Zjazd Sybiraków i Weteranów na Florydzie, 8 - 15 lutego 2009.

Dwa nadmorskie miasta St. Petersburg i Clearwater na Florydzie dnia 8 lutego 2009 r. były świadkami niecodziennego wydarzenia - wielkiego zjazdu polskich Sybiraków i Weteranów. Celem zjazdu było oddanie honoru polskim Sybirakom - jeńcom wojennym, zesłańcom, więźniom i łagiernikom, którzy swoje młode lata spędzili na "nieludzkiej ziemi" Związku Sowieckiego, a później jako polscy żołnierze walczyli za wolność "Naszą i Waszą" na różnych frontach świata.
 

St. Petersburg, FL, 8 lutego 2009

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele św. Pawła w St. Petersburg na Florydzie. We mszy św. uczestniczyli dawni Sybiracy i weterani z rodzinami, którzy przyjechali z odległych miast Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jeden z nich 85-letni Kazimierz Barut, członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK), przyjechał sam swoim samochodem aż z Massachusetts! Oprócz Sybiraków i weteranów byli również przedstawiciele miejscowych organizacji polonijnych wraz z pocztami sztandarowymi, polscy dyplomaci z Waszyngtonu i Nowego Jorku oraz delegacja z Polski z ministrem Januszem Krupskim - kierownikiem Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ceremoniał wojskowy zapewnili umundurowani członkowie Placówki 99 SWAP z Harrison, NJ i Placówki 51 SWAP z Jersey City, NJ, którzy wystąpili w mundurach Wojska Polskiego. Liczna grupa członków Placówki 81 SWAP z Trenton, NJ, i Placówki 36 SWAP z Passaic, NJ, zaprezentowała się w ubiorach organizacyjnych SWAP. Obecna też była reprezentacja Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP. 

Koncelebrowaną mszę św. w intencji niezliczonych polskich ofiar Sybiru odprawił w asyście czterech księży ks. kanonik Rudolf Zubik - kapelan Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, który wygłosił płomienną homilię nawiązującą do tragicznych wydarzeń dla narodu polskiego sprzed 69 laty, tj. pierwszej masowej wywózki ludności polskiej z Kresów Wschodnich na Sybir. 

Po zakończeniu mszy św. wszyscy przejechali samochodami do Centrum Jana Pawła II w Clearwater, FL, gdzie miała miejsce uroczysta akademia i żołnierski obiad.
 
 

Clearwater, FL, Centrum Jana Pawła II, 8 lutego 2009

Wbrew obawom organizatorów frekwencja nadzwyczaj dopisała. Spodziewano się około 200 osób, tymczasem na głównej sali bankietowej pojawiło się ich ponad 350. Dobrze to świadczy o polskiej społeczności na Florydzie, że tak liczną obecnością zamanifestowała swój szacunek i uznanie dla tych, którzy przeszli przez "nieludzką ziemię".

Uwagę wszystkich zebranych przykuwała dekoracja sali bankietowej oraz wystawa, nawiązująca do tragicznych doświadczeń Polaków doznanych od Związku Sowieckiego podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Dekorację i wystawę przygotowała sekretarz Związku Sybiraków na Florydzie - p. Antonina Hubska.

Mistrzem ceremonii był kol. Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP w Nowym Jorku, który przywitał wszystkich licznie przybyłych gości. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnów narodowych głos zabrał główny mówca dr Teofil Lachowicz, który w krótkim referacie przedstawił historię zbrodni sowieckich na narodzie polskim w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych deportacji polskiej ludności cywilnej na Sybir w latach 1940-41.

Po przerwie na obiad nadeszła najważniejsza chwila - wręczenie 23 osobom Krzyży Zesłańców Sybiru nadanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Oznaczenia wręczał konsul generalny RP z Nowego Jorku Krzysztof Kasprzyk. Wśród odznaczonych byli również członkowie SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań, np. Helena Knapczyk - naczelna prezeska KPP, Antoni Chrościelewski z żoną Walerią, Zygfryd Bańkowski i inni. Odznaczona została również Antonina Hubska - sekretarz Związku Sybiraków na Florydzie, która przebywała na Syberii w latach 1948-1956.

Wszyscy zgromadzeni z uwagą wysłuchali listu nadesłanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Prezydent RP w swoim liście napisał m. in.: 

"Czcigodni Sybiracy i Weterani!
Drodzy Rodacy!
Panie i Panowie!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa, zgromadzonych w St. Petersburg na Florydzie z okazji Wielkiego Zjazdu Sybiraków i Weteranów. Słowa szczególnego powitania kieruję na ręce dwudziestu trzech osób, które otrzymują dzisiaj Krzyż Zesłańców Sybiru. Poczytuję sobie za honor, iż jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem nadać Państwu to zaszczytne odznaczenia. W imieniu całego naszego narodu pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla Państwa godnej i mężnej postawy pomimo ogromu cierpień, jakich doświadczyli państwo osobiście oraz Państwa najbliżsi na nieludzkiej ziemi. 

(...) Organizatorom Wielkiego Zjazdu Sybiraków i Weteranów - działaczom i członkom, współpracownikom i sympatykom Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce - serdecznie gratuluję sukcesu, jakim jest to ważne i cenne wydarzenie. Niech wysiłki podjęte na rzecz tego wspaniałego dzieła przyniosą Państwu wiele osobistej satysfakcji. Uczestnikom spotkania zaś z serca życzę owocnych i inspirujących rozmów. Wszystkim Państwu przesyłam życzenia wszelkiej pomyślności w działalności społecznej oraz życiu prywatnym i zawodowych".

Kolejnym punktem programu było nagrodzenie medalem "Pro Memoria" kilku Sybiraków i działaczy polonijnych za "wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu" - jak czytamy na dyplomie tego odznaczenia. Medale wręczał minister Janusz Krupski - kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który na tę okoliczność przyjechał z Polski.  Medale "Pro Memoria" otrzymali m. in.  Czesław Jakubik - b. komendant Placówki 36 SWAP w Passaic, NJ; Jan Selewoniuk - honorowy komendant Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ; ks. kanonik Rudolf Zubik i Antonina Hubska. 

Weterani ze SWAP nagrodzili ministra Janusza Krupskiego "Medalem Paderewskiego" wybitym z okazji 90 rocznicy Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej. Dekoracji dokonał naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk.

Przejmującym momentem uroczystości był "Apel poległych, pomordowanych i zamęczonych na Wschodzie" odczytany przez ks. kanonika R. Zubika z udziałem pododdziału honorowego złożonego z umundurowanych członków Placówek 51 i 99 SWAP.

Po odczytaniu rezolucji zjazdowej przyszła pora na część artystyczną, w której świetnie zaprezentował się miejscowy damski chór śpiewając wiele znanych i popularnych pieśni wojskowych i patriotycznych. Po tym występie rozpoczęła się zabawa taneczna. Przy stolikach prowadzono ożywione koleżeńskie rozmowy ciesząc się ze wspólnego spotkania. Rozmowy te prowadzono dalej w pokojach hotelowych już po zakończeniu imprezy. Dla młodego pokolenia członków SWAP była to wspaniała lekcja żywej historii, której nie mieli okazji nauczyć się w PRL-owskich szkołach.

Podczas uroczystości "Krzyże Zesłańców Sybiru" wręczał konsul RP z Nowego Jorku Krzysztof Kasprzyk, natomiast medale "Pro Memoria" minister Janusz Krupski.
 

Pompano Beach, FL, 15 lutego 2009.

Większość uczestników uroczystości w St. Petersburg i Clearwater już następnego dnia ruszyła w podróż powrotną do swoich rodzinnych domów w USA i Kanadzie. Na miejscu pozostała mała grupa młodych członków SWAP z Placówek 51, 99 i 123, którzy zobowiązali się uświetnić swoją obecnością uroczystość w Pompano Beach, gdzie miano udekorować Krzyżami Zesłańców Sybiru Sybiraków i weteranów mieszkających na wschodnim wybrzeży Florydy. Znaleziono czas aby odwiedzić zasłużonego weterana z Pułku Ułanów Karpackich, inwalidę wojennego z kampanii włoskiej, kawalera Orderu Virtuti Militarii, działacza opozycji demokratycznej w PRL -  Zbigniewa Wołyńskiego. 

Uroczystość w polskim kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach miała również podniosły charakter. O stosowną oprawę wystroju kościoła ponownie zadbała p. Antonina Hubska, która w tym celu przyjechała samochodem z zachodniej strony Florydy. Wśród licznie zgromadzonych wiernych na mszy św. wielkie poruszenie zrobił widok umundurowanych członków SWAP, którzy z ceremoniałem wojskowym uczestniczyli w liturgii. Po zakończeniu mszy św. wierni podziękowali im za przyjazd i udział w uroczystości, owacją na stojąco. Tego jeszcze nie było! Niektóre panie podchodziły do elegancko umundurowanych wojskowych z niecodzienną prośbą, czy mogą … pogłaskać polski mundur, którego tak dawno nie widziały. Dla tych chwil warto było ponieść wszelkie trudy związane z podróżą na słoneczną Florydę (z Nowego Jorku to minimum 16 godzin jazdy samochodem). 

W przykościelnej kafeterii odbyła się uroczystość dekoracji  9 osób Krzyżami Zesłańca Sybiru. Odznaczenia otrzymali: Janina Bandrimer-Buryn, Stanisław Buryn, Edmund Gonsławski, Genowefa Mularczyk, Józef Mularczyk, Urszula Barbara Miążek-Kulik, Genowefa Wasiuk, Gertruda Wejsztejn i Roman Wejsztejn. Należy zaznaczyć, że Koledzy, Józef Mularczyk (członek pierwszego patrolu, który 18 maja 1944 r. wszedł na gruzy klasztoru Monte Cassino) i Edmund Gonsławski, są członkami Placówki 206 SWAP w Miami na Florydzie. 

Na zakończenie uroczystości wysłuchano programu artystycznego w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły polonijnej. 

Słowa wielkiego uznania należą się kol. Antoniemu Domino - komendantowi Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, który wg. słów sekretarza Związku Sybiraków na Florydzie p. Antoniny Hubskiej, wykonał 80% wszystkich prac związanych z zorganizowaniem opisanego Wielkiego Zjazdu Sybiraków i Weteranów na Florydzie. Pani Hubska skromnie mówiła o swojej pracy i wielkim poświeceniu w przygotowaniu obu sybiracko-weterańskich imprez na zachodnim i wschodnim wybrzeżu Florydy. Jej również należą się wielkie słowa uznania. Podziękowania należą się także wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powodzenia obu imprez. 
 
 
Zobacz i posłuchaj relacji Sybiraków

W Pompano Beach, podobnie jak w Clearwater, dużym zainteresowaniem cieszył się pamiętnik zjazdowy, wydany w pełnym kolorze, zawierający oprócz ogłoszeń, wiele treści historycznych, zwłaszcza dramatyczne wspomnienia i zdjęcia z zesłania na Syberii. Pamiętnik ten może być cenną pomocą dydaktyczną dla szkół polonijnych. Jest on do nabycia w Placówce 99 SWAP w cenie $15.00. Można go zamawiać pisząc na adres: 

P.A.V.A. of America, Post #99
399 Union Ave
Rutherford, NJ 07070

Czeki wystawiać na "P.A.V.A. of America, Post #99" z dopiskiem "Pamiętnik Sybiraków".

tl


 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved