Weterańskie święto w Placówce 114 SWAP w Toronto
 
... Placówka 114 SWAP w Toronto, ONT, znana jest wśród miejscowej kanadyjskiej Polonii z wielu atrakcyjnych imprez organizowanych na terenie Parku Paderewskiego - swojej pięknej posiadłości w okolicach Mississaugi. Najbardziej popularne imprezy to Dzień Dziecka i Święto Żołnierza, kiedy wjazd na teren parku jest bezpłatny. Wówczas ilość uczestników waha się w granicach 1,5 - 2 tys. osób.
.
Podobnej ilości naszych rodaków spodziewano się również na tegorocznym obchodzie Święta Żołnierza w dniu 22 sierpnia 2010 r. Niestety, aura nie okazała się łaskawa. Od samego rana padał deszcz, chwilami przechodząc w ulewę. Pomimo tak niesprzyjającej pogody rozległy parking na terenie Parku Paderewskiego powoli zapełniał się samochodami. Nie zawiedli weterani, kombatanci i ich rodziny, Korpus Pomocniczy Pań, harcerze, działacze wielu organizacji polonijnych, przedstawiciele polskich władz państwowych i Wojska Polskiego. W tych trudnych warunkach pogodowych współpracujący z Placówką 114 SWAP harcerze doskonale pełnili swoją służbę, np. odprowadzali pod parasolami przybywających gości z parkingu do nowo wyremontowanego pawilonu, gdzie czekała na nich gorąca kawa, pączki i kanapki serwowane przez koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań. Serdeczne przyjęcie ze strony gospodarzy natychmiast poprawiało gościom humor i wytwarzało ciepłą atmosferę. 

W południe wszyscy goście przeszli na pobliski plac gdzie pod dwoma zawczasu przygotowanymi wielkimi namiotami odbyła się zasadnicza uroczystość. W jednym szeregu stanęły obok siebie liczne poczty sztandarowe SWAP, SPK i innych stowarzyszeń kombatanckich oraz organizacji polonijnych. Na końcu ustawiły się "korpusianki" z Placówki 114 SWAP. 

Podkreślić należy, że Korpus Pomocniczy Pań przy Placówce 114 SWAP ostatnio bardzo się rozwinął, liczy obecnie 21 osób. W znacznej mierze są to młode panie, które na tegorocznym Święcie Żołnierza po raz pierwszy wystąpiły w nowych organizacyjnych pelerynkach. Trzeba przyznać, że widok tak licznego i młodego Korpusu Pomocniczego Pań radował oczy, zwłaszcza u naczelnej prezeski KPP Heleny Knapczyk. 

Uroczystość poprowadził komendant Placówki 114 SWAP kol. Krzysztof Tomczak, który po odegraniu przez orkiestrę dętą "Orzeł Biały" pod kierownictwem Leszka Marczewskiego hymnów państwowych, przedstawił ważniejszych gości. Lista nazwisk świadczy sama za siebie: 

 • minister dr Jan S. Ciechanowski - p. ob. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Jacek Polańczyk - dyrektor Departamentu Orzecznictwa w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Jarosław Kurek - radca Ambasady RP w Ottawie
 • Wojciech Dzięgiel - wice konsul RP w Toronto
 • płk Michał Pęksa - Atache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Ottawie
 • przedstawiciele Wojska Polskiego: gen. bryg. pilot Jan Rachel, płk Dariusz Dachowicz, płk Roman Kopka
 • Władysław Lizon - prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej
 • Jan Cytowski - prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej - Okręg Toronto
 • Zbigniew Gondek (kawaler Orderu Virtuti Militari, b. żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich) - wice prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie
 • Andrzej Szuba - prezes Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie
 • Jan Gasztold - prezes Skrzydła "Warszawa" Stowarzyszenia Lotników Polskich
 • Adam Kreutzer - prezes Koła 20 SPK i prezes Stowarzyszenie Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej w Kanadzie
 • Krzysztof Lubicz-Szydłowski - prezes Koła Byłych Żołnierzy AK - Oddział Toronto
 • Krystyna Witecka - prezes Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej ŚZŻAK - Oddział Toronto
 • Stefan Podsiadło - prezes Organizacji Weteranów II Korpusu 8 Armii
 • Jadwiga Sztrumf - prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie - Oddział Toronto
 • Halina Drożdżal - prezes Koła Pań "Nadzieja" przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koła Nr 20
 • Władysław Dziemiańczuk - prezes Związku Ziem Wschodnich RP - Koło Toronto
 • Jessy Fliss - dyrektor Domu Kopernika w Toronto


Wśród wielu gości byli też koledzy weterani ze SWAP, którzy przyjechali z odległych nawet miast, np. kol. Wincenty Knapczyk (naczelny komendant SWAP) i jego żona Helena (naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań) przyjechali z Bridgeport, CT; kol. Anthony Domino (I-szy wice komendant SWAP) i kol. Teofil Lachowicz (redaktor "Weterana") przyjechali z Nowego Jorku, a kol. Jerzy Darski (komendant Placówki 90 SWAP) przywiózł trzech starszych weteranów z Chicago. Z Buffalo przyjechała grupa weteranów z Placówki Nr 1 na czele z komendantem kol. Stanisławem Przystałem. 

Po dokonaniu przeglądu pocztów sztandarowych nastąpił podniosły moment złożenia wieńców pod tablicami upamiętniającymi SWAP i Ignacego Jana Paderewskiego. Po krótkich przemówieniach najważniejszych dostojnych gości, nastąpił moment dekoracji zasłużonych osób, którzy swoją pracą zasłużyli się dla Polski oraz dla Placówki 114 SWAP. Medale "Pro Memoria" nadane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył minister Jan S. Ciechanowski. Natomiast naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk udekorował SWAP-owskimi odznaczeniami (Miecze Hallerowskie, Krzyż Zasługi, Medal im. I. J. Paderewskiego) osoby zasłużone dla rozwoju Placówki 114 w Toronto. Dwie osoby otrzymały Miecze Hallerowskie jako "Honoris Causa" za zasługi na rzecz Placówki 114: Jan Cytowski - prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto, oraz Stefan Podsiadło - prezes Organizacji Weteranów II Korpusu 8 Armii. 

Miłym punktem uroczystości było wręczenie nominacji na stopień kapitana dla Adama Kreutzera - prezesa Koła 20 SPK w Toronto. Nominację wręczyli minister Jan S. Ciechanowski i płk. Michał Pęksa. 

Po Mszy św. odprawionej przez o. Jana Szkodzińskiego (kapelana Placówki 114) weterani i zaproszeni goście udali się do pobliskiego pawilonu na żołnierski obiad, który okazał się prawdziwie weselną ucztą! 

Po obiedzie biesiadnicy wrócili pod namioty, gdzie zaprezentowano bogaty program artystyczny. Spośród wielu wykonawców największą furorę zrobił dziecięcy zespół estradowy z Katowic, który zaprezentował zestaw piosenek i skeczy rodem z przedwojennego Lwowa. 

Po zakończeniu programu artystycznego rozpoczęła się zabawa taneczna. Przygrywał do tańca lokalny zespół muzyczny "Impuls". Pomimo deszczowej pogody zabawa trwała do godz. 9 wieczór. 

Organizatorom, na czele z komendantem Krzysztofem Tomczakiem i prezesem Janem Cytowskim, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznego obchodu Święta Żołnierza na terenie Kanady, należą się słowa podziękowania i uznania za dobrze wykonaną pracę. 
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz
 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved