Zarys dziejów Okręgu 2. SWAP
 
Okręg 2. skupia Placówki SWAP działające w rejonie metropolii nowojorskiej na pograniczu dwóch stanów: New York i New Jersey. Powołany został do życia 16 sierpnia 1925 r. w siedzibie Placówki Nr 36 w Passaic, NJ, podczas zebrania delegatów z kilku okolicznych Placówek z okazji poświęcenia sztandaru Placówki Nr 36. Na zebraniu tym reprezentowane były następujące Placówki: 

Placówka Nr 21 w Nowym Jorku, NY; 
Placówka Nr 25 w Newark, NJ; 
Placówka Nr 36 w Passaic, NJ; 
Placówka Nr 51 w Jersey City, NJ; 
Placówka Nr 57 w Elizabeth, NJ. 

Do 1939 roku ilość Placówek skupionych w Okręgu 2. SWAP wzrosła do 18. Ich członkami byli w zdecydowanej większości polscy weterani I wojny światowej, tzw. hallerczycy, tj. b. żołnierze Armii Polskiej we Francji z lat 1917-1919, której dowódcą był gen. Józef Haller. 

Od maja 1946 r. (po IX Walnym Zjeździe SWAP w New Britain, CT) szeregi organizacyjne SWAP zostały otwarte dla polskich weteranów z II wojny światowej, których spora liczba osiedliła się w Stanach Zjednczonych i Kanadzie. Część owych weteranów wstąpiła do SWAP i pozostała w niej na stałe, a część po nieporozumieniach z władzami SWAP wystąpiła z organizacji w 1952 r. i powołała do życia Stowarzysznie Polskich Kombatantów (SPK) w Stanach Zjednoczonych. Placówki SWAP utworzone przez weteranów z II wojny światowej otrzymywały numery od liczby "200" wzwyż. Dzięki tej numeracji od razu można się zorientować, które Placówki SWAP zakładane były przez weteranów z I, czy II wojny światowej. Obecnie do Okręgu 2. SWAP należą następujące Placówki: 

Placówka 21/201 w Nowym Jorku, NY
Placówka Nr. 36 w Passaic, NJ
Placówka Nr. 51 w Jersey City, NJ
Placówka Nr. 57 w Elizabeth, NJ
Placówka Nr. 99 w Harrison, NJ
Placówka Nr. 123 w Nowym Jorku, NY
Placówka Nr. 208 w South River, NJ
Placówka Nr. 209 w Port Chester, NY

Siedzibą Okręgu 2. SWAP od 1949 roku jest Dom Weterana Polskiego na Manhattanie (New York City), na rogu Irving Place i 15 Street. 

Prezesami i komendantami Okręgu 2. SWAP od 1925 r. byli następujący weterani: Jan M. Matecki, dr Józef Michalski, Adam B. Łyczak, Józef Cichowski, Józef Klimek, Józef Gorzelnik, Zbigniew Konikowski, Józef Basiaga, Eugeniusz Kaleniak. Obecnie funkcję komendanta Okręgu 2. SWAP sprawuje Antoni Chrościelewski - b. zesłaniec syberyjski, żołnierz II Korpusu Polskiego, uczestnik m.in. Bitwy pod Monte Cassino w 1944 r. 
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                          PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP