Wizyta szefa MON Mariusza Błaszczaka w siedzibie SWAP

Podczas swojej wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych szef Ministerstwa Obrony narodowej Mariusz Błaszczak, po zasadniczych rozmowach o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej przeprowadzych w Waszyngtonie, odwiedził 15 września 2018 r. nowojorską metropolię. W drodze na Manhattan odwiedził Jersey City, gdzie pod znajdującym się w tym mieście pomnikiem katyńskim złożył wiązankę kwiatów. Ministrowi towarzyszył m.in. Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski.

Szef MON minister Mariusz Błaszczak składa kwiaty pod pomnikiem katyńskim w Jersey City

Rolę przewodnika pełnił wicekomendant Okręgu 2. SWAP kol. Anthony Domino (członek Komitetu Pomnika Katyńskiego), który zapoznał  ministra z obecną sytuacją pomnika, jaka się wytworzyła z powodu  konfliktu spowodowanego przez burmistrza miasta Jersey City, dążącego do usunięcia  polskiego monumentu z dotychczasowego, eksponowanego miejsca  na Exchange Place. Na ostateczne wyjaśnienie, jakie będą dalsze losy pomnika, przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Rolę przewodnika pod pomnikiem katyńskim w Jersey City pełnił kol. Anthony Domino (pierwszy z prawej) 

Z Jersey City minister Błaszczak wraz z towarzyszącymi mu osobami pojechał na Manhattan, gdzie złożył wizytę w Domu Weterana Polskiego. Szefa MON powitała delegacja  SWAP w składzie: Wincenty Knapczyk – naczelny komendant, Marek Chroscielewski - adiutant generalny, Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP, który pełnił  zarazem rolę gospodarza, oraz Helena Knapczyk - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań.

Szef  MON w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku. Od lewej: Antoni Chrościelewski, Mariusz Błaszczak, Helena Knapczyk i Wincenty Knapczyk   

Minister Błaszczak, historyk z wykształcenia, z dużym zainteresowaniem zwiedził weterańskie muzeum. Tym razem rolę przewodnika pełniła koleż. Sylwia Solie, która gościom z Polski szczególnę uwagę zwróciła na eksponaty związane z Czynem Zbrojnym Polonii Amerykańskiej z lat 1914-1920. Towarzyszący ministrowi gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski ze znawstwem objaśniał różne eksponaty dotyczące polskiego lotnictwa wojskowego.

Gen. dyw. pil. Cezary Wisniewski (z lewej) ze znawstwem objaśniał eksponaty dotyczące wojskowego lotnictwa 

Na koniec zwiedzania minister Błaszczak w księdze pamiątkowej muzeum dokonał następujacego wpisu:

Z podziękowaniem za niezłomność w staraniach o zachowanie pamięci na temat służby żołnierzy Wojska Polskiego i z najlepszymi życzeniami - Szczęść Boże!

Mariusz Błaszczak
15.09.2018
   
Na pamiątkę spotkania w Domu Weterana szef MON wręczył weteranom bitwy pod Monte Cassino, Wincentemu Knapczykowi i Antoniemu Chrościelewskiemu, piękne pamiątkowe ryngrafy z polskim godłem państwowym. Natomiast na ręce Sylwii Solie minister ofiarował do zbiorów weterańskiego muzeum statuetkę z polskim orłem wojskowym.

Dar do zbiorów weterańskiego muzeum przyjmuje z rąk ministra Błaszczaka Sylwia Solie

Weterani zrewanżowali się ministrowi upominkiem w postaci najnowszego wznowienia  dzieła Jerzego Waltera pt. Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce w latach 1914-1920, Nowy Jork - Opole 2018.

TL
Fot. por. Robert Suchy/CO MON 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved