"Opłatek" w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku 

We środę 15 grudnia 2010 r. wieczorem w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku miał miejsce tradycyjny weterański "Opłatek" przygotowany przez Okręg 2. SWAP.  Mimo powszedniego dnia goście dopisali nadzwyczaj licznie. Oprócz weteranów i ich rodzin, przybyli również przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych, duchowieństwa, organizacji polonijnych i prasy. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Przemysław Balcerzyk - konsul RP w Nowym Jorku, płk Tomasz Kaszyński - doradca wojskowy przy Stałej Polskiej Misji RP przy ONZ, Antoni Życzyński - wice prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, Leszek Szymański - przedstawiciel Fundacji Kościuszkowskiej, Marek Zieliński - wice prezes Instytutu Piłsudskiego. 

Z osób duchownych obecni byli: gość z Polski - o. Arnold Chrapkowski (wikariusz generalny Zakonu Paulinów), o. Mikołaj Socha - proboszcz w parafii Św. Stanisława B&M w Nowym Jorku (kapelan Okręgu 2. SWAP), ks. Rudolf Zubik (kapelan Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ).

Prasę polonijną reprezentowali Tadeusz Kondratowicz ("Nowy Dziennik") i Zofia Kłopotowska ("Kurier Plus").

Władze SWAP reprezentowali: Wincenty Knapczyk - naczelny komendant, Krzysztof Olechowski - adiutant generalny, Zbigniew Rostkowski - komendant Okręgu IV. Obecny był też kol. Eugeniusz Witt - emerytowany b. adiutant generalny SWAP oraz koledzy weterani z następujących Placówek: Pl. 21/201 w Nowym Jorku, Pl. 36 w Passaic, Pl. 51w Jersey City, Pl. 57 w Elizabeth, Pl. 99 w Harrison i Pl. 123 w Nowym Jorku. 

Program spotkania prowadził kol. Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP, pełniący obowiązki gospodarza. Po powitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości, śpiewaczka operowa Izabela Grajner-Partyka przy akompaniamencie Violetty Koss wykonała kilka starych polskich kolęd, dzięki temu od razu wytworzył się świąteczny nastrój. 

Kol. A. Chrościelewski w krótkich słowach przypomniał swoje wojenne wigilie, które jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego spędzał w niezwykłych okolicznościach w Iraku (1942 r.), w Egipcie (1943 r.) i we Włoszech (1944 r.). 

Po złożeniu życzeń przez zaproszonych gości nastąpił miły a zarazem podniosły moment dekoracji dr Stefana Szancera (członka Placówki 21/201 SWAP w Nowym Jorku) medalem "Pro Memoria" nadanym przez Urząd d. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dr Stefan Szancer - polski Żyd, zesłaniec syberyjski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, ranny w bitwie pod Monte Cassino - swoją postawą w czasie wojny i po jej zakończeniu wykazał, że zawsze był lojalnym obywatelem II Rzeczpospolitej Polskiej. Konsul RP Przemysław Balcerzyk i płk Tomasz Kaszyński dokonali aktu dekoracji sędziwego weterana. Wyraźnie wzruszony dr Stefan podziękował władzom Polski za pamięć i nagrodzenie go po latach tylko za to, że w czasie II wojny światowej spełnił jedynie swój obywatelski obowiązek. Wszyscy zebrani nagrodzili dr Szancera serdecznymi oklaskami. 

Kolejnym punktem programu było uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Placówki 21/201 SWAP w Nowym Jorku. Ceremonii zaprzysiężenia dokonał naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk.

Nastąpił dalszy koncert polskich kolęd w wykonaniu w/w artystów, do których dołączył śpiewak operowy (bas) Wojciech Bukalski. Po zakończeniu koncertu kol. A. Chrościelewski poinformował wszystkich zebranych, że śpiewaczka p. Izabela Partyka przekazała w darze dla Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku rzeźbę - popiersie gen. Kazimierza Pułaskiego. Autorem tej rzeźby jest jej zmarły w tym roku mąż, Karol Partyka. Kol. A. Chrościelewski w serdecznych słowach podziękował p. Izabeli Grajner- Partyce za tak piękny dar. Wszyscy zebrani nagrodzili ofiarodawczynię kolejnymi rzęsistymi oklaskami. 

Antoni Chrościelewski przypomniał zmarłego w tym roku wieloletniego, zasłużonego komendanta Okręgu 2. SWAP, ś. p. Eugeniusza Kaleniaka, po czym przestawił obecnych na sali wdowę Patrycję Kaleniak i ich córkę Elizabeth. 

Po modlitwie i błogosławieństwie udzielonym przez o. Mikołaja Sochę, wszyscy, zgodnie z tradycyjnym polskim obyczajem przystąpili do dzielenia się opłatkiem i składania sobie świątecznych i noworocznych życzeń. Następnie zaproszono wszystkich na przygotowaną smaczną wieczerzę, o którą postarał się kol. Anthony Domino (2-gi wice komendant Okręgu 2. SWAP). Przy posiłku dzielono się wrażeniami, wspominano jak zawsze wojenne czasy i omawiano plany na najbliższą przyszłość, kiedy będzie możliwość ponownie się spotkać w przyjaznym, koleżeńskim gronie.

Teofil Lachowicz
 


 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved