Udział w Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku, 5 października 2008
 

W tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku weterani ze SWAP i kombatanci z SPK wystawili jedną całą grupę. Dość chłodna pogoda najwyraźniej sprawiła, że była ona niezbyt liczna, ale prezentowała się efektownie. Na czele grupy szło najmłodsze pokolenie miejscowej Polonii niosąc emblemat Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Tuż za nimi maszerowali naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk i komendant Okręgu 2. SWAP kol. Antoni Chrościelewski (b. Wielki Marszałek Parady Pułaskiego w 2004 r.). Za komendantami maszerował kol. Anthony Domino (komendant Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ), który prowadził jednolicie umundurowaną grupę weteranów młodego pokolenia - połączone siły Placówki 51 SWAP w Jersey City i Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ. Grupa ta prezentowała się świetnie, maszerując ze swoimi sztandarami w rytm polskich marszów wojskowych. Za nimi szła grupa Pań z Korpusu Pomocniczego przy Placówce 51 SWAP w Jersey City. Za korpusiankami jechał rydwan Okręgu 2. SWAP na którym siedzieli starsi weterani z II wojny światowej - koledzy ze SWAP i bratniej organizacji SPK, którzy pozdrawiali publiczność zgromadzoną wzdłuż 5 Alei na Manhattanie. Na całej trasie Parady Pułaskiego wiodącej wzdłuż 5 Avenue weterani ze SWAP i SPK zbierali gorące zasłużone oklaski. 
 

 

Powrót do archiwum wydarzeń
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                  PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP