Święto Żołnierza, 2011

Tegoroczne obchody Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem Mściciela (Husarza) na weterańskim cmentarzu. Wieńce złożyli naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk i prezes SPK Janusz Krzyżanowski oraz delegacja attachatu z Ambasady RP w Waszyngtonie na czele z gen. Leszkiem Soczewicą. W tej podniosłej chwili asystowali kadeci z Amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point.

Główne uroczystości miały miejsce na głównym placu przed sanktuarium. Tuż przed ich rozpoczęciem zerwała się gwałtowna burza z piorunami i silna ulewą. Zgromadzone na zbiórce pododdziały weterańskie musiały w pospiechu ewakuować się pod filary świątyni. Na szczęście, burza szybko przeszła i nawet wyjrzało słońce. Dzięki temu uroczysty apel rozpoczął się z niewielkim opóźnieniem. Po złożeniu wieńców u stóp kolumny Matki Bożej Hetmanki Wojska Polskiego i przeglądzie pododdziałów, odczytany został "Apel poległych żołnierzy polskich w I i II wojnie światowej". Po odegraniu capstrzyku i salwie honorowej, rozpoczęła się przy dźwiękach marsza wojskowego defilada, którą poprowadził I-szy naczelny komendant SWAP Anthony Domino. Licznie zgromadzona publiczność oklaskami nagradzała maszerujących weteranów i kombatantów, panie z Korpusu Pomocniczego Pań, harcerzy, członków historycznej grupy rekonstrukcyjnej, polskich motocyklistów z Unknown Bikers z Brooklyna oraz oddział Kadetów Pułaskiego Z pododdziałów weterańskich zwartymi kolumnami maszerowali w kolejności koledzy z Placówki 99 w Harrison i Placówki 51 w Jersey City, oddział Kosciuszko Squadron z West Point, Placówka 21/201 w Nowym Jorku, Korpus Pomocniczy Pań przy Okręgu IV SWAP, Placówka 81 w Trenton, Placówka 12 w Filadelfii, Okręg IV SWAP na czele z komendantem Zbigniewem Rostkowskim. 

Największe oklaski zebrał "Kościuszko Squadron" - świetnie prezentujący się oddział kadetów z Amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point, który po raz pierwszy uczestniczył w Święcie Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie. Oddział ten pod dowództwem ppłk. dr. Michaela Nowatkowskiego, składa się głównie z kadetów polskiego pochodzenia,  którzy interesują się historią i kulturą polską, zwłaszcza polsko-amerykańskimi tradycjami wojskowymi. Upowszechniają wiedzę o wkładzie Amerykanów polskiego pochodzenia w rozwój Stanów Zjednoczonych. Na terenie akademii wojskowej w West Point i wśród lokalnej społeczności propagują postać gen. Tadeusza Kościuszki, przypominając jego rolę w Rewolucji Amerykańskiej, zwłaszcza od strony wojskowej. 

Dla młodych kadetów z West Point, udział w Święcie Żołnierza w Doylestown i możliwość spotkania z polskimi weteranami z II wojny światowej, było ważnym doświadczeniem. Miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatnie spotkanie. 

Pierwszy raz na Święcie Żołnierza wystąpiła też grupa polskich motocyklistów z Unknown Bikers z Brooklyna, którzy podjęli ścisłą współpracę ze SWAP. Wielu z nich to pełnoprawni członkowie SWAP.

Kolejnym punktem obchodu była uroczysta Msza św. Głównym celebransem był przybyły z Rzymu ks. arcybiskup Szczepan Wesoły (b. żołnierz 2. Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa), który wygłosił homilię nawiązująca do "Cudu nad Wisłą" z sierpnia 1920 r.

Po Mszy św., poświęcono w przedsionku świątyni tablicę pamiątkową ufundowaną przez Kadetów Pułaskiego. 

Po zasłużonym obiedzie miała miejsce akademia, podczas której piękny koncert polskich pieśni patriotycznych dał Chór Angelus, działający przy Polskim Domu Narodowym na Greenpoicie w Brooklynie. Krótkie przemówienia wygłosili prezes SPK Janusz Krzyżanowski, naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk i naczelna prezeska KPP Helena Knapczyk. Arcybiskup Szczepan Wesoły zaskoczył wszystkich świetnym poczuciem humoru, opowiadając śląski anegdoty, a gen. Leszek Soczewica w swoim wystąpieniu w ciepłych słowach pożegnał się ze wszystkimi, informując, że kończy się jego przedłużona o rok kadencja i musi wracać do Polski. Wszyscy zebrani podziękowali Generałowi śpiewając chóralne "Sto lat!". 

Tegoroczne obchody zorganizował Okręg 2. SWAP pod przewodnictwem komendanta Antoniego Chrościelewskiego.  
 

.
Teofil Lachowicz
 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved