Weterańska wigilia roku 2015

Bożonarodzeniowe spotkanie w siedzibie Okręgu 2. SWAP na Manhattanie, które odbyło się w piątek 4 grudnia 2015 r. o godz. 18:00, obfitowało w prawdziwie świąteczny nastrój zbudowany wspólnymi śpiewami polskich kolęd, recytacją utworów literackich oraz duchową zażyłością.

"Mam zaszczyt i przyjemność witać państwa w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Spotykamy się tu jako jedna wielka rodzina" - rozpoczął świąteczne spotkanie komendant Okręgu 2. SWAP Antoni Chrościelewski w Sali Herbowej opatrzonej polskim godłem i herbami polskich miast. Te narodowe symbole wykonane przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego 40 lat temu silnie oddziałowują na wyobraźnię i dają uczucie ojczystego gniazda w samym środku Nowego Jorku. 

Redaktor „Weterana” Teofil Lachowicz w roli prowadzącego, powitał wszystkich przybyłych i wymienił dostojnych gości i najwyższe władze SWAP, w osobach: pułkownik Jacek Stochel, attache przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ; Mateusz Sakowicz, 1szy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ; Grzegorz Fryc, wiceprezes Pangea Network; Wincenty Knapczyk, naczelny komendant SWAP; Antoni Chrościelewski, komendant Okręgu 2. SWAP w Nowym Jorku; Helena Knapczyk, naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP; Antoni Domino, wicekomendant Okręgu 2. SWAP i komendant Pl. Nr 99 w Harrison, NJ; Marek Chrościelewski, adjutant generalny Okręgu 2. SWAP w Nowym Jorku; Antoni Płotka, komendant Okręgu 10. SWAP w Filadelfii, NJ; Andrzej Pityński, komendant Pl. Nr 123 SWAP w Nowym Jorku; Marian Doda, komendant Pl. Nr 51 SWAP w Jersey City, NJ; przedstawiciele Pl. Nr 81 SWAP w Trenton, NJ. Gośćmi z Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej byli: dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski, dyrektor Ryszard Bąk, doradca finansowy Artur Dołęga, sekretarz Iwona Podolak. Świat nauki reprezentowali: historyk prof. Marek Chodakiewicz, historyk dr Danuta Piątkowska oraz tłumacz dr Wojciech Juszczak. 

Zapowiadając część artystyczną wieczoru Teofil Lachowicz wyjaśnił zebranym, że kapelan Okręgu 2. SWAP paulin o. Tadeusz Lizińczyk z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w East Village, ze względu na obowiązki duszpasterkie, przybędzie z opóźnieniem. Nie minęło dużo czasu, gdy na sali rozległo się donośne "Kolego Teofilu, a gdzie jest ksiądz?!" Jeden z weteranów zakrzyknął wielce zdziwionym i upominającym się tonem. Zorientowawszy się, że niedosłyszał, rozbawił obecnych mówiąc, że mimo sędziwego wieku 86 lat nadal wszystko rozumie i postrzega rzeczy ostro, jedynie czasem coś może umknąć jego uchu, wtedy pyta. Ową czarującą zdolność humorystycznego traktowania samego siebie często napotyka się u weteranów, cechę niezmiernie cenną. 

Poetycką i podniosłą chwilę stworzył Tadeusz Turkowski, weteran legendarnego warszawskiego klubu "Hybrydy" z lat 60., który recytował dwa utwory literackie o nośnej treści historycznej. Wierszem "Wigilia na Syberii" Jacka Kaczmarskiego przywołał obraz polskich zesłańców dzielących się jedynie chlebem i herbatą, którzy mimo niedostatku radują się byciem razem. Poematem Jana Lechonia pt. "Mochnacki" oddał patriotycznie natężoną atmosferę podczas pianistycznego recitalu Maurycego Mochnackiego, literata, pianisty, działacza powstaniowego, w Metz w 1832 r. kiedy Polski nie było na mapie Europy. Wrażliwie nastrojoną, dramatyczną deklamacją poematu Turkowski głęboko poruszył słuchaczy, którzy nagrodzili aktora brawami na stojąco. 

Po występie indywidualnym, harcerze i harcerki z Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie zainicjowali wspólny śpiew tradycyjnych polskich kolęd: "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli do Betlejem", "Pójdźmy wszyscy do stajenki". 

Występ harcerzy i harcerek

Bez instrumentalnego akompaniamentu, naturalnie, jak śpiewa się przy jednym rodzinnym stole, zrodził się radosny nastrój. Do kolędy o wysokich rejestrach "Lulajże, Jezuniu" włączyła się śpiewaczka operowa Małgorzata Kellis, której głos szybował srebrzyście po sali. W oczach wyobraźni jej lśniący sopran zsyłał płatki śniegu.

Dr Małgorzata Kellis objęła scenę rozpoczynając kolędą "Bóg się rodzi". Akompaniował jej na fortepianie Oleg Dusaev. Wymownie brzmiała fraza "a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami" przypominając o najwyższych wartościach miłości, prawdy i szacunku dla słowa, tak wszechobecnego w Biblii, którymi należy kierować się w życiu. Ponownie wykonana kolęda "Wśród nocnej ciszy" tym razem w operowym wykonaniu Kellis, sprowokowała burzę oklasków dla śpiewaczki, która między utworami czarująco prowadziła ze słuchaczami swobodny dialog. 

Małgorzata Kellis swoim śpiewem oczarowała wszystkich

Rzeczywiście, nie mogło obejść się bez obecności osoby duchownej i poświęcenia przez niego opłatków. Nawiązując do słów kolęd, o. Tadeusz Lizińczyk podkreślił, że Bóg w swojej pokorze i potędze jest przede wszystkim prawdą. Przypomniał znaczenie dzielenia się kruchym opłatkiem, który uosabia kruchość życia i zobowiązuje do pielęgnowania pokoju, przebaczania i wychodzenia do ludzi z miłością. 

Opłatki poświęcił i odmówił modlitwę o. Tadeusz Lizińczyk

Wspólna modlitwa

Życzenia świąteczne składane publicznie zawierały wyrazy wdzięczności za to, że Polacy mają tak cenną siedzibę SWAP w sercu Manhattanu. Dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski mówił: "Ta siedziba przypomina kawałek Polski w najlepszym wymiarze". Rzeźbiarz Andrzej Pityński podkreślał, że to historią nasycone miejsce, w sercu międzynarodowej kultury i sztuki na Manhattanie, nieustannie przypomina walkę o wolność narodu polskiego. Przywołał też postać Ignacego Paderewskiego, który oddał narodowi polskiemu walną służbę. Dr Lachowicz, w nawiązaniu do wypowiedzi Pityńskiego, powiedział, że oryginalny sztandar ochotników Armii Błękitnej z Hamilton w Kanadzie, który był na froncie we Francji, potem na wojnie polsko-bolszewickiej, jest teraz w kolekcji muzeum SWAP. "Ten sztandar ma przestrzeliny po kulach bolszewickich" - mówił dr Lachowicz. Redaktor "Weterana" nadmienił też, że staraniem wicekomendanta Pl. Nr 123 SWAP w Nowym Jorku Jerzego Leśniaka, sztandar jego placówki im. Ignacego Paderewskiego został ostatnio odrestaurowany w pracowni nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

Dr Danuta Piątkowska akcentowała ogromny wkład SWAP w utrwalaniu historii amerykańskiej Polonii w postaci licznych publikacji książkowych w języku polskim oraz w angielskim przekładzie. Naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk mówił o konieczności utrzymywania polskich tradycji. Helena Knapczyk, naczelna prezeska KPP przy SWAP, dzieliła się radością z opublikowania przez Okręg 2. SWAP książki autorstwa dr Anitty Maksymowicz "Agnieszka Wisła i działalność Polek w Ameryce na rzecz ochotników i weteranów Błękitnej Armii". Opracowanie o wielce zasłużonej korpusiance ukazało się w 90. rocznicę powstania Korpusu Pomocniczego Pań.

Weteranom i ich sympatykom, w imieniu żołnierzy Wojska Polskiego, płk Jacek Stochel życzył radosnych świąt, a także prosił o otoczenie polskich żołnierzy walczących w Afganistanie opieką przyjaznych myśli, gdyż podczas świąt bedą oni daleko od rodzin.

Życzenia od Wojska Polskiego złożył płk Jacek Stochel

"Pochylmy się nad losem świata" - mówił Mateusz Sakowicz, 1szy sekretarz przy Misji RP przy ONZ, i wyraził pragnienie, by żołnierz nie musiał walczyć, a jedynie bronić pokoju.

Opłatkiem dzielą się Antoni Chrościelewski i Andrzej Pityński

Przesłanie obowiązku ochrony polskiego dziedzictwa oraz odpowiedzialności każdego człowieka za pokój brzmiało najsilniej podczas tego spotkania. Odpowiedzialność za pokój powinna mieścić aktywną roważną postawę, wykształcone serce i umiejętność łagodzenia obyczajów, cechy wyróżniające Ignacego Paderewskiego, artysty i męża stanu, o których mówiono z wielkim uznaniem.
 

Tekst: Katarzyna Buczkowska
Zdjęcia: Z. Bielski, K. Buczkowska, T. Lachowicz
 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved