XXXI Walny Zjazd SWAP i KPP w Filadelfii, PA, 25-27 maja 2012 

W Filadelfii, PA, w kolebce niepodległości Stanów Zjednoczonych, odbył się w dniach 25-27 maja 2012 roku XXXI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Korpusu Pomocniczego Pań. Miejscem Walnego Zjazdu był Hotel Radisson w Bensalem, położony na przedmieściach Filadelfii.

Na Walny Zjazd przyjechali delegaci i delegatki z 23 placówek położonych na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po sesji inauguracyjnej nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu, którego dokonali dotychczasowy naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk i naczelna prezeska KPP koleż. Helena Knapczyk. Następnie o. Jerzy Maj - przeor Amerykańskiej Częstochowy wygłosił do wszystkich zebranych patriotyczną mowę, po której odebrał przyrzeczenia od delegatów i delegatek.

Na przewodniczącego XXXI Walnego Zjazdu SWAP wybrany został jednogłośnie kol. Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP, który prowadził obrady sprawnie i zdecydowanie. W koleżeńskiej atmosferze i rzeczowej dyskusji, bez zbędnego zajmującego czas gadulstwa, potrafiono omówić najważniejsze organizacyjne problemy i podjąć zasadnicze decyzje. Będą one miały istotny wpływ na przyszłość naszej organizacji, która znajduje się w ważnym momencie dziejowym, tzw. zmiany pokoleniowej. 
XXXI Walny Zjazd wybrał nowy Zarząd Główny SWAP, który kierować będzie naszą organizacją przez następne trzy lata: 

Naczelny komendant - Wincenty Knapczyk (Pl. 24 w Bridgeport, CT);
1-szy wice komendant - Anthony Domino (Pl. 99 w Harrison, NJ);
2-gi wice komendant - Krzysztof Tomczak (Pl. 114 w Toronto, ONT, Kanada);
Adiutant generalny - Krzysztof Olechowski (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY);
Adiutant finansowy - Marek Chrościelewski (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY);
Dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP - Eugeniusz Witt (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY);
Redaktor "Weterana" - Teofil Lachowicz (Pl. 123 w Nowym Jorku, NY);

Komisja rewizyjna: Andrzej Olszak (Pl. 36 w Passaic, NJ), Mirosław Płotka (Pl. 81 w Trenton, NJ), Zbigniew Wrzos (Pl. 12 w Filadelfii, PA).    

W czasie obrad Walnego Zjazdu komendant Placówki 40 SWAP w Hammond, IN, kol. Sylwester Sybilski w imieniu swojej Placówki przekazał donację w wysokości $1,000.00 na Fundusz Inwalidzki im. Ignacego Jana Paderewskiego. Natomiast "korpusianki" na wspólnej sesji na zakończenie XXXI Walnego Zjazdu SWAP i KPP poinformowały, że Korpus Pomocniczy Pań postanowił przekazać na cele administracyjne ZG SWAP donację w wysokości $3,000.00. Nowy Zarząd Główny KPP w składzie:

Naczelna prezeska - Helena Knapczyk
1-sza wice prezeska - Maria Stasiewicz
2-ga wice prezeska  - Irena Sybilska

Uchwalono, że następny XXXII Walny Zjazd SWAP i KPP odbędzie się w 2015 roku w Nowym Jorku, a gospodarzem będzie Okręg 2. SWAP. 

Ważną imprezą towarzyszącą XXXI Walnemu Zjazdowi SWAP był uroczysty, wieczorny bankiet, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Gośćmi honorowymi byli m.in.: przybyły z Polski - Jacek Polańczyk - dyrektor Departament Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który reprezentował kierownika tegoż Urzędu - ministra Jana Ciechanowskiego; Ewa Łukowicz-Oniszczuk - konsul RP z Nowego Jorku; Gene DiGirolamo - reprezentant stanowego parlamentu Pensylwanii oraz Joseph DiGirolamo - burmistrz miasta Bensalem; Wessley E. Musial - censor Związku Narodowego Polskiego z Chicago. 

Zasłużeni członkowie SWAP, Jan Baczyński  i Andrzej Pityński wyróżnieni zostali odznaczeniami organizacyjnymi.

Mistrzem ceremonii bankietu był Edward Jodzio - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXI Walnego Zjazdu SWAP i KPP. Oprawę wojskową zapewnili koledzy z Placówki 99 w Harrison, NJ oraz z Placówki 119 w Hartford, CT.

W niedzielę, 27 maja, z samego rana delegacja uczestników Walnego Zjazdu pojechała do Amerykańskiej Częstochowy, gdzie złożyła wieniec pod pomnikiem "Mściciela" na weterańskim cmentarzu, gdzie spoczywa wielu dawnych członków SWAP.

O godz. 11:00 rano na polance Placówki 12 SWAP odprawiona została polowa Msza św. Po jej zakończeniu wszyscy udali się na żołnierski obiad. Tradycyjna wojskowa grochówka, kotlet schabowy i zimne piwo smakowało wybornie, tym bardziej, że dzień był parny i gorący. 

W radosnych nastrojach (były nawet spontanicznie odśpiewane pieśni żołnierskie) mijały ostatnie chwile tego wielkiego koleżeńskiego spotkania. Niestety, powoli trzeba było się żegnać i ruszać w powrotną drogę do swoich, czasem bardzo odległych miejsc zamieszkania. Życzono sobie ponownego spotkania za trzy lata na Walnym Zjeździe w Nowym Jorku. 

Gospodarzom XXXI Walnego Zjazdu - członkom i członkiniom miejscowej Placówki 12 SWAP na czele z komendantem Zbigniewem Wrzosem oraz Komitetowi Organizacyjnemu na czele z kol. Edwardem Jodzio, należą się słowa uznania za dobre przygotowanie tej najważniejszej imprezy w życiu naszej organizacji, a także podziękowanie za serdeczną gościnność. Do zobaczenia za trzy lata w Nowym Jorku.
 

Zdjęcia: Teofil Lachowicz i Janusz Romański
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved