Papieski medal dla Jadwigi Kawy (26 grudnia 2014)

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2014 r., w polskim kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie miała miejsce uroczysta Msza św. odprawiona przez Prowincjała Zakonu Paulinów w U.S.A.,  Ojca Mikołaja Sochę, z udziałem m.in. Ojca Tadeusza Lizyńczyka (proboszcza parafii na Manhattanie) i przybyłego z Rzymu Ojca Krzysztofa Wieliczkę, który kieruje Sekretariatem Administracyjnym Fundacji Jana Pawła II. Ojciec Krzysztof Wieliczko, który jest również naczelnym kapelanem Stowarzyszenia Weteranów Polskich w Ameryce, przywiózł od papieża Franciszka medal dla Jadwigi Kawy, nadany za zasługi dla Kościoła i bliźnich. Jest to wielkie wyróżnienie, bowiem takich medali Ojciec Święty nadaje specjalnym dekretem tylko 10 sztuk na cały świat raz w roku.  
 
Jadwiga Kawa jest znaną postacią wśród nowojorskiej Polonii. Długoletnia mieszkanka Greenpointu przez wiele bardzo aktywnie działała w harcerstwie, Fundacji Jana Pawła II, Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, w Domu Narodowym na Greenpoincie (wchodziła w skład jego dyrekcji), w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA, dokąd zorganizowała wiele wyjazdów grupowych na różne uroczystości religijne i patriotyczne, oraz gdzie w porze letniej przez 47 lat (!) pracowała jako kwatermistrzyni na Kolonii Zuchowej Hufca Podhale. Obecnie Jadwiga Kawa po ciężkiej chorobie, mieszka z córką Barbarą w Los Angeles, Kalifornia. Należy tu nadmienić, że Barbara Kawa-Dzikowska pełniła swego czasu funkcję drużynowej Drużyny Harcerek na Greenpoincie, Brooklyn, NY.

Na tegoroczne Boże Narodzenie, za namową córki pani Jadwiga odważnie zdecydowała się na podróż do Nowego Jorku, aby spędzić je w swoim, tak dobrze znanym środowisku. Nic jednak nie wiedziała, jaki to zaszczyt ma ją tam spotkać, bowiem sprawa wyróżnienia jej papieskim medalem, utrzymywana była do końca w poufnej tajemnicy.   
Na uroczystą Mszę Św. w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika o godz. 6:00 wieczorem, przybyło wielu przyjaciół i znajomych pani Jadwigi. Najliczniejsza grupą byli harcerze i harcerki, widać też było weteranów ze SWAP i b. członków rozwiązanego już SPK, działaczy z Fundacji Jana Pawła II i Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie, górali z Passaic, NJ, oraz wielu parafian z Manhattanu i okolic. Pani Jadwiga była nieco zdziwiona, że w tej koncelebrowanej Mszy Św. uczestniczy aż pięciu księży. Jakież musiało być jej zaskoczenie, gdy po zakończeniu Mszy Św., Ojciec Krzysztof Wieliczko poinformował, jakie to wyróżnienie przywiózł dla niej z Watykanu od papieża Franciszka! Wzbudziło to wielki aplauz wszystkich zgromadzonych. Wzruszona Jadwiga Kawa odebrała z rąk Ojca Mikołaja Sochy papieski medal a z rąk Ojca Krzysztofa Wieliczki dekret papieski z podpisem papieża Franciszka. Młodzież harcerska na cześć pani Jadwigi zaśpiewała "Modlitwę Harcerską" oraz "Bravo Bravissimo". 

Po Mszy Św., na spotkaniu w salce parafialnej przedstawiciele harcerstwa wręczyli druhnej Jadwidze Kawie pamiętnik ze zdjęciami z czasów jej pracy w Związku Harcerstwa Polskiego. 

Szczęśliwa pani Jadwiga otrzymała też stos bukietów kwiatów od różnych organizacji i przyjaciół.  Gratulacje w imieniu Polskiego Domu Narodowego i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce złożył Antoni Chrościelewski, a w imieniu b. członków SPK Janusz Krzyżanowski, natomiast Michał Pająk w imieniu nowojorskiego oddziału Fundacji Jana Pawła II. 

Gratulacjom i kwiatom nie było końca. Szczególnie miło było zobaczyć dzieci i  młodzież, która z wdzięcznością dla pani Jadwigi za wiele lat służby, chętnie przybyła na tę uroczystość. Dla wszystkich uczestników tego spotkania był to pamiętny dzień. 

Na podstawie materiałów nadesłany przez Marię Bielską, opracował Teofil Lachowicz.
Zdjęcia: Zygmunt Bielski
 


 

Powrót do archiwum wydarzeń
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                           PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP