Zjazd Sybiraków i Weteranów na Florydzie, 7 lutego 2016

Tegoroczny Zjazd Sybiraków i Weteranów na Florydzie miał zdecydowanie mniejszy rozmach od tych, które odbywały się w poprzednich latach. Niestety, upływ czasu jest nieubłagany, a to powoduje kurczenie się szeregów Sybiraków i weteranów II wojny światowej.

W tym roku staraniem Związku Sybiraków na Florydzie główne uroczystości odbyły się 7 lutego 2016 r. w St. Petersburg, gdzie w okolicach tego miasta mieszka sporo naszych rodaków. Zjazd rozpoczął się Mszą św. w miejscowym kościele św. Pawła Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego, z udziałem Sybiraków, weteranów i lokalnych organizacji polonijnych. Mszy św. odprawionej w intencji niezliczonych polskich ofiar Sybiru, ofiar barbarzyńskiej Zbrodni Katyńskiej, a także w intencji byłych więźniów i łagierników, którzy swoje młode lata spędzili na "nieludzkiej ziemi" Związku Sowieckiego, a później jako polscy żołnierze walczyli za wolność "Naszą i Waszą" na różnych frontach II wojny światowej. 

Mszę św. odprawili ks. Jacek Kowalik i ks. Tadeusz Szyjka, który w Krasnojarsku na Syberii buduje polski kościół. Jemu też przypadł zaszczyt wygłoszenia homilii, w której mówił o współczesnym życiu Polaków na dalekiej Syberii oraz o swojej pracy duszpasterskiej wśród nich. Ks. Szyjka poinformował zebranych, że nowo zbudowany kościół w Krasnojarsku już funkcjonuje i teraz czyni starania o wybudowanie Domu Pielgrzyma i plebanii, bo na razie mieszkają z innymi księżmi na chórze w kościele. Ks. Szyjka zachęcał do organizowania wyjazdów turystycznych na Syberię, do Krasnojarska, Irkucka i nad jezioro Bajkał. Zapewniał, że chętnie pomoże w organizowaniu takich wyjazdów.

We Mszy św. wzięli udział goście specjalni: Michał Dworczyk – szef sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą, Piotr Konowrocki - konsul RP z Waszyngtonu, płk Karol Sobczyk - przedstawiciel Attache z Waszyngtonu, przedstawiciele Zespołu Łącznikowego Wojska Polskiego przy US CENTKOM w Tampie: płk Krzysztof Tomaszek i płk Andrzej Trzaska. Obecni też byli koledzy weterani z Placówki 81 SWAP w Trenton, NJ, Adam i Mirosław Płotka. Poczty sztandarowe wystawili m.in. Związek Sybiraków na Florydzie i Placówka 99 SWAP w Harrison, NJ. 

Po zakończeniu Mszy św. goście specjalni i uczestnicy Zjazdu ze swoimi rodzinami przejechali samochodami do pobliskiego klubu "Polonia Inc", gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Wbrew obawom organizatorów frekwencja dopisała, wszystkie miejsca były zajęte. Na początku uroczystości po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnów narodowych kol. Anthony Domino (I- wice komendant naczelny SWAP i komendant Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ) wygłosił "Apel Poległych i Pomordowanych na Wschodzie". Poseł Michał Dworczyk w swoim wystąpieniu poinformował o pracach Sejmu RP nad ustawami: o repatriacji Polaków z Kazachstanu i innych rejonów dawnego Związku Sowieckiego, nowelizacji Karty Polaka, ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowiaków. Walter Gołębiewski - prezes Światowej Rady Badań nad Polonią - wygłosił okolicznościowy referat o represjach Polaków doznanych ze strony Związku Sowieckiego.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpił moment wręczania wyróżnień i odznaczeń. Pani Janina Jakubik otrzymała od ppłk. Karola Sobczyka akt nominacyjny dla jej śp. męża Czesława Jakubika (b. komendanta Placówki 36 SWAP w Passaic, NJ) na stopień kapitana. Antonina Hubska - założycielka Związku Sybiraków na Florydzie w 1994 r. odznaczona została Srebrnym Medalem Wojska Polskiego. Wacław Górski, prezes Związku Sybiraków na Florydzie, wręczył dyplomy osobom, które na różne sposoby wspierają i pomagają tej organizacji.

Wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli na dużym ekranie krótki 5-minutowy film dokumentalny o losach zesłanki na Sybir Antoniny Hubskiej, zrealizowany przez Agnieszkę Topolska z  Chicago i wyemitowany w sierpniu 2015 r. przez TV Polsat. Po projekcji filmu kol. Anthony Domino w imieniu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce podziękował Antoninie Hubskiej (obecnie pełniącej funkcję sekretarza Związku Sybiraków na Florydzie) za jej wielki wkład w pracy społecznej na rzecz upamiętnienie Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu. Na zakończenie akademii inwokację wygłosił ks. Tadeusz Szyjka. Po spożyciu smacznego żołnierskiego obiadu i na deser znakomitych pączków upieczonych przez panią Teklę Pawłowską, rozpoczęła się w przyjemnej atmosferze zabawa taneczna. W jej trakcie uczestnicy Zjazdu otrzymali w darze pamiętniki ze Zjazdu Sybiraków i Weteranów w 2010 r., oraz mogli zakupić książkę dr. Teofila Lachowicza pt. Echa z nieludzkiej ziemi. 

W następnych dniach grupa członków SWAP z New Jersey i Nowego Jorku dwukrotnie (9 i 10 lutego) oficjalnie wystąpiła w kościele Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach. Proboszczem w tym kościele jest ks. Stanisław Rakiej, który doskonale zorientowany jest w tematyce sybirackiej, ponieważ przez wiele lat pracował wśród Polaków w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie, gdzie zetknął się w wieloma kombatantami i osobami, które w czasie II wojny światowej przeszli przez "nieludzką ziemię" Związku Sowieckiego.

W międzyczasie skorzystaliśmy z serdecznej gościnności naszych organizacyjnych kolegów i ich uroczych małżonek spędzających zimę na Florydzie: Jerzego Wikiela (członka Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ) i Adama Kielocha (członka Placówki 51 SWAP w Jersey City, NJ), a także pana Kazimierza Mroczka, znanego polonijnego biznesmena z New Jersey.

Ostatnia impreza związania z tegorocznym Zjazdem Sybiraków i Weteranów miała miejsce w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Koronie (północno-wschodnia Floryda), wokół którego skupiona jest liczna miejscowa Polonia. Po uroczystej mszy św. odprawionej przez sześciu księży, wśród nich ks. Tadeusza Szyjkę z Krasnojarska, wszyscy goście pojechali na pobliską, położoną w dżungli polankę należącą do Stowarzyszenia Polonia w Koronie.  Tam odbyła się mała akademia połączona z odegraniem hymnów narodowych amerykańskiego i polskiego, oraz ceremonią wciągnięcia polskiej flagi na maszt. Wojskową oprawę zapewniła reprezentacja Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, ze swoim pocztem sztandarowym. Z krótkimi przemowami wystąpili: Marcin Waszkiewicz - prezes Stowarzyszenia Polonia w Koronie oraz Antonina Hubska i Wacław Górski ze Związku Sybiraków na Florydzie. Gromkimi oklaskami przywitano byłą wieloletnią prezeskę miejscowej Polonii Marię Więcławek i pozostałych gości. Na zakończenie poproszono wszystkich obecnych Sybiraków do zrobienia wspólnej fotografii. 

Gospodarze ze Stowarzyszenia Polonia w Koronie ugościli wszystkich przybyłych wojskową grochówką i innymi polskimi daniami. W serdecznych rozmowach słuchano życiowych rad Sybiraków, wymieniano się doświadczeniami z działalności organizacyjnej i obiecywano sobie kolejne spotkanie za rok.

Sponsorami tegorocznego Zjazdu Sybiraków i Weteranów na Florydzie była Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa i Okręg 2. SWAP.
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.


.
.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved