Roczne Zebranie Informacyjne Okręgu 2. SWAP

Jak wiadomo w tym roku obchodzimy 90-lecie naszej organizacji. Z tej okazji Zarząd Okręgu 2. SWAP postanowił, że tegoroczne Zebranie Informacyjne Okręgu będzie miało szczególny charakter. Z okazji Jubileuszu dnia 25 czerwca 2011 r. odprawiona została w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie uroczysta Msza Św. Wzięli w niej udział koledzy i koleżanki z następujących Placówek: 21/201 w Nowym Jorku; 36 w Passaic, NJ; 57 w Elizabeth, NJ; 88 w Harrison, NJ; 123 w Nowym Jorku. Poczet sztandarowy wystawiła Placówka 21/201. Mszę św. odprawił kapelan Okręgu 2. SWAP - o. Mikołaj Socha.

Po Mszy św. wszyscy udali się do Domu Weterana, gdzie była chwila relaksu na kawę i ciasto. Następnie rozpoczęło się Roczne Zebranie Informacyjne, na które wyjątkowo zostali zaproszeni nie tylko delegaci z poszczególnych Placówek, ale wszyscy ich członkowie. Zebranie zaszczycili swoją obecnością naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk i b. adiutant generalny kol. Eugeniusz Witt oraz grupa nowych członków SWAP wywodzących się z polskiego oddziału klubu motorowego Unknown Bikers.

Wszystkich zgromadzonych powitał komendant Okręgu 2. SWAP kol. Antoni Chrościelewski. Z uwagą wysłuchano protokołu z 76 Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Okręgu 2. SWAP, który odczytał kol. Teofil Lachowicz. Protokół z niewielką poprawką został przyjęty. Po przedstawieniu długiej listy imprez i wydarzeń jakie miały miejsce w Okręgu 2. SWAP w minionym roku, nastąpiły sprawozdania członków Zarządu Okręgu 2. Sprawozdanie finansowe złożyła koleż. Sylwia Pełka - adiutant finansowy Okręgu 2. SWAP. Z tego sprawozdania wynika, że sytuacji finansowa Okręgu 2. jest dobra, pomimo dużych wydatków związanych z realizacją kosztownego projektu, jakim jest budowa w Stalowej Woli pomnika "Patrioty", autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego - naszego organizacyjnego kolegi. 
Okręg 2. SWAP w minionym roku wsparł finansowo Zarząd Główny SWAP przeznaczając na fundusz wydawniczy "Weterana" $12,500.00, dzięki czemu nasz miesięcznik mógł regularnie się ukazywać. Wspierano również płatnymi ogłoszeniami wiele organizacji polonijnych oraz szkoły i harcerstwo.

Kol. Eugeniusz Witt postawił wniosek, aby sprawozdania członków Zarządu Okręgu 2. SWAP na czele z komendantem Antonim Chrościelewskim, przyjąć z podziękowaniem za dobrą pracę. Wniosek przyjęto i Zarząd Okręgu 2. nagrodzono oklaskami.

Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania komendantów Placówek. Sprawozdania złożyli: Anita Zadrożna-Połczyńska (w zastępstwie komendanta Placówki 21/201), Michał Lasek - komendant Placówki 36 w Passaic, Anthony Domino - komendant Placówki 99 w Harrison, Andrzej Pityński - komendant Placówki 123 w Nowym Jorku.

Po wystąpieniach komendantów Placówek głos zabrał naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk, który podziękował całemu Okręgowi SWAP za dotychczasowe osiągnięcia i za wsparcie jakie udziela w różnej postaci Zarządowi Głównemu SWAP. 

Komendant Okręgu 2. kol. A. Chrościelewski po wystąpieniu naczelnego komendanta SWAP, zaznajomił zebranych z planem pracy Okręgu 2. na następny rok. Najbliższą ważną imprezą, którą urządza Okręg 2. SWAP jest Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie dnia 21 sierpnia 2011 r. Komendant Chrościelewski zaapelował do zebranych o gremialny udział w tej weterańskiej uroczystości.

Ostatnim punktem programu było zaprzysiężenie nowych członków, którzy ostatnio wstąpili w szeregi SWAP. Zaprzysiężenia dokonał naczelny komendant kol. Wincenty Knapczyk. 

Po zamknięciu Zebrania, komendant Antoni Chrościelewski zaprosił wszystkich na weterański posiłek.   
 

Teofil Lachowicz
 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Powrót do archiwum wydarzeń
 
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                    PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP