Obchody Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, (19 sierpnia 2007), z udziałem ministra Janusza Krupskiego (kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych), konsula generalnego RP w Nowym Jorku Krzysztofa Kasprzyka oraz generałów: Kazimierza Sikorskiego i Leszka Soczewicy. 

Obchody zorganizował Okręg 2. SWAP pod przewodnictwem komendanta Antoniego Chrościelewskiego.

Foto: Teofil Lachowicz i Ludwik Wagner

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved