"Weteran" - organ prasowy SWAP

Organem prasowym Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce jest czasopismo "Weteran", powołane do życia mocą uchwały zjazdu założycielskiego SWAP w Cleveland, OH, w maju 1921 r. Pierwszy numer "Weterana" pod redakcją Czesława Żuławskiego ukazał się w październiku 1921 r. w Chicago, IL. Kolejny numer, pod redakcją Stanisława Z. Stachowicza, ukazał się w Cleveland, OH, gdzie zainstalował się Zarząd Główny SWAP. W okresie od października 1922 do lutego 1922 roku "Weteran" wychodził jako miesięcznik. W marcu i kwietniu 1922 ukazywał się jako tygodnik. Było to związane z akcją propagandową na rzecz osadnictwa wojskowego w Polsce. Od maja 1922 "Weteran" ponownie zaczął wychodzić jako miesięcznik i tak już pozostało do dzisiaj. Siedziba redakcji przenosiła się wraz ze zmianami lokacji Zarządu Głównego SWAP: lata 1922-1925 - Cleveland, OH; lata 1925-1928 - Detroit, MI; od 1934 r. do dzisiaj - Nowy Jork, NY.
Przez cały okres "Weteran" utrzymywany był z funduszów organizacyjnych SWAP. Organizacja nigdy nie otrzymywała na ten cel dotacji od władz amerykańskich lub polskich.
Obecnie "Weteran" dociera do czytelników w 10 krajach. Najwięcej odbiorów tego czasopisma jest w Stanach Zjednocznych i Kanadzie (członkowie SWAP) oraz w  Polsce (głównie biblioteki uniwersyteckie). Mniejsze ilości egzemplarzy "Weterana" trafiają  do Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Włoch i na Litwę.
"Weteran" jest najstarszym tego typu polskim czasopismem w świecie, które nieprzerwanie ukazuje się od ponad 85 lat! W tym okresie, w zależności od kondycji finansowej całej organizacji, "Weteran" miał swoje wzloty i upadki co znajdowało odbicie w szacie graficznej pisma: 
 


 

Adres redakcji:

"WETERAN"
119 East 15th Street
New York, NY 10003
U.S.A.

tel. 212-358-0306; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org
 
 

Powrót do strony głównej

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved