Nowojorskie obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nowojorskie Koło Armii Krajowej uczciło uroczystą Mszą św. w intencji poległych powstańców, która została odprawiona 1 sierpnia 2010 r. o godz. 12 w południe w kościele Św. Stanisława B&M przy 7 ulicy na Manhattanie. Uczestniczyli w niej b. żołnierze Armii Krajowej i WIN-u, weterani ze SWAP, kombatanci z SPK, b. więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, harcerze i licznie zgromadzeni wierni. Wśród b. żołnierzy Armii Krajowej znajdowali się uczestnicy Powstania Warszawskiego: Jadwiga Chruściel (córka gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter"), Wanda Lorenc, Wiesław Kaczmarek, Dariusz Madejski, Mieczysław Madejski, Tadeusz Marchaj, Władysław Mazur, Wojciech Sosnowski, Odon Jerzy Woś.

Piękne kazanie nawiązujące do dramatycznych wydarzeń sprzed 66. lat i znaczenia etosu Powstania Warszawskiego dla następnych pokoleń wygłosił proboszcz o. Mikołaj Bogdan Socha - kapelan Okręgu 2. SWAP. 

Po mszy odbyło się w sali pod kościołem spotkanie przy kawie, gdzie była okazja do wielu rozmów z uczestnikami Powstania Warszawskiego i wysłuchania ich niezmiernie interesujących wspomnień.

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz
 


..

.

.

.

.

.

.

 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved