Nareszcie w domu...!

Gdyby wystawy mogły mówić, to może nasza tak właśnie by powiedziała. Przygotowana przez Muzeum Ziemi Lubuskiej ekspozycja "W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek - obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake (1917-1919)" po ponad trzech latach podróży po Polsce wróciła do Muzeum. 

Wystawa opowiada o działającym w latach 1917-1919 w kanadyjskim miasteczku Niagara-on-the-Lake obozie dla polskich ochotników z Ameryki, którzy po odbyciu w nim przeszkolenia wstępowali do Armii Polskiej we Francji (później znanej jako Armia Błękitna lub Armia gen. Hallera). Było to wielkie kanadyjsko-francusko-amerykańsko-polskie przedsięwzięcie, niezwykle istotne dla odzyskania niepodległości przez Polskę, jednak w kraju niemal zapomniane. Wystawa swoją premierę miała w MZL w Zielonej Górze w listopadzie 2017 roku - z okazji 100. rocznicy powołania polskiego obozu szkoleniowego i w przeddzień 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tamtej pory odbywała turę po Polsce, podczas której pokazana została jeszcze w 20 innych miastach.

Od 2019 roku trasę organizował gorący propagator wystawy, biznesmen i menedżer kultury, prezes Fundacji Kultury i Biznesu Wojciech Grochowalski z Łodzi. Zadbał on o to, by ekspozycja objęła swoim zasięgiem najróżniejsze zakątki Polski i by pokazywana była w instytucjach różnego typu, tak, aby dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Trasa pierwotnie zaplanowana była do roku 2021, jednak ze względu na pandemię COVID-19 niektóre terminy musiały być przesunięte, co wydłużyło prezentację do maja 2022 roku. 

Wystawę można było zatem obejrzeć tradycyjnie w muzeach, bibliotekach uniwersyteckich czy centrach kultury, ale też w miejscach nie tak oczywistych, a przecież nieprzypadkowych, np.: w szkole kadetów RP w Lipinach lub w Szczecinie w siedzibie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, noszącej imię gen. Józefa Hallera. Latem zwiedzali ją turyści w Łebie, a zimą - w Zakopanem. Bydgoszcz i Toruń to miejsca ważne dla tego tematu, gdyż to żołnierze "błękitni" przejmowali Pomorze po zakończeniu I wojny światowej i tam osiedlili się niektórzy dawni ochotnicy z Ameryki. Z kolei w Krakowie na miejsce prezentacji Wojciech Grochowalski wybrał Kopiec Kościuszki - patrona obozu w Niagara-on-the-Lake. W Lublinie wystawa odbywała się w Centrum Spotkania Kultur i była jednym z elementów programu jubileuszowego XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Dokładnie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości została otwarta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a swój finał miała w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie w Sali Rycerskiej wiszą sztandary Sokolstwa (z którego wywodziła się większość ochotników). 

Niekiedy wernisaże miały szczególną oprawę, jak na przykład w Rawie Mazowieckiej, gdzie uroczystość w przededniu stulecia Bitwy Warszawskiej otwierała orkiestra dęta rawskiej OSP, w Bolesławcu, gdzie udział brali dowódcy i żołnierze wojsk amerykańskich tam stacjonujących czy w Szczecinie, dokąd z Francji przyjechali przedstawiciele organizacji kultywujących pamięć o utworzonej tam Armii Polskiej. 

Wystawa została przygotowana ze zbiorów kilku kanadyjskich instytucji. Jednak najwięcej materiałów udostępniło znajdujące się w Nowym Jorku Archiwum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, które jest jednocześnie wyłącznym sponsorem ekspozycji. Nad stroną graficzną wystawy czuwali nasi muzealni artyści-plastycy: Igor Myszkiewicz i Mariusz Kowalski. Wydany też został katalog, który opracowała Emilia Ćwilińska, z okładką Igora Myszkiewicza. 

Prezentowaną w 21 miastach wystawę obejrzało kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających. Przyczyniła się zatem ona do popularyzacji dokonań i roli Polaków z Ameryki w odzyskaniu niepodległości przez Polskę oraz pozwoliła uzmysłowić, jak ważnym ogniwem tego czynu był obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake. 

Należy też podkreślić, że wystawa stanowiła jednocześnie doskonałą promocję Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, gdyż każdemu pokazowi towarzyszyły rozwieszane w miastach plakaty, trójjęzyczne (jak przystało na temat) ulotki oraz pełna oprawa lokalnych mediów, a także wykłady autorki wystawy (w kilku przypadkach - z powodu pandemii - streamingowane). W wernisażach brali udział mieszkańcy oraz przedstawiciele środowisk naukowych, kultury, miejscowych władz, otrzymaliśmy również wiele listów gratulacyjnych. W ramach wykładów podkreślane były także lokalne związki ochotników z Ameryki z poszczególnymi miastami, a w niektórych ośrodkach na otwarcie przybywali potomkowie ochotników, chcący dowiedzieć się więcej o swych dziadkach i pradziadkach, ale też nierzadko wnoszący nowe informacje. 

Wszystko to byłoby niemożliwe bez udziału Okręgu 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który sfinansował nieprzerwany, trwający ponad trzy lata objazd wystawy po Polsce. Zatem trójstronna, uzupełniająca się współpraca: merytoryczna (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), organizacyjna (Fundacja Kultury i Biznesu w Łodzi) oraz finansowa (Okręg 2. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce) przyniosła doskonały efekt, za który naszym Partnerom składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy także instytucjom goszczącym wystawę: 

 • Zielona Góra - Muzeum Ziemi Lubuskiej, 10.11.2017 - 18.02.2018. 
 • Międzyrzecz - Muzeum im. A. Kowalskiego, 7.06. - 12.07.2018
 • Gdańsk - Muzeum II Wojny Światowej, 11.11.2018 - 5.01.2019
 • Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej, 15.01. - 4.03.2019
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 7.03. - 4.04.2019
 • Piotrków Trybunalski - Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,     29.04. - 31.05.2019
 • Kielce - Biblioteka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, 4.06. - 5.07.2019
 • Łeba - Centrum Informacji Turystycznej, 11.07. - 31.08.2019
 • Lublin - Centrum Spotkania Kultur, 5.09. - 30.09.2019
 • Kraków - Kopiec Kościuszki, 3.10 - 31.12.2019
 • Zakopane - Sanktuarium Świętej Rodziny, 12.01. 2019 - 25.02.2020
 • Bolesławiec - Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki, 4.03. - 7.06.2020 (od połowy marca do połowy maja, ze względu na COVID-19, nieudostępniana)
 • Rawa Mazowiecka - Miejski Dom Kultury, 5.07.- 11.09.2020 
 • Lipiny - Liceum Ogólnokształcące Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej, 15.09. - 30.10.2020 
 • Bydgoszcz - Biblioteka Uniwersytetu im. Jana Kazimierza w Bydgoszczy, 10.11.2020 - 31.03.2021 (od końca listopada do połowy lutego, ze względu na COVID-19, udostępniana w ograniczonym zakresie)
 • Toruń - Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 10.05. - 30.06.2021
 • Poznań - Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 7.07. - 10.08.2021
 • Szczecin - Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 13.08 - 30.09.2021
 • Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 15.10. - 12.12.2021
 • Białystok - Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, 15.12.20201 - 5.02.2022
 • Częstochowa - Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze- Sala Rycerska, 7.02. - 15.05.2022


dr Anitta Maksymowicz
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE

Zielona Góra, listopad 2017.

Miedzyrzecz, czerwiec 2018.

Łódź, marzec 2019.

Plakat w Łodzi, marzec 2019.

Kielce, czerwiec 2019.

Łeba, lipiec 2019

Kraków, Kopiec Kościuszki, listopad 2019.

Kraków, listopad 2019.

Bolesławiec, marzec 2020.

Bolesławiec, marzec 2020.

Bilboard przed wjazdem do Rawy Mazowieckiej, lipiec 2020.

Rawa Mazowiecka, lipiec 2020.

Rawa Mazowiecka, sierpień 2020.

Rawa Mazowiecka, sierpień 2020.

Lipiny, Liceum Kadetów RP, wrzesień 2020.

Bydgoszcz, listopad 2020.

Toruń, maj 2021.

Bibioteka UAM w Poznaniu, lipiec 2021.

Szczecin, sierpień 2021.

Olsztyn, październik 2021.

Białystok, listopad 2021.

Sala Rycerska na Jasnej Górze, marzec 2022.

Zwiedzający w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, marzec 2022.

.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved