Zarząd Okręgu 2. SWAP
 

Komendant - Antoni Chrościelewski (na zdjęciu)
I wice komendant - Jerzy Włodarczyk
II wice komendant - Anthony Domino
Adiutant finansowy - Sylwia Pełka 
Adiutant protokołowy - Teofil Lachowicz

Komisja Rewizyjna: Włodzimierz Wiliński,
Andrzej Pityński, Alojzy Opala 


 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                          PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP