.. NARODOWA TRAGEDIA

Prezydent RP Lech Kaczyński
nie żyje

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w zachodniej Rosji o godz. 8:56 w czasie podejścia do lądowania rozbił się polski samolot rządowy Tu-153M  z polską delegacją państwową udającą się na uroczystości do Katynia, celem uczczenia pomordowanych 70 lat temu przez sowieckie NKWD polskich oficerów - jeńców wojennych z 1939 r. 

Obecna tragedia narodowa jest jakby symbolicznym dopełnieniem tragedii sprzed 70 lat. W kontekście największej katastrofy lotniczej w historii Polski, media na całym świecie, mówią i piszą o mordzie na elicie narodu polskiego dokonanym przez Sowietów w Katyniu w 1940 roku. Już nie da się tej prawdy zakazać, zagłuszyć, czy skazać na zapomnienie. Po 70. latach prawda zakopana w lesie katyńskim, jak wyrzut sumienia przypomniała się cywilizowanemu światu. Cena jest jednak ogromna. Wśród 96 ofiar tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, oprócz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, wybitnych polityków i urzędników państwowych, byli również najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego, kapelani wojskowi, działacze Rodzin Katyńskich i organizacji kombatanckich. Wszyscy zginęli, pragnąc osobiście oddać hołd pomordowanym w Katyniu. 

Kilka z tych wybitnych postaci podczas swoich obowiązków służbowych zetknęło się również ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Najważniejsze to oczywiście spotkania z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Pierwsze z nich miało miejsce 9 lutego 2006 r. w Waszyngtonie, kiedy to naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk podczas spotkania z przedstawicielami Polonii w "Blair House" został przedstawiony dostojnemu gościowi z Polski i miał zaszczyt uścisnąć Jego dłoń. 
Dzień później prezydent Lech Kaczyński miał okazję do ponownego spotkania ze środowiskiem weterańskim, tym razem w Chicago. Była to pierwsza Jego wizyta w tym największym w Ameryce skupisku Polaków.

Kilka miesięcy później prezydent Lech Kaczyński ponownie postawił swoją stopę na amerykańskiej ziemi. Tym razem w dniach 17-19 września 2006 r. przybywał w Nowego Jorku, gdzie wziął udział w Debacie Generalnej 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas tej wizyty prezydent Lech Kaczyński spotkał się też z miejscową Polonią. Miało to miejsce 18 września w Konsulacie Generalnym RP na Mahattanie. Na tym niezmiernie sympatycznym spotkaniu była tez delegacja weteranów ze SWAP w składzie: Hieronim Wyszyński - honorowy naczelny komendant, Wincenty Knapczyk - naczelny komendant, Eugeniusz Witt - adiutant generalny, Józef Kalwa - adiutant finansowy, Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2., Helena Knapczyk - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań. 

W tym samym dniu w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do biura ZG SWAP w Nowym Jorku przybyli podsekretarz stanu p. Lena Dąbkowska-Cichocka i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego poseł na Sejm RP Jan Ołdakowski. W imieniu Prezydenta RP przekazali oni dar dla weterańskiego muzeum w postaci kryształowego bloczku z prezydenckimi insygniami oraz kilka albumów o Powstaniu Warszawskim 1944 r. Pani Lena Dąbkowska-Cichocka podkreśliła bardzo przyjazny stosunek Prezydenta RP do byłych żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski oraz Jego uznanie dla weteranów, którzy trwali w tej walce w latach komunistycznego zniewolenia. Zapewniła, że Pan Prezydent pragnie tych zapomnianych żołnierzy oraz podobnych im polonijnych działaczy wynagrodzić odznaczeniami państwowymi lub wojskowymi awansami. Lokalne polskie konsulaty otrzymały instrukcje, aby wszelkie aplikacje dla zasłużonych bojowników o niepodległość Polski były szybko załatwiane. 

Rok później, 18 września 2006 roku, Prezydent RP Lech Kaczyński w towarzystwie Pierwej Damy, Marii Kaczyńskiej, ponownie spotkał się z przedstawicielami nowojorskiej Polonii. Tym razem miało to miejsce w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie w Brooklynie, gdzie rolę gospodarza pełnił Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP - zesłaniec syberyjski, żołnierz 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Na sali obecnych było wielu przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Do kolejnego spotkania Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z weteranami ze SWAP doszło w Warszawie 2 września 2009 r. podczas Światowego Zjazdu Kombatantów w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tym razem to Pan Prezydent wcielił się w rolę gospodarza przyjmując w pałacu prezydenckim weteranów i kombatantów z całego świata. Spotkanie to miało charakter bardzo ciepłej i podniosłej uroczystości. Dostojny Gospodarz  wygłosił do swoich gości bardzo życzliwe przemówienie, po czym odznaczył wysokimi odznaczeniami państwowymi kilkunastu kombatantów z całego świata, wśród których znalazł również naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk i jego żona Helena - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań. 

W maju 2010 roku w Chicago na uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3-Maja miało dojść do kolejnego spotkania Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z weteranami ze SWAP. Niestety, tragiczna katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia, brutalnie zniweczyła te plany. 

Wśród osób, które zginęły w tej katastrofie byli m.in. Janusz Krupski - kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i gen. broni Franciszek Gągor. Obaj swego czasu spotkali się z weteranami ze SWAP i kombatantami z SPK w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku. Minister Janusz Krupski był honorowym gościem na obchodach Święta Żołnierza Polskiego w Amerykańskiej Częstochowie 19 sierpnia 2007 roku oraz na Wielkim Zjeździe Sybiraków i Weteranów na Florydzie 8 lutego 2009 r. Zapowiedział swoją obecność na Wielkim Zjeździe Sybiraków i Weteranów w New Jersey, który ma się odbyć w maju 2010 r. dla uczczenia 70. rocznicy pierwszych masowych wywózek Polaków na Syberię i Zbrodni Katyńskiej. Niestety, minister Janusz Krupski i gen. Franciszek Gągor zginęli lecąc do Smoleńska, aby uczcić w pobliskim Katyniu pomordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD oficerów polskich.

Cześć Ich pamięci!

Poniżej kilka fotografii z tych pamiętnych spotkań:


1. Prezydent RP Lech Kaczyński wita się z naczelnym komendantem SWAP Wincentym    Knapczykiem, Washington D.C., 9.II.2006.


2. Prezydent RP Lech Kaczyński w towarzystwie Antoniego Chrościelewskiego przekracza próg Polskiego Domu Narodowego na Greenpoicie, 23 września 2007 r.


3. Komendant Okręgu 2 SWAP Antoni Chrościelewski wita parę prezydencką w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie, Brooklyn, NY, 23 września 2007 r.


4. Prezydent Lech Kaczyński podejmuje w pałacu prezydenckim w Warszawie  uczestników Światowego Zjazdu Kombatantów z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 2 września 2009 r.


5. Janusz Krupski - kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na obchodach Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA, 19 sierpnia 2007 r.


6. Minister Janusz Krupski na spotkaniu z weteranami ze SWAP i kombatantami z SPK w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku, 20 sierpnia 2007 r. 


7. Minister Janusz Krupski w rozmowie z adiutantem generalnym SWAP Eugeniuszem Wittem w siedzibie Zarządu Głównego SWAP w Nowym Jorku, 20 sierpnia 2009 r.


8. Minister Janusz Krupski dekoruje Czesława Jakubika (weterana spod Tobruka i Monte Cassino) podczas Wielkiego Zjazdu Sybiraków i Weteranów na Florydzie, 8 II 2009 r.


9. Gen. broni Franciszek Gągor (szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) - z weteranami ze SWAP i kombatantami z SPK w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku, wrzesień 2006 r. 
 

Powrót do archiwum wydarzeń
 

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved