XXXIII Walny Zjazd SWAP w Bostonie

W dniach 20-22 kwietnia w Bostonie, MA, miał miejsce w XXXIII Walny Zjazd SWAP, zorganizowany wysiłkiem miejscowej Placówki 37 SWAP. Z tego trudnego zadania Placówka 37 wywiązała się się bardzo dobrze i należą się jej słowa uznania od wszystkich uczestników Walnego Zjazdu.

Pierwszy dzień obrad zaszczyciła swoją obecnością Senator RP i Sekretarz Stanu ds. Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders, córka generała Andersa, która jest członkinią SWAP. Obecni byli delegaci - koledzy weterani ze stanów: Illinois, Michigan, Wisconsin, Connecticut, Nowy Jork, New Jersey, Pensylwanii, Massachusetts oraz prowincji Ontario z Kanady. Obecne też były koleżanki-delegatki z Korpusu Pomocniczego Pań.
 
Podczas dwudniowych obrad  poruszono wiele problemów związanych z życiem SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań. W wyborach wyłoniono na trzyletnią kadencję nowe władze organizacji w następującym składzie:

Naczelny Kapelan - ks. dr Andrzej Ostaszewski
Naczelny Komendant - Wincenty Knapczyk (Pl. 24 w Bridgeport, CT)
1-szy wicekomedant - Jan Markiewicz (Pl. 37 w Bostonie, MA)
2-gi wicekomendant - Krzysztof Tomczak (Pl. 114 w Toronto, Kanada)
Adiutant generalny - Marek Chrościelewski (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY)
Adiutant finansowy - Zygmunt Bielski (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY)
Dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP - Andrzej Maciejewicz (Pl. 81 w Trenton, NJ) 
Redaktor "Weterana" - Teofil Lachowicz (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY)

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Zbigniew Wrzos (Pl. 12 w Filadelfii, PA), Mirosław Płotka (Pl. 81 w Trenton, NJ), Jan Zieliński (Pl. 36 w Clifton, NJ); rezerwowi: Andrzej Ziemak (Pl. 111 w New Britain, CT), Stanisław Łopieński (Pl. 24 w Bridgeport, CT). 

Zarząd Korpusu Pomocniczego Pań pozostał bez zmian, tj. Naczelna Prezeska - Helena Knapczyk, 1-wiceprezeska - Maria Stasiewicz, 2-wiceprezeska - Janina Rożyńska.

Następny Walny Zjazd w 2021 roku, tj. w 100-lecie powstania SWAP, odbędzie się w  Toronto, Kanada. 

Miłym akcentem na zakończenie obrad Walnego Zjazdu było przekazanie donacji od Korpusu Pomocniczego Pań w wysokości $4,000.00 na wsparcie budżetu Zarządu Głównego SWAP, co przez delegatów przyjęte zostało gromkimi oklaskami.

W wieczornym bankiecie oprócz minister Anny Marii Anders udział wzięli inni honorowi gości: gen. dyw. Cezary Wiśniewski - Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie; ppłk Karol Sobczyk; konsul honorowy RP w Massachusetts Marek Leśniewski Laas i prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Wiesław Wierzbowski. 

Odczytano listy gratulacyjne do uczestników Walnego Zjazdu, które nasłali m.in. ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek, konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, gubernator stanu Massachusetts Charlie Baker oraz były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. 
 
Podczas bankietu zaprezentowano książkę Jerzego Waltera pt. Sons of One Nation. The War Effort of the Polish Emigration in America 1914-1920, której dostępne egzemplarze zostały błyskawicznie rozkupione. Dużym powodzeniem cieszyła się też książka Anny Marii Anders pt. Córka generała i piosenkarki, tym bardziej, że można było uzyskać autorski autograf.

Jednym z punktów programu bankietu było wręczenie przez gen. dyw. Cezarego Wiśniewskiego awansów wojskowych grupie członków SWAP.

Niedziela, 22 kwietnia był ostatnim dniem Zjazdu. Po porannym śniadaniu i uroczystej Mszy Świętej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Bostonie, odprawionej przez kapelana Pl. #37 SWAP w Bostonie o. Jerzego Żebrowskiego, miał miejsce obiad żołnierski urozmaicony artystycznym występem zespołu folklorystycznego "Biały Orzeł" z Montrealu. Był to bardzo miły akcent na zakończenie weterańskiego spotkania. 

Teofil Lachowicz  

Fot. Zygmunt Bielski
 
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..


 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved