75 Walny Zjazd Okręgu 2.

Dom Weterana Polskiego w Nowym Jorku 31 maja 2008 r. gościł delegatów 75 Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu 2. SWAP. Na osiem Placówek SWAP należących do Okręgu 2-go, reprezentowanych było na Walnym Zjeździe sześć Placówek: Placówka 21/201 w Nowym Jorku, NY; Placówka 36 w Passaic, NJ; Placówka 51 w Jersey City, NJ; Placówka 99 w Harrison, NJ; Placówka 123 w Nowym Jorku, NY; Placówka 208 w South River, NJ. Brak było delegatów z dwóch Placówek: Placówki 57 w Elizabeth, NJ; oraz Placówki 209 w Port Chester, NY. Według nowego, obowiązującego od 26 kwietnia 2008 r., „Regulaminu Okręgu 2. SWA”, każda z w/w Placówek mogła wysłać na 75 Walny Zjazd Okręgu, maksimum trzech delegatów, z komendantem włącznie. W imieniu Placówki głosował jeden z delegatów wyznaczonych przez Placówkę. Po raz kolejny okazało się, że wprowadzenie tych zasad diametralnie wpłynęło na usprawnienie i uspokojenie przebiegu obrad. 
Ze sprawozdań złożonych przez poszczególnych członków Zarządu Okręgu 2-go wynika, że Okręg 2. SWAP pod komendanturą kol. Antoniego Chrościelewskiego w minionym roku należał do najaktywniejszych w całej organizacji. Dzięki dobremu zarządzaniu i pomyślnym zakończeniu spraw sądowych, zdecydowanie poprawiła się sytuacja materialna Okręgu, a Dom Weterana Polskiego w Nowym Jorku (własność i siedziba Okręgu 2-go) tętnił życiem. Można śmiało stwierdzić, że miejsce to jest swego rodzaju wizytówką SWAP w Ameryce.  Fotoreportaże z najważniejszych imprez, jakie miały miejsce w minionym roku w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku można obejrzeć na stronie internetowej. http://www.pava-swap.org/okreg2/wydarzenia.htm

Dowodem uznania dla ustępującego Zarządu Okręgu, był fakt, że 75 Walny Zjazd Okręgu 2-go SWAP, ponownie wybrał go na następną kadencję i to jednogłośnie przez aklamację. Zmiany zaszły jedynie w składzie Komisji Rewizyjnej. Nowe władze Okręgu 2-go SWAP przedstawiają się następująco:

Honorowy Komendant - Eugeniusz Kaleniak; 
Honorowy Kapelan - o. Lucjusz Tyrasiński.
Komendant - Antoni Chrościelewski (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY)
Kapelan - o. Michał Socha
I-szy wice komendant - Jerzy Włodarczyk (Pl. 36 w Passaic, NJ)
II-gi wice komendant - Zbigniew Herman (Pl. 51 w Jersey City, NJ)
Adiutant finansowy - Anthony Domino (Pl. 99 w Harrison, NJ)
Adiutant protokołowy - Teofil Lachowicz (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY)

Komisja Rewizyjna: Włodzimierz Wiliński (Pl. 99 w Harrison, NJ), Andrzej Pityński (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY),  Alojzy Opala (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY). 
 
Powrót do archiwum wydarzeń
 
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                     PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP