Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie w 100-lecie "Cudu nad Wisłą",
16 sierpnia 2020 r.

Tegoroczne obchody Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA, wyglądały inaczej niż zazwyczaj. Mimo doniosłej setnej rocznicy "Cudu nad Wisłą, wielkiego zwycięstwa naszych przodków nad bolszewikami w 1920 roku, niedzielna uroczystość miała skromniejszy, niż zazwyczaj, wymiar. Spowodowane to było, niestety, wciąż panującą pandemią koronawirusa, która wymusza różne konieczne obostrzenia. Zarząd Główny SWAP, kierując się troską o zdrowie naszych kolegów weteranów, koleżanek z Korpusu Pomocniczego Pań jak i postronnych ludzi, postanowił, że w tym roku nie odbędzie się uroczysty apel i defilada weterańskich pododdziałów przed  sanktuarium, która gromadziła najwięcej widzów. Udział w obchodach ograniczono jedynie do kilkuosobowej reprezentacji z poszczególnych okręgów i placówek SWAP. I tak obecne były delegacje Okręgu 2. (New York, New Jersey), Okręgu 4. (Connecticut) i Okręgu 10. (Pennsylvania), oraz następujących placówek: Pl. 12 w Bensalem, PA; Pl. 36 w Clifton, NJ; Pl. 51/99 w Jersey City, NJ; Pl. 81 w Trenton, NJ; Pl. 119 w Hartford, CT; oraz dwie placówki z Nowego Jorku: Pl. 21/201 i 123.   
   
W niedzielę 16 sierpnia w Amerykańskiej Częstochowie było pochmurnie i chwilami deszczowo. O godzinie 11:00 na szczęście przestało padać. Honorowi goście, skromne weterańskie pododdziały z pocztami sztandarowymi, reprezentacja Korpusu Pomocniczego Pań, reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego w USA oraz delegacje różnych organizacji społecznych wyruszyły na cmentarz, gdzie najpierw konsul generalny RP w Nowym Jorku Arkadiusz Kubicki złożył wieniec na grobie dr. Teofila Starzyńskiego, twórcy czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej w czasie I wojny światowej. Następnie wszyscy udali się pod pomnik "Mściciela-Husarza", gdzie o. Krzysztof Drybka - przeor Amerykańskiej Częstochowy, odmówił modlitwę za zmarłych, po czym nastąpiła ceremonia składania wieńców i kwiatów, Apel Poległych i salwa honorowa w wykonaniu kolegów weteranów z Placówki 51/99 w Jersey City, NJ. W tym momencie pogoda wyraźnie już się popsuła. W silnej mżawce wszyscy zebrani przeszli przed fronton świątyni, gdzie odbył się ceremoniał złożenia wieńców pod kolumną Matki Bożej Hetmańskiej dla uczczenia wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego sprzed stu laty.  Na bazie tej kolumny zamontowana jest płaskorzeźba z brązu autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego pt. "Cud nad Wisłą". Wieńce w kolejności złożyli: 

  • Adrian Kubicki - konsul generalny RP w Nowym Jorku;
  • delegacja Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie w składzie:  komandor Maciej Stadnicki, ppłk Daniel Drogomirecki;
  • delegacja ZG SWAP w składzie: Tadeusz Antoniak - p. o. naczelnego komendanta SWAP, Marek Chrościelewski - adiutant generalny SWAP, Andrzej Maciejewicz - dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP;
  • delegacja Związku Harcerstwa Polskiego.
O godz. 12:30 rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez O. Tadeusza Lizińczyka - prowincjała Zakonu Paulinów w USA i O. Krzysztofa Drybkę - przeora Amerykańskiej Częstochowy.

Po zakończeniu mszy św. i wspólnym odśpiewaniu "Boże coś Polskę", nastąpił czas na okolicznościowe przemówienia i życzenia zaproszonych gości. Tę część prowadził Tadeusz Antoniak p. o. naczelnego komendanta SWAP. Życzenia weteranom i wszystkim zgromadzonym w świątyni z okazji 100-lecia "Cudu nad Wisłą" złożyli: Adrian Kubicki - konsul generalny RP w Nowym Jorku, komandor Maciej Stadnicki, Ryszard Bąk - członek Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Na zakończenie dr Teofil Lachowicz przedstawił informację historyczną pt. "Polonia amerykańska na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920", kładąc akcent na znikomą znajomość tej tematyki we współczesnej Polsce i, że już czas najwyższy aby niebywały czyn zbrojny Polonii amerykańskiej z okresu I wojny światowej znalazł się na kartach polskiej historii.

Wspólne odśpiewanie "Roty" zakończyło tegoroczne obchody Święta Żołnierza w duchowej stolicy amerykańskiej Polonii.

Po lunchu delegacja Zarządu Głównego SWAP wraz z pocztem sztandarowym Okręgu 4. SWAP odwiedziła groby dwóch naczelnych komendantów SWAP: śp. Wincentego Knapczyka i śp. Henryka Wyszyńskiego, oraz śp. Antoniego Domino - wicekomendanta SWAP.  

Atrakcją tegorocznego Święta Żołnierza był pokaz uzbrojenia z lat międzywojennych, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego, np. rozpoznawcza tankietka TKS.  Pokaz przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną z Pensylwanii, cieszył się wielkim zainteresowaniem. 
 

TL

Zdjęcia: Zygmunt Bielski 
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..


 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved