Weterani uczcili Polaków zmarłych na nieludzkiej ziemi

Staraniem Okręgu 2. SWAP 11 lutego 2018 r. w pięknym polskim kościele św. Kazimierza w Newark, NJ, została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Sybiraków w związku  z 78 rocznicą pierwszej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir.

Mimo fatalnej pogody (ulewny deszcz) we mszy uczestniczyła duża liczba naszych rodaków. Konsulat RP w Nowym Jorku reprezentowała konsul Małgorzata Rejek-Radoń, a  Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową  dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski. Widoczny był zwarty oddział Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, złożony z członków Placówek należących do Okręgu 2. SWAP ( Pl. 51 w Jersey City, NJ; Pl. 99 w Harrison, NJ; Pl. 123 w Nowym Jorku) oraz Okręgu X SWAP (Pl. 12 w Filadelfii). 

Zarząd Główny SWAP reprezentował adiutant generalny Marek Chrościelewski. Oprócz weteranów obecna też była grupa ze Związku Harcerstwa Polskiego na czele z przewodniczącym Okręgu harcmistrzem Adamem Janczukiem i harcmistrzynią Marią Bielską. 
 
Mszy Świętej przewodniczył specjalny gość z Polski ks. biskup Janusz Stepnowski, 
biskup diecezji łomżyńskiej. Koncelebransem był ks. dr Andrzej Ostaszewski, proboszcz Parafii św. Kazimierza w Newark, NJ, który również piastuje funkcję naczelnego kapelana Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Obaj duchowni podczas Mszy św. nawiązali do tragicznych wydarzeń sprzed 78 lat, kiedy to sowiecki okupant przeprowadził w nocy 10 lutego 1940 roku wielką, zbrodniczą akcję masowej deportacji ludności polskiej na Sybir, gdzie na skutek tragicznej sytuacji bytowej tysiące zesłanych obywateli polskich zmarło z powodu głodu, chorób i pracy ponad siły.
 
Duchowni szczególnie serdeczne słowa kierowali do obecnych na Mszy św. nielicznych Sybiraków, którzy przeszli przez nieludzką ziemię Związku Sowieckiego, m.in. Walerii i Antoniego Chrościelewskich, Zofii Rutkowskiej i Fryderyka Dammonta. Przypominali, że w toczącej się obecnie na świecie wojnie o historyczną pamięć, ich świadectwo tragicznych, doświadczeń z lat II wojny światowej ma wielkie ponadczasowe znaczenie.
 
Po Mszy św. ks. dr Ostaszewski zaprosił wszystkich do przykościelnej sali na tradycyjną kawę i cisto. Była okazja do bezpośrednich rozmów z czwórką sędziwych Sybiraków, tym bardziej, że każdy z nich należy do wyróżniających się postaci w społeczności polonijnej. Antoni Chrościelewski, b. żołnierz II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, wieloletni prezes Polskiego Domu Narodowego na Greenpoicie, pełni funkcję komendanta Okręgu 2. SWAP. W pracach na rzecz Polonii dzielnie wspierała go żona, Waleria, członkini wielu organizacji polonijnych np. Związku Młodzieży Polskiej, Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce, Chóru Angelusl i inn. Pani Zofia Rutkowska jest ostatnią żyjącą osobą, która jako ofiara sowieckich represji z czasów II wojny światowej, wchodziła w skład Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Natomiast Fryderyk Dammond, mający za sobą pobyt na "nieludzkiej ziemi", jest emerytowanym lekarzem medycyny i pasjonatem fotografowania, który  czynnie udziela się w Polsko-Amerykanskim Klubie Fotografika w Nowym Jorku. W czasie tego spotkania ustalono, że są jeszcze świadkowie historii, których relacje nie zostały do tej pory zarejestrowane dla celów archiwalnych. Uznano za konieczne zająć się tym jak najszybciej.    

Była też wyjątkowa okazja do bezpośredniej rozmowy z ks. biskupem Januszem Stepnowskim, zwłaszcza dla tych, którzy pochodzą z diecezji łomżyńskiej. Należy tutaj koniecznie dodać, że dostojny gość z Polski swoje studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 - 1985. Ks. biskup szybko znalazł wspólny język z nowym pokoleniem członków SWAP, ponieważ w czasie studiów zmuszony był - ramach represji władz komunistycznych wobec Kościoła w Polsce - przerwać naukę i odbyć 6-miesięczną służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim, w specjalnej jednostce stworzonej tylko dla kleryków, gdzie poddawani byli brutalnej komunistycznej indoktrynacji. W przypadku kleryka Stepnowskiego, jak i większości jego kolegów, działania te okazały bezowocne. Po święceniach kapłańskich w 1985 r. skierowany został na specjalistyczne studia  na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania), które ukończył w 1989 r. z tytułem doktora prawa kanonicznego. Następnie przez 22 lata pracował w Watykanie. Trudno się dziwić, że wszyscy weterani z radością zrobili sobie wspólną fotografię z ks. biskupem. Żartowano, że ks. biskup koniecznie powinien zostać członkiem SWAP. 

Tekst: tl
Zdjęcia: Zygmunt Bielski
 

Pododdział weterański wprowadza do kościoła Anthony Domino, I-szy wice komendant naczelny SWAP i zarazem komendant Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ

Na czele grupy harcerzy maszerują harcmistrz Adam Jańczuk i harcmistrzyni Maria Bielska

Sybiracy, goście honorowi i weterani podczas uroczystej Mszy Świętej

Sybiraczka Zofia Rutkowska (w środku) wśród osób niosących dary

Waleria i Antoni Chrościelewscy 

Naczelny Kapelan SWAP ks. dr Andrzej Ostaszewski wyjaśnia intencję Mszy Świętej

Poczet sztandarowy Placówki 99 SWAP podczas Podniesienia

Ks. biskup Janusz Stepnowski (z lewej) i ks. dr Andrzej Ostaszewski po zakończeniu Mszy św.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej

Konsul Małgorzata Rejek-Radoń z Antonim i Markiem Chrościelewskimi

Ks. biskup Janusz Stepnowski (w środku) szybko znalazł wspólny język z młodym pokoleniem członków SWAP

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved