło, Helena Knapczyk, Stanisław Paszul, Eugeniusz Witt i inni. Relacje te można obejrzeć w internecie pod adresem: www.youtube.com/user/pavany09 lub po angielsku pod: http://www.youtube.com/user/pavany09english


 

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved