Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, 19 VIII 2018

Hasłem przewodnim tegorocznego Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, było 100-lecie Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. 

Z tej okazji dzień wcześniej, 18 sierpnia, staraniem Klubów "Gazety Polskiej" z USA i Kanady odbyło się otwarte sympozjum naukowe, podczas którego archiwista SWAP dr Teofil Lachowicz wystąpił z prezentacją pt. Dr Teofil Starzyński, twórca Czynu Zbrojnego Polonii Amerykanskiej. Natomiast gość z Polski dr Anitta Maksymowicz zapoznała słuchaczy, na przykładzie Agnieszki Wisły, z niedocenianą rolą kobiet podczas Akcji Rekrutacyjnej do Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919 i opieką nad polskimi inwalidami wojennym po ich powrocie do USA.

Sympozjum towarzyszyła wystawa "Milion zza Oceanu" zorganizowana we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wystawa "Generał Kukliński - polska samotna misja". Weterani ze SWAP zorganizowali stoisko z książkami i filmem dokumentalnym na temat czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej w czasie I wojny światowej.

Niedzielne uroczystości Święta Żołnierza rozpoczęły się od złożenia wieńca na grobie dr Teofila Starzyńskiego. Dokonali tego  wspólnie prezes Sokolstwa Polskiego w Ameryce Timothy Kuzma i naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk. Wieńce i kwiaty złożono rownież pod pomnikami: "Mściciela" (Husarza), gen.  Władysława Andersa, "Żołnierzy Nezłomnych", Ignacego Jana Paderewskiego i pod tablicą ofiar katastrofy smoleńskiej. Podczas uroczystego apelu na placu przed Sanktuarium goście honorowi m. in. posłowie na Sejm RP Antoni Macierewicz i Jan Dziedziczak, ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek, konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, attache obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie  gen. dyw. Cezary Wiśniewski, jak również weterani i przedstawiciele organizacji polonijnych złożyli wieńce pod kolumną Matki Bożej Hetmanki Wojska Polskiego. Po apelu poległych,  capstrzyku i salwie honorowej, odbyła się w strugach deszczu defilada weterańskich pododziałów.

Kolejnym ważnym punktem niedzielnych uroczystości było odsłonięcie wykonanej przez mistrza Andrzeja Pityńskiego tablicy pamiątkowej 100-lecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Przecięcia wstęgi zakrywającą tablicę dokonał ambasador RP Piotr Wilczek, a poświęcił ją naczelny kapelan SWAP ks. dr Andrzej Ostaszewski.  

Podczas uroczystej koncelebrowanej Mszy Świętej naczelny kapelan SWAP w podniosłym kazaniu podkreślił rolę prawdy w życiu każdego katolika i potrzebę odwagi do jej głoszenia wbrew tzw. poprawności politycznej, usilnie narzucanej przez wrogie Kościołowi Katolickiemu lewackie środowiska.

Po zakończeniu Mszy św. odbyła się akademia, podczas której goście honorowi złożyli weteranom życzenia i podziękowania za pielęgnowanie polskich tradycji patriotyczno-wojskowych na terenie USA i Kanady. Medalami 100-lecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej odznaczono osoby zasłużone w promowaniu wiedzy i tradycji związanych z dokonaniami wychodźstwa polskiego ze Stanów Zjednoczonych i Kanady w dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę i wywalczenia jej granic. Odznaczenia otrzymali: Timothy Kuzma z Pittsburgha, dr Anitta Maksymowicz z Polski oraz Andrzej Kawka i Włodzimierz Botko z Kanady.  

Mszę św. i akademię uświetnił występ Chóru Angelus, działającego przy Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie. Gorącymi oklaskami nagrodzono założyciela chóru Antoniego Chrościelewskiego, który jest również komendantem nowojorskiego Okręgu 2. SWAP, głównego sponsora uroczystości i tablicy pamiątkowej 100-lecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej.

Po obiedzie odbył się koncert muzyczny pt. "Za wolność naszych narodów" z udziałem solistów Opery Narodowej z Warszawy. 

Tegoroczne Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie zorganizowane zostało przez Okręg 2. SWAP z pomocą Okręgu 10 SWAP.  
 

Teofil Lachowicz      
Zdjęcia: Zygmunt Bielski, Teofil Lachowicz  
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved