Weterani z Bostonu uczcili 180. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego

W niedzielę 28 listopada 2010 roku, w przeddzień 180. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, przedstawiciele Placówki 37 SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań w Bostonie, MA, zorganizowali wyjazd do Providence, RI. Celem wyjazdu było odwiedzenie na miejscowym, zabytkowym cmentarzu grobu Edwarda Bohuszewicza - weterana Powstania Listopadowego, deportowanego w 1834 roku przez Austriaków do Stanów Zjednoczonych, zasłużonego dla społeczności Bostonu i Providence muzyka, który zmarł w wieku zaledwie 37 lat i został tam pochowany w 1848 r. Jest to najstarszy, zachowany polski grób na Wschodnim Wybrzeżu. 
 
Umundurowana delegacja Placówki 37 SWAP i KPP na czele z honorowym komendantem - kol. Alfredem Sosnowskim, przyjechała na cmentarz w Providence z pocztem sztandarowym. Grób Edwarda Bohuszewicza został udekorowany flagami polską i amerykańską, po czym na grobie bojownika o niepodległość Polski złożony został wieniec. Na koniec  wspólnie odśpiewano polski hymn narodowy. 
 
W skład weterańskiej delegacji z Bostonu wchodzili: Alfred Sosnowski - honorowy komendant Placówki 37 SWAP i b. komendant Okręgu VIII SWAP; Jan Surowiec - komendant Okręgu VIII SWAP i 2-gi wiece komendant Placówki 37; Wincenty Wiktorowski - komendant Placówki 37, Adam Gustowski - adiutant protokołowy Placówki 37; Maria Stasiewicz - wice prezeska naczelna Korpusu Pomocniczego Pań, Halina Surowiec - prezeska Okręgu VIII KPP oraz Danuta Wiktorowska - członkini KPP przy Placówce 37 SWAP.  
 
Placówka 37 SWAP rok temu przyjęła uchwałę, że będzie się opiekowała najstarszym, znanym grobem polskiego weterana, jaki znajduje się w tej części Stanów Zjednoczonych.  Jak widać na załączonych fotografiach Koledzy i Koleżanki z Placówki 37 SWAP dotrzymują słowa, za co należą się im od całej naszej organizacji słowa uznania i serdecznego podziękowania. 

 
Teofil Lachowicz
 


 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved