Weterani ze SWAP z gen. Colinem Powellem

Dnia 30 września 2010 r. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie delegacja Zarządu Głównego SWAP wzięła udział w uroczystości odznaczenia Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej emerytowanego generała Colina Powella - byłego sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. 

W uroczystości tej wziął udział specjalny gość z Polski - minister obrony narodowej Bogdan Klich, oraz wielu przedstawicieli elity politycznej w Waszyngtonie.

W swoim przemówieniu do zebranych uczestników uroczystości gen. Powell przypomniał historyczne związki łączące Stany Zjednoczone i Polskę, poczynając od pierwszych polskich osadników w Jamestown w Virginii (1608 r.), poprzez udział generałów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w amerykańskiej wojnie rewolucyjnej (1775-1783), a kończąc na wejściu Polski do struktur NATO w 1999 r. i udział polskich żołnierzy w wojnie w Iraku i Afganistanie.

Gen. Powell przypomniał też swoje osobiste wspomnienia z Polski, gdzie był pierwszy raz, jako młody oficer, podczas podróży do ZSRR i krajów Europy Środkowowschodniej w okresie zimnej wojny. Przyjazd z ZSRR do ówczesnej Polski określił, że było to "jak przejście z ciemności na światło". I wówczas zrozumiał, że miejsce Polski nie jest w bloku sowieckim. 

Od polskich weteranów ze SWAP gen. Powell otrzymał na pamiątkę spotkania książkę pt. A Question of Honor: The Kosciuszko Squadron: Forgotten Heroes of World War II - autorstwa Lynne Olson i Stanley Cloud. 

W skład delegacji ZG SWAP na tej uroczystości wchodzili: Wincenty Knapczyk - naczelny komendant, Anthony Domino - I-szy wice komendant, Krzysztof Olechowski - adiutant generalny, Helena Knapczyk - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań, Teofil Lachowicz - redaktor "Weterana". 

Teofil Lachowicz
 

Gen. C. Powell z upominkiem od ZG SWAP. Od lewej: Krzysztof  Olechowski, gen. Colin Powell, Helena Knapczyk i Wincenty Knapczyk. Fot. Janusz Romański
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved