Placówki SWAP na terenie USA i Kanady
 
Placówka Nr 1, Buffalo, NY 
Placówka Nr 2, Chicago, IL 
Placówka Nr 7, Detroit, MI 
Placówka Nr 12, Philadelphia, PA
Placówka Nr 21/201, New York, NY 
Placówka Nr 24, Bridgeport, CT 
Placówka Nr 36, Clinton, NJ
Placówka Nr 37, S. Boston, MA 
Placówka Nr 40, Hammond, IN
Placówka Nr 51, Jersey City, NJ 
Placówka Nr 78, Detroit, MI 
Placówka Nr 81, Trenton, NJ
Placówka Nr 90, Chicago, IL
Placówka Nr 95, Wyandotte, MI
Placówka Nr 99, Harrison, CT
Placówka Nr 111, New Britain, CT
Placówka Nr 114, Toronto, ON
Placówka Nr 119, Hartford, CT 
Placówka Nr 123, New York, NY
Placówka Nr 126, Windsor, ON
Placówka Nr 152, Garfield Hgs., OH
Placówka Nr 203, Cleveland, OH 
Placówka Nr 100, Pl. Lotna - Zarząd Główny

Powrót do strony głównej

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved