Spotkanie weteranów i Sybiraków w Jersey City, NJ

Dwa tygodnie po Zjeździe Sybiraków i Weteranów na Florydzie, doszło 27 lutego 2011 r. do podobnego, jednak znacznie skromniejszego, spotkania w Jersey City, NJ. 

Rozpoczęto je uroczystą Mszą św. w miejscowym polskim kościele pod wezwaniem św. Antoniego, której przewodniczył ks. Rudolf Zubik. On też do zebranych Sybiraków i Weteranów wygłosił podniosłe kazanie o głębokiej, patriotycznej wymowie. Wojskową oprawę ceremoniału Mszy św. zapewnili koledzy z miejscowej Placówki 51 SWAP i Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, pod dowództwem kol. Anthony Domino. Obecni też byli koledzy z Placówki 81 w Trenton, NJ; Placówki 21/201 w Nowym Jorku, Placówki 36 SWAP w Passaic, NJ; Placówki 123 SWAP w Nowym Jorku i Placówki 208 SWAP w South River, NJ. Z władz SWAP obecni byli: wspomniany już kol. Anthony  Domino (1-szy wice komendant naczelny), Krzysztof Olechowski - adiutant generalny, Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2., oraz Jerzy Włodarczyk - wice komendant Okręgu 2. 

Swoje umundurowane pododdziały z pocztami sztandarowymi wystawiły również Liga Morska i Kadeci Pułaskiego. Obecny był też Krzysztof Nowak - prezes Komitetu Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

Po Mszy św., zaproszeni Sybiracy i weterani udali się do siedziby miejscowej Placówki 51 SWAP, gdzie podczas specjalnego spotkania konsul RP z Nowego Jorku Marek Skulimowski w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczył Krzyżem Zesłańców Sybiru następujące osoby: Mariana  Haptas, Zofię Haptas, Danutę Futyna (Jarapud), Józefa Kałwę, Krystynę Kałwę (oznaczenie odebrał mąż Józef), Zygmunta Kawczyńskiego, Zuzannę Łabiak, ś. p. Marię Lasek (odznaczenie odebrał mąż Michał Lasek) i Janet Nowaczyk (siostra ś.p. Stanisława Paszula). Po dekoracji wszyscy obecni na sali Sybiracy stanęli do wspólnej nj/fotografii. 

Wielkim powodzeniem cieszył się pięknie wydany pamiętnik z ubiegłorocznego Wielkiego Zjazdu Sybiraków i Weteranów w New Jersey. 

Na zakończenie tego miłego spotkania podano żołnierski posiłek, złożony m. in. z wybornej, wojskowej grochówki. W rozmowach wielokrotnie wracano do tragicznych syberyjskich wspomnień, a na pożegnanie życzono sobie jak najlepszego zdrowia i ponownego spotkania. 

Na marginesie należy dodać, że trzy osoby otrzymały Krzyż Zesłańców Sybiru w innych okolicznościach:  Maria Bortkiewicz - w jej imieniu odznaczenie odebrała w ZG SWAP w Nowym Jorku siostra Halina Dubicka; Władysław Samuła (95 lat, wieloletni adiutant protokołowy Placówki 36 SWAP w Passaic, NJ) - w jego imieniu odznaczenie odebrał Michał Lasek - komendant Placówki 36 SWAP; Stefan Szancer (członek Placówki 21/201 w Nowym Jorku) - odznaczenie otrzymał w ZG SWAP 2 marca 2011.

Teofil Lachowicz
 


.

.

.

.

.

Uroczysta Msza św. z wojskowym ceremoniałem.


.

.

.

.

.

Wspólna fotografia weteranów i odznaczonych Sybiraków. Od lewej: Marian Haptas, Zofia Haptas, Michał Lasek, Antoni Chrościelewski, Janet Nowaczyk, Danuta Futyna (Jarapud), konsul Marek Skulimowski, Zuzanna Łabiak, Zygmunt Kawczyński, ks. Rudolf Zubik, Józef Kałwa.
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved