"Opłatek" w Okręgu 2. SWAP

Tradycyjnie jak co roku w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku, zostało zorganizowane przez Okręg 2. SWAP spotkanie oplatkowe. W piątkowy wieczór 18 grudnia 2009 r. zgromadzili się licznie przybyli weterani  i zaproszeni goście. Spośród weteranów obecni byli Koledzy z następujących Placówek: Pl. 21/201 z Nowego Jorku, Pl. 36 z Passaic, NJ , Pl. 51 Jersey City, NJ, Pl. 99 Harrison, NJ, oraz Pl. 123 w Nowym Yorku. Zarząd Główny SWAP reprezentował naczelny komendant Wincenty Knapczyk, wraz z żoną Heleną - naczelną prezeską KPP,  oraz adiutant  generalny Krzysztof Olechowski z żoną. Obecny był również honorowy naczelny komendant SWAP, Boleslaw Łaszewski z żoną, oraz były adiutant generalny Eugeniusz Witt. Reprezentantem zaprzyjaznionego Stowarzyszenia Polskich Kombatantow (SPK) był Antoni Życiński. 

Z dalekiego Wilmington, ze stanu Deleware, przyjechała znana polska pisarka Aleksandra Ziółkowska-Boehm, z mężem Normanem.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: konsul RP d/s polonijnych w Nowym Yorku  Przemysław Balcerzyk oraz płk. Tomasz Kaszyński - attache wojskowy przy Stałej Misji RP przy ONZ w Nowym Jorku.  

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele prasy  polonijnej: Zofia Kłopotowska - redaktor naczelny Kuriera Plus, oraz Jan Latus - redaktor naczelny Nowego Dziennika. Z Instytutu Piłsudskiego przybyły panie: Magdalena Kapuścińska i Iwona Korga.

O godzinie 6 p.m., gości przywitał  gospodarz spotkania Antoni Chrościelewski - komendaant Okręgu 2. SWAP.
Spotkanie rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem, ponieważ czekano na Naczelnego Kapelana SWAP o. Krzysztofa Wieliczko. Chwile oczekiwania umilał kolędami zespół muzyczny Ludwika Kornafela.  

Po przybyciu, o. Krzysztof Wieliczko, powitał gości i wspólnie pomodlił się ze zgromadzonymi. Następnie złożyli życzenia oficjalnie zaproszeni goście, po czym staropolskim  zwyczajem wszyscy zgromadzeni łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. 

Podziekować należy Kolegom z Placówki 99 z Harrison, NJ: Antoniemu Domino i Duszanowi Labik za przywiezienie z restauracji do Domu Weterana wigilijnych potraw. 

Ostatnią atrakcją wieczoru były kolędy w przepięknym wykonaniu profesjonalnej śpiewaczki p. Izabeli Grajner-Partyki, z akompaniamentem. Po koncercie komendant Okręgu 2. SWAP Antoni Chroscielewski zaprosił wszystkich do wspólnego odśpiewania kilku kolęd. I tak to, pod fachowym prowadzeniem p. Izabeli Grajner-Partyki, wspólnie kolędowano, a cieply, świąteczny nastrój trwał do końca wieczoru.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Pełka 
 

1. Zebranych gości przywitał komendant Okręgu 2. Antoni Chrościelewski.  

2. Goście jak co roku dopisali.

3. Koncert kolęd wykonała Izabela Grajner-Partyka.

4. Konsul  Przemysław Balcerzyk i  Wincenty Knapczyk.

5. Eugeniusz Witt i Aleksandra Ziółkowska-Boehm.
 
 
 

Powrót do archiwum wydarzeń
 
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                      PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP