Szef Ministerstwa Obrony Narodowej z wizytą SWAP

W piątek 30 września 2016 r. odwiedził Dom Weterana Polskiego na Manhattanie i spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Była to pierwsza w historii wizyta w tym miejscu szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Rolę gospodarza pełnił komendant Okręgu 2. SWAP Antoni Chrościelewski. Minister Macierewicz z dużym zainteresowaniem zapoznał się z weterańskim muzeum oraz z ponad 90-letnią wielopłaszczyznową działalnością SWAP na rzecz Polski i Polonii w Ameryce. Rolę przewodnika pełnił dr Teofil Lachowicz - redaktor "Weterana". 


 
Minister Macierewicz z zainteresowaniem ogląda mundur d-cy Dywizjonu 303 płk. Wojciecha Kołaczkowskiego

Po zapoznaniu się ze zbiorami, minister Macierewicz przekazał na ręce komendanta Okręgu 2. SWAP Antoniego Chrościelewskiego dar dla weterańskiego muzeum - zestaw orłów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego. 

  

Antoni Chrościelewski z darem od ministra Antoniego Macierewicza 

Podczas spotkania komendant Antoni Chrościelewski podziękował ministrowi Macierewiczowi za jego wieloletnią działalność na rzecz odzyskania przez Polskę prawdziwej niepodległości, takiej o jakiej weterani polscy w Ameryce marzyli przez wszystkie lata życia na Obczyźnie. Komendant Chrościelewski przedstawił najważniejsze osiągnięcia SWAP, małej weterańskiej organizacji, która nie otrzymuje wsparcia finansowego ani od władz amerykańskich, ani też polskich. Na koniec zaznaczył, że dla środowiska polskich weteranów w Ameryce dzisiejsza wizyta szefa Ministerstwa Obrony Narodowej jest niezwykle ważna.

Najwyraźniej wzruszony minister Antoni Macierewicz powiedział m.in. - "Nie ma słów podziękowania za tę pracę, jaką wykonaliście.  Najwyższy czas, żeby Polska zwróciła Wam chociaż w najdrobniejszej części to, co zrobiliście przez te dziesiątki lat dla Polski. (...) Dzięki temu, co tutaj zrobiliście, ile pamiątek i bogactwa tu zgromadziliście, świadczycie o polskim patriotyzmie.  (...) To bogactwo wymaga opieki i wsparcia. Trzeba pokazać je światu i obiecuję, że zrobimy wszystko, aby tak się stało. Jestem ogromnie wzruszony i wiem, że Polska Wam tego nie zapomni."

Minister i towarzyszący mu szef Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego prof. Sławomir Cenckiewicz zapewnili weteranów, że w przyszłym roku Wojsko Polskie czynnie włączy się w obchody 100-lecia czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w Ameryce, które w latach 1917-1919 zasiliło Armię Polską we Francji (tzw. Armię Błękitną) ponad 20 tysiącami ochotników. 

W rozmowach, w których uczestniczył również płk  Michał Sprengel (Z-ca Attaché Obrony i Wojskowego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie), poruszano też kwestie na temat innych przedsięwzięć, jakie SWAP zamierza zrealizować w niedalekiej przyszłości. Dyskutowano też o obecnej sytuacji Polski, jej bezpieczeństwa w sytuacji agresywnych poczynań ze strony Rosji oraz ogólnej polityki międzynarodowej. 

 

Pamiątkowa fotografia z ministrem Antonim Macierewiczem po zakończeniu rozmów

Już na odchodnym kol. Zygmunt Bielski (adiutant finansowy SWAP) pokazał ministrowi Macierewiczowi orzełka na swojej furażerce, mówiąc: - Ten orzełek zdobył Monte Cassino. Jest to pamiątka po moim ojcu, który był żołnierzem II Korpusu Polskiego i walczył w bitwie o Monte Cassino. Minister z namaszczeniem dotknął orzełka, po czym kol. Zygmuntowi Bielskiemu mocno uścisnął dłoń.
 
 

Minister Antoni Macierewicz i Zygmunt Bielski 

Teofil Lachowicz 
Zdjęcia: Teofil Lachowicz, ppor. Robert Suchy/CO MON
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved