Obchody 72. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

W tegorocznych obchodach 72. rocznicy bitwy pod Monte Cassino we Włoszech wzięła udział grupa 35 weteranów, byłych żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy przyjechali z wielu krajów świata m.in. z dalekiej Australii i USA. Było to możliwe, ponieważ organizację ich podróży i pobytu we Włoszech, oraz koszta z tym związane, wziął na swoje barki Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W wspomnianej grupie weteranów byli m.in. Wincenty Knapczyk (naczelny komendant SWAP) z żoną Heleną (naczelną prezeska Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP), Antoni Chrościelewski (komendant Okręgu 2. SWAP) z żoną Walerią, oraz Marek Chrościelewski (adiutant generalny SWAP), który był osobą towarzyszącą dla swoich będących w podeszłym wieku rodziców.

Grupa polskich weteranów po spotkaniu w Rzymie 16 maja 2016 r. wzięła udział w w specjalnej Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie, odprawionej przez biskupa polowego Wojska Polskiego, generała brygady Józefa Gózdka. Po mszy weterani modlili się przy grobie św. Jana Pawła II.

Następnego dnia po przyjeździe do Cassino, weterani uczestniczyli w wieczornym capstrzyku u stóp pomnika 3 Dywizji Strzelców Karpackich na szczycie Wzgórza 593, z udziałem polskich oficjeli m.in. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów senator Anny Marii Anders, p. o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu RP.  

Weterani i kombatanci podczas capstrzyku na Wzgórzu 593

Rano, 18 maja w Cassino miało miejsce złożenie wieńca i kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa, który stoi obok miejscowego muzeum Historiale. W imieniu prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło wieniec złożyła senator Anna Maria Anders, a wiązankę kwiatów w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy złożył minister Wojciech Kolarski. Dostojnym gościom z Polski towarzyszył burmistrz miasta Cassino Giuseppe Golini Petrarcone.

Po złożeniu wieńca i kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa w Cassino

Główną uroczystość 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino zaszczycił prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, którzy w drodze na cmentarz zwiedzili Centrum Informacyjne o II Korpusie Polskim, zbudowane w 2014 r. przy znaczącym udziale Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Zwiedzanie Centrum Informacyjnego o II Korpusie Polskim

Po dotarciu na cmentarz para prezydencka zrezygnowała z miejsc przygotowanych dla niej pomiędzy oficjelami i usiadła z weteranami. Obok prezydenta RP siedział naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk, co zostało uwiecznione w licznych relacjach prasowych i telewizyjnych. 

Naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk obok pary prezydenckiej
 
Mszę świętą na cmentarzu, gdzie wartę przy grobach pełnili harcerze, odprawił biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek, który w swojej w homilii zaznaczył, że bitwa o Monte Cassino była też walką o przyszłość Europy, ponieważ w XX w. powstały dwie ideologie sprzeczne z duchem chrześcijańskiej Europy, komunizm na Wschodzie i narodowy socjalizm na Zachodzie. Polski żołnierz walcząc w bitwie pod Monte Cassino "obficie podlewał krwią niszczone i usychające drzewo chrześcijańskiej Europy".

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu skierowanym głównie do obecnych weteranów II Korpusu Polskiego powiedział m.in.:

"Nie byłoby Unii Europejskiej, gdyby nie polska krew przelana w czasie drugiej wojny światowej. (...) Mamy święte prawo do tego, by mówić o tym, że przyczyniliśmy się do wolności w Europie, że o nią walczyliśmy, że budowaliśmy wspólną Europę, która dziś jest. (...) To jest nasz wielki dorobek i to jest nasze prawo, by mówić o tym z dumą. Dziękujemy wam za to, bo to dzięki waszemu poświęceniu i bohaterstwu jesteśmy tu razem i jesteśmy tym, kim jesteśmy. Cześć i chwała bohaterom! (...) Niestety zdradzono was w Teheranie, Jałcie, Poczdamie i Polska przez 50 lat nie była wolna, nie była suwerenna, nie była niepodległa. Ale dzisiaj jest, także dzięki waszej odwadze, waszej krwi, a może przede wszystkim dzięki niej.
 
(...) Pieśń o czerwonych makach na Monte Cassino, które zamiast rosy piły polską krew, była polską pieśnią narodową śpiewaną w podziemiu często potajemnie, zwłaszcza w czasach stalinowskich. (...) To ona m.in. rozpalała w sercu ogień dążenia do wolności, patriotyczne uczucia, żądzę odzyskania suwerenności - to, co Polacy zawsze mają w sercu. (...) To Polacy stworzyli podwaliny pod obalenie muru berlińskiego, to Polacy pomogli swemu państwu odzyskać wolność. (...) Składamy dzisiaj hołd wszystkim naszym bohaterom, tym, co zginęli, i tym, co przetrwali, ale nie ma ich już dzisiaj z nami. Skłaniamy głowę przed tymi, którzy dzisiaj są z nami".

Po podniosłym apelu poległych i salwie honorowej, para prezydencka i Anna Maria Anders złożyli kwiaty na grobie gen. Władysława Andersa.

Złożenie kwiatów na grobie gen. Władysława Andersa

Po zakończeniu uroczystości prezydent Andrzej Duda podszedł do siedzącego w tylnym rzędzie Antoniego Chrościelewskiego, przywitał się z nim i jego żoną Walerią, zamieniając kilka serdecznych zdań. 

Prezydent Andrzej Duda wita się z Antonim Chrościelewskim

Prezydent ponownie spotkał się z weteranami na wspólnym obiedzie. W miłej atmosferze przemówił do zebranych: - Cieszę sie, że widzę w was tyle energii; tej energii, która pozwoliła wam przyjechać tutaj często z drugiej części kuli ziemskiej. Widzę znajome twarze, z którymi spotykałem się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

W imieniu wszystkich weteranów i kombatantów II Korpusu Polskiego naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk wręczył prezydentowi Andrzejowi Dudzie replikę szabli oficerskiej wzór 21, którą nosili oficerowie Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. 

Prezydent RP Andrzej Duda przyjmuje od Wincentego Knapczyka szablę oficerską od weteranów i kombatantów

Prezydent wzruszony tym gestem powiedział:  - Jesteście nam dzisiaj bardzo potrzebni, dlatego że wasz przykład wychowuje następne pokolenia polskiej młodzieży, której zadaniem jest dbanie, by Polska była silna i by zawsze była po stronie wolnego świata. Weterani i kombatanci przyjęli te słowa z uznaniem i nagrodzili gorącymi oklaskami. Po obiedzie prezydent Andrzej Duda podszedł do każdego stołu przy którym siedzieli weterani, z każdym zamienił kilka słów i wymienił serdeczny uścisk dłoni. Te wyjątkowe chwile były dla nich najlepszą nagrodą. Wszyscy sędziwi weterani i kombatanci, którzy przyjechali nawet z bardzo odległych krajów, podkreślali swoją wdzięczność dla Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych za możliwość uczestnictwa w tych uroczystościach i ich bardzo dobrą organizację.  

 
Teofil Lachowicz

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP, 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved