Migawki ze Światowego Zjazdu Kombatantów w Polsce, 
29 sierpnia - 4 września 2009
 

Z okazji obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, na specjalne zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przybyło z 21 państw do Warszawy 250 kombatantów i 50 osób towarzyszących, w tym około 20 ze Stanów Zjednoczonych. 

Zakwaterowani zostaliśmy w pięknym hotelu Novotel, gdzie obsługa była bardzo  sprawna a wszyscy urzędnicy z Urzędu Kombatantów z wielką życzliwością robili wszystko, aby każdy był zadowolony i miał zapewnioną odpowiednią opiekę ze względu na sędziwy wiek, bowiem wśród  kombatantów byli i tacy, co mieli już ponad 90 lat. Na wszystkie spotkania, a było ich bardzo dużo, wyjeżdżaliśmy z hotelu autokarami. 

Formalne uroczystości rozpoczęto w niedzielę 30 sierpnia 2009 r. koncelebrowaną mszą św. w arcykatedrze św. Jana w Warszawie, odprawionej przez ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza przy asyście innych biskupów i księży. Była to podniosła uroczystość, a wspaniałe okolicznościowe kazanie rozczuliło każdego z nas. 

Po obiedzie w hotelu udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego na otwarcie wystawy pt. "Wojsko Polskie w Kampanii Wrześniowej". Utkwiły nam w pamięci ciekawe i unikatowe eksponaty naświetlające grozę i zniszczenia tej okropnej wojny. 

Następnego dnia 31 sierpnia udaliśmy się do gmachu Sejmu na spotkanie z marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim. Najpierw głos zabrał minister Janusz Krupski - kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po nim przemówił pan marszałek, który wyraził wdzięczność i szacunek kombatantom za ich poświęcenie dla ojczyzny podczas II Wojny Światowej oraz za troskę i pomoc świadczoną kolegom - kombatantom  żyjącym  na emigracji wskutek politycznych układów naszych wrogów wraz z sojusznikami. 

Po zwiedzeniu wystawy pt. Gdy Polska powiedziała "Nie" pojechaliśmy autobusami do   Sochaczewa nad Bzurą, do rejonu największej bitwy września 1939 roku. Efektowna rekonstrukcja bitwy na rynku miasta, z udziałem, jako widzowie, dużej ilości mieszkańców Sochaczewa, przypomniała niektórym z nas własne przeżycia wojenne na różnych frontach II wojny światowej. Po zwiedzeniu ciekawego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i po sutym poczęstunku pojechaliśmy na lokalny cmentarz wojskowy, gdzie spoczywa około 4.000 poległych polskich żołnierzy i cywilów (miasto w 1939 r. było kompletnie zniszczone). Tu odbyła się piękna ceremonia przed Pomnikiem Poległych z udziałem lokalnych władz, harcerstwa i młodzieży szkolnej. Po tej wzruszającej uroczystości przejechaliśmy do luksusowego motelu Chabrowy Dworek na wystawny obiad. Po obiedzie wróciliśmy autobusami do Warszawy do hotelu na kolację z udziałem z przedstawicieli Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

1 września 2009 roku - najważniejszy dzień obchodów wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości rozpoczęły się na Westerplatte w Gdańsku o godzinie 4 rano z udziałem wielkiej liczby przywódców z różnych krajów. Natomiast my w Warszawie pojechaliśmy przed godz. 12:00 w południe na uroczystość zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Józefa Piłsudskiego. Oglądaliśmy tradycyjną zmianę warty i wysłuchaliśmy kilka  przemówień  przedstawicieli rządu, wojska i władz miasta Warszawy. Następnie miała miejsce piękna ceremonia składania wieńców. Wszystkie wieńce niesione były przez żołnierzy a za każdym z nich szła poszczególna reprezentacja, zaczynając od najwyższych władz państwowych, miejskich i organizacji społecznych. Za wieńcem od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP kroczyli: Wincenty Knapczyk - naczelny komendant, Helena Knapczyk - naczelna prezeska K.P.P., kol. Michał Lasek (w mundurze hallerowskim) i kol. B. Biernard. Podczas całej ceremonii przygrywała orkiestra wojskowa, która na zakończenie uroczystości wraz z oddziałami reprezentacyjnymi Wojska Polskiego w defiladzie opuściła plac. 

Po obiedzie, delegacja z Ameryki i osoby zainteresowane, jednym autokarem pojechaliśmy na Żoliborz pod Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, postawiony w 1998 r. przez SWAP. Pod pomnikiem, jako Naczelny Komendant SWAP podziękowałem obecnym za przyjazd i podałem krótką historię powstania tego pomnika, który pięknie się prezentuje i jest w dobrym stanie technicznym. Widać, że urząd miasta Warszawy dobrze dba o nasz pomnik.

Spod pomnika pojechaliśmy do Pałacu Kultury i Nauki na projekcję filmu dokumentalnego z 1939 r. nakręconego w okresie walk z Niemcami przez amerykańskiego korespondenta i filmowca Juliana O. Bryan`a. Przed projekcją krótką mowę wygłosił jego syn prof. Sam Bryan, który w 1939 roku miał zaledwie pół roku.

2 września 2009 r. zostaliśmy zaproszeni do pałacu prezydenckiego na spotkanie z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, połączone z nadaniem odznaczeń państwowych dla 12 kombatantów - uczestników Światowego Zjazdu. Po powitaniu Pan Prezydent wygłosił bardzo treściwe przemówienie nawiązując do spotkania z przedstawicielami wielu państw, które miało miejsce dzień wcześniej na Westerplatte. Stwierdził, że wszyscy przywódcy dali uznanie dla polskiego żołnierza za jego bohaterstwo w walce z najeźdźcą w 1939 r. i, że wojnę rozpoczęły Niemcy hitlerowskie. Jedynie premier Rosji Władimir Putin utrzymuje niejasne stanowisko odnośnie Zbrodni Katyńskiej. Prezydent Kaczyński zwracając się do nas - kombatantów - w bardzo życzliwych słowach podkreślił zasługi weteranów względem Polski. "Wasze bohaterstwo i poświęcenie jest godne naśladowania przez młode pokolenie. Walczyliście dzielnie i z honorem, i to dzięki waszej determinacji mamy teraz wolną i demokratyczną Polskę. Cieszę się, że mogę do Was przemówić i niektórych odznaczyć...". Kombatanci podziękowali Panu Prezydentowi przez powstanie i oklaski. Nastąpiła podniosła chwila dekoracji odznaczeniami. Otrzymali je kombatanci z różnych krajów świata. Ja, wraz małżonką Heleną, otrzymaliśmy wysokie odznaczenia państwowe. Świadkami tej chwili były m. in. moja córka i synowa, którym pozwolono uczestniczyć w tym historycznym spotkaniu w polskim "Białym Domu". Po pożegnaniu Pana Prezydenta, zrobiło się gwarnie i wesoło przy bogatym poczęstunku do którego podano lampkę wina.

W tym samym dniu pojechaliśmy na obrady Światowego Zjazdu Kombatantów do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego. Główne przemówienie wygłosił premier rządu RP Donald Tusk. Bardzo obszerne i na temat wystąpienie Pana Premiera zapewne każdemu się podobało, bowiem mówił o osiągnięciach II Rzeczypospolitej, heroizmie Wojska Polskiego podczas wojny, o sprawach natury politycznej, i co najważniejsze, traktował nas emigrantów, jako byłych żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach świata, aby Polska była wolna i demokratyczna. Podczas tego spotkania przemawiali również minister Janusz Krupski i b. szef MSZ - Władysław Bartoszewski. Po przyjęciu rezolucji zjazdowej odbył się koncert pt. Jak Białe Orły w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Obszerny program artystyczny składał się z pieśni wojskowych i patriotycznych oraz tańców narodowych. Ich wykonanie z werwą i precyzją we współbrzmieniu harmonijnych, pięknych głosów, rozbudził "starą żołnierską wiarę" tak, ze oklaskom nie było końca. Wracaliśmy do hotelu w duchu odmłodzeni i wdzięczni organizatorom za kolejny wspaniały dzień Zjazdu.

W czwartek, 3 września, pojechaliśmy do Częstochowy, gdzie przy pięknej pogodzie uroczystą polową mszę św. odprawił biskup polowy Wojska Polskiego ks. gen. dyw. Tadeusz Płoski, który wygłosił piękna homilię adresowana do kombatantów przybyłych z różnych państw świata oraz krajowej pielgrzymki kombatantów z Polski. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, przy asyście kompanii honorowej tej samej formacji. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego przemówili do zgromadzonych kombatantów Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, prezes "Wspólnoty Polskiej" Maciej Płażyński i minister Janusz Krupski.

Po tych uroczystościach miał miejsce obiad w klasztornym Domu Pielgrzyma, ciekawe spotkanie z przedstawicielami Zakonu Paulinów w Sali Augustyna Kordeckiego i zwiedzanie bastionu św. Rocha. Ojciec przeor oprowadził nas po nowej wystawie zawierającej szereg ciekawych eksponatów oręża polskiego oraz dużą sekcją poświęconą Solidarności, z bardzo interesującą gablotką różnych darów i wyróżnień (wraz z Nagrodą Nobla) byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy. Na zakończenie zgromadziliśmy się w głównej kaplicy przed cudownym obrazem Najświętszej Matki Boskiej Królowej Polski na osobistą modlitwę. Dzień później po pożegnaniach nastąpił rozjazd uczestników Światowego Zjazdu do domów, rodzin lub przyjaciół.

W konkluzji pragnę podkreślić, że Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych  bardzo sprawnie przeprowadził Światowy Zjazd Kombatantów. Szczególne podziękowanie kieruję dla Pana Ministra Janusza Krupskiego, jego zastępcy dr Jana Ciechanowskiego i p. Franciszce Gryko, oraz wielu innych, których nazwisk nie znam, którzy załatwiali wszelkie nasze potrzeby, m. in. zamówienie kwiatów i autokaru na przejazd naszej grupy z Ameryki pod Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. My, jako goście rządu RP, jesteśmy wdzięczni za szacunek i prawdziwie polską gościnność. Polska jest krajem demokratycznym, choć ludzie są różni, a obecny kryzys, który przeżywamy, niedługo minie. Dlatego pamiętajmy, że Polska jest naszą matką o której nam na obczyźnie i rodakom w Kraju nie wolno zapominać, powinniśmy wszyscy ją szanować, a my z daleka jak najczęściej odwiedzać, bo naprawdę warto.

Wincenty Knapczyk
Naczelny Komendant


.

.

.

.

.

 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved