Zamów książkę
online

Teofil Lachowicz

Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku

 Książka przedstawia losy polskich emigrantów do Ameryki Północnej, uczestników zrywów niepodległościowych w XVIII i XIX wieku (od konfederacji barskiej po powstanie styczniowe) i I wojny światowej, a także tych, którzy wzięli udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783) i wojnie secesyjnej (1861-1865).
Autor opisuje trudny, często dramatyczny, proces ich wrastania w społeczność amerykańską oraz rolę jaką odegrali w organizowaniu polskiej grupy etnicznej. Szeroko omawia działania stowarzyszeń i organizacji kombatanckich; szczególną uwagę poświęca powstałemu po I wojnie światowej Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, które skupiało głównie żołnierzy tzw. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dzięki wykorzystaniu zasobów licznych amerykańskich archiwów powstało unikatowe dzieło, które rzetelnie i nadzwyczaj kompetentnie rekonstruuje historię tych, których życie scalił wspólny motyw - czynny udział w walkach o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki.Zamów książkę
online

Grażyna Jonkajtys-Luba

Opowieść o 2 Korpusie Polskim generała Władysława Andersa

"Opowieść... jest wynikiem moich studiów i poszukiwań, z natury rzeczy powierzchownych. Oczekuję, że spełni ona funkcję, o jakiej myślę: żyjącym uczestnikom przypomni opisane wydarzenia, młodszym uświadomi historię tych lat, a może też „natchnie” któregoś młodego, prawdziwego historyka, do przejrzenia dokumentów i pamiątek w Muzeum i Instytucie Generała Sikorskiego w Londynie, przestudiowania zbiorów Instytutu Hoovera w Stanford w Kalifornii, przebrnięcia przez pamiętniki i artykuły w ówczesnej prasie i napisania prawdziwej historii tych żołnierzy"..Przeczytaj 
recenzję

Teofil Lachowicz

Dla Ojczyzny ratowania... Szkice z dziejów wychodźstwa polskiego w Ameryce i inne

Zbiór szkiców historycznych, których dominującym motywem są dzieje wychodźstwa polskiego. Autor, wieloletni archiwista w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, odsłania ich epizody, szczególnie te związane z początkami polskiego osadnictwa i jego wrastaniem w amerykański grunt w XIX wieku. Szczególnie ważny wątek to przywołanie różnorodnych zdarzeń, postaw, ludzkich losów, które dokumentują olbrzymie poświęcenie polskiego wychodźstwa na rzecz niepodległości Polski m.in. ochotniczy udział tysięcy ochotników w szeregach "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera.

Wiele uwagi poświęca też autor polskim losom w II wojnie światowej; wzbogacając swymi szkicami historię tułaczej epopei i różnych dróg ku wolnej Polsce. Z losów przywołanych na kartach swych szkiców ludzi łagierników, sybiraków, więźniów, żołnierzy - zwykle powojennych emigrantów - historii ich życia, często niezwykłych i dramatycznych, autor wydobywa wspólny ton: głęboki patriotyzm, gotowność podejmowania różnorodnych działań "dla ojczyzny ratowania".

 
 
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                       PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP