Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, 19 sierpnia 2012 r.

Tegoroczne obchody Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie w dniu 19 sierpnia zbiegły się z obchodami 60-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych. Weterani ze SWAP i kombatanci z SPK dogadali się z kierownictwem harcerzy celem zorganizowania jednej, wspólnej uroczystości. Rozpoczęły się one o godz. 11:00 od złożenia wieńców pod pomnikiem "Mściciela" /husarza/ na Cmentarzu Weterańskim. Wspólny wieniec złożyli konsul generalna RP z Nowego Jorku Ewa Juńczyk-Ziomecka i naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk, a po nich swój wieniec złożyli harcerze. 

O godz. 11:45 rozpoczął się uroczysty apel przed sanktuarium, który prowadził kol. Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP. Po odegraniu hymnów narodowych i złożeniu wieńców pod pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej, nastąpił przegląd pododdziałów, którego dokonali naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk w towarzystwie konsul generalnej Ewy Juńczyk-Ziomeckiej i płk. Andrzeja Kopackiego /pełniącego obowiązki Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie/. Po "Apelu Poległych", który odczytał kol. Teofil Lachowicz (SWAP) i Janusz Wielga (ZHP), oddano salwę honorową i odegrano capstrzyk.

Defiladę pododdziałów poprowadził kol. Anthony Domino - I-szy wice komendant naczelny SWAP. Jako pierwsze defilowały placówki z II Okręgu SWAP: Pl. 99 w Harrison, NJ; Pl. 51 w Jersey City, NJ; Pl. 36 w Passaic, NJ;  Pl. 21/201 w Nowym Jorku, NY i Pl. 37 w Elizabeth, NJ. Za nimi maszerowały placówki z IV Okręgu SWAP: Pl. 24 w Bridgeport, CT; PL. 110 w Torrington, CT; Pl. 111 "Haller Post" w New Britain, CT; Pl. 119 w Hartford, CT oraz Korpus Pomocniczy Pań. Za Okręgiem IV defilowali koledzy z Okręgu X SWAP, tj. Pl 12 w Filadelfii, Pl. 81 w Trenton, NJ i Pl. 121 w Camden, NJ.

Gorącymi oklaskami powitano "Kosciuszko Squadron" złożony z kadetów polskiego pochodzenia z Amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point, którzy po raz drugi uczestniczyli w Święcie Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie.

Za kadetami z West Point maszerował w swoich barwnych strojach pododdział Pulaski Cadets oraz duża grupa harcerek i harcerzy ze swoimi pocztami sztandarowymi. Defiladę zamykała grupa motocyklistów z Filadelfii.

Po defiladzie wszyscy udali się do sanktuarium na uroczystą koncelebrowaną Mszę św., której przewodniczył prowincjał Zakonu Paulinów O. Mikołaj Socha. Lektorkami czytającymi pismo św. były: Jadwiga Kawa z SPK i Helena Knapczyk - naczelna prezeska KPP. Podniosłą homilię nawiązującą do Cudu nad Wisłą w 1920 r. i roli harcerzy w walce o niepodległość Polski, wygłosił ks. kanonik gen. Rudolf Zubik. Po Mszy św. kapelan ZHP w USA o. podharcmistrz Bartłomiej Marciniak poświęcił obraz błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego - patrona harcerzy, oraz odczytano akt Zawierzenia Opatrzności Bożej Związku Harcerstwa Polskiego w USA. 

Po zakończeniu Mszy św. odbyła się uroczysta akademia przed ołtarzem w sanktuarium, którą prowadził kol. Antoni Chrościelewski. Życzenia z okazji Święta Żołnierza oraz 60-lecia ZHP w USA wygłosili: Ewa Juńczyk-Ziomecka - konsul generalna RP z Nowego Jorku, Jan Dziedziczak - poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - sekretarz Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju, płk Andrzej Kopacki - pełniący obowiązki Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, Jadwiga Kawa - przedstawicielka Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA, Wincenty Knapczyk - naczelny komendant SWAP, harcmistrz Stanisław Berkieta - skarbnik generalny Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, który przyjechał z Londynu.
 
Oprawę muzyczną podczas Mszy św. oraz uroczystej akademii zapewnił Chór ANGELUS (pod batutą Izabeli Grajner-Partyki) działający przy Polskim Domu Narodowym na Greenpoicie.  
 
Po zakończeniu akademii zaproszeni goście udali się na obiad do Centrum Pielgrzyma, a  koledzy weterani z różnych placówek SWAP urządzili sobie tradycyjny piknik pod drzewami, czemu sprzyjała, jak na tę porę roku, nadzwyczaj sprzyjająca pogoda. Wśród naszych organizacyjnych kolegów można było dostrzec weteranów z II wojny światowej, m.in.:  Jana Baczyńskiego, Zygfryda Bańkowskiego, Antoniego Chrościelewskiego, Emilię Fudalę, Henryka Kaweckiego, Wincentego Knapczyka, Stanisława Krefta, Michała Laska, Jana Maloka, Zygmunta Nikiela i Czesława Olejniczaka. Wszystkim wymienionym oraz tym, którzy nie zostali zauważeni, składamy życzenia jak najlepszego zdrowia i długich lat życia.
 

Teofil Lachowicz
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved