Senator Anna Maria Anders z wizytą u weteranów w Nowym Jorku, 1 kwietnia 2016

W piątek 1kwietnia 2016 r. progi Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku przekroczyła senator RP Anna Maria Anders, sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego.

W ramach swojej wizyty w Nowym Jorku, koordynowanej przez Grzegorza Worwę (prezesa wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na Long Island, NY), pani Anders wyraziła pragnienie spotkania się z weteranami ze SWAP, z którymi od pamiętnych uroczystości w Cassino i na Monte Cassino we Włoszech w maju 2014 r., pozostaje w serdecznych kontaktach. 

W Domu Weterana senator Anna Maria Anders zwiedziała weterańskie muzeum, gdzie ze szczególnym zainteresowaniem obejrzała wiele pamiątek związanych z II Korpusem Polskim, którym w czasie wojny dowodził jej ojciec gen. Władysław Anders. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził też zbiór fotografii z archiwum SWAP, dokumentujący dwie wizyty gen. Władysława Andresa w Domu Żołnierza w Nowym Jorku (wówczas taką nazwę nosił obecny Dom Weterana) w 1950 r. i w 1956 r.

Senator Annę Marię Anders w imieniu weteranów przywitał naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk

Podczas rozmowy z członkami Zarządu Głównego SWAP i Zarządu Okręgu 2 SWAP, weterani pogratulowali Annie Marii Anders zwycięstwa w wyborach uzupełniających do Senatu RP, które odbyły się w marcu br. /Po tym zwycięstwie Anna Maria Anders przestała pełnić funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która pełniła od dwóch miesięcy/.

Pani senator w serdecznych słowach podziękowała weteranom za dotychczasową współpracę, za wspieranie ważnych inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o II Korpusie Polskim i jego wyjątkowej roli w dążeniach niepodległościowych narodu polskiego. Pani senator podkreśliła tez wielki wkład Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, w budowę Centrum Informacyjnego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, oraz ufundowanie pomnika Jej ojca gen. Władysława Andersa w Cassino. Poinformowała też zebranych, że Sybiracy w Polsce czynią starania o postawienie pomnika Jej ojca w Warszawie. 

Anna Maria Anders zwróciła również uwagę, że jako senator RP reprezentuje województwo podlaskie, które jest stosunkowo biednym region Polski, mającym jednak spore walory turystyczne, które przy właściwym wykorzystaniu i niezbędnych inwestycjach mogą stać się głównymi czynnikami wzrostu ekonomicznego tych stron. 

Weterani ze swojej strony zwrócili uwagę pani senator na problemy natury fiskalnej, jakie spotykają ich w Polsce przy realizacji powstającego na ich zamówienie pomnika Rzeź Wołyńska, autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego. Zwrócili też uwagę, że do tej pory w Warszawie nie odbudowano Pomnika Wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, który postawiono w Warszawie w 1922 r., jako podziękowanie narodu polskiego za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu niepodległości i wielką pomoc humanitarną udzieloną Polsce po I wojnie światowej. Jak na ironię w obecnej Polsce stoi około 300 różnych pomników "wdzięczności" dla sowieckiej Armii Czerwonej, która w 1945 r. po zagrabieniu połowy terytorium Polski, przyniosła jej zniewolenie na prawie 50 lat. 

Wspólna fotografia na zakończenie spotkania 

Na zakończenie spotkania zrobiono na pamiątkę kilka wspólnych zdjęć. Wydarzenie to można uznać za historyczne, bowiem po 60. latach od ostatniej wizyty gen. Władysława Andersa w Domu Żołnierza na Manhattanie, progi tego budynku przekroczyła jego córka, która z powodzeniem kontynuuje dzieło swojego ojca, służąc niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej swoją rozległą wiedzą i umiejętnościami.


 
Anna Maria Anders z weteranami, uczestnikami bitwy pod Monte Cassino, 
Wincentym Knapczykiem i Antonim Chrościelewskim

W spotkaniu z senator Anną Maria Anders udział wzięli m.in.: ks. dr Andrzej Ostaszewski - naczelny kapelan SWAP, Wincenty Knapczyk - naczelny komendant SWAP, Helena Knapczyk - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań, Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP, Anthony Domino - I wice komendant SWAP, Marek Chrościelewski - adiutant generalny SWAP, Andrzej Maciejewicz - dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP i inni. 

Tekst: Teofil Lachowicz. 
Zdjęcia: Z. Bielski, T. Lachowicz
 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved