Rada SWAP i Bal Błękitny w Bridgeport, CT 

W dniach 16-17 listopada 2012 r. miała miejsce w Bridgeport, CT tegoroczna Rada SWAP, czyli najwyższego organu władzy w naszej organizacji w okresie pomiędzy Walnymi Zjazdami SWAP.

Pierwotnie Rada SWAP miała się odbyć w dniach 2-3 listopada, jednakże z powodu szkód jakie wyrządził na Wschodnim Wybrzeżu  huragan "Sandy", termin weterańskiego spotkania został przełożony o dwa tygodnie.

Tym razem pogoda nadzwyczaj dopisała, czego jednak nie można powiedzieć o frekwencji na Radzie SWAP. No cóż, potwierdza się stare porzekadło, że nieobecni nie mają racji. Na uznanie zasługuje fakt, że na Radę SWAP przyjechali koledzy i koleżanki z tak odległych placówek jak: Placówka 90 z Chicago i Placówka 114 z Toronto.

Obrady Rady SWAP toczyły się w odnowionej siedzibie Placówki 24 SWAP. Uchwalono kilka ważnych uchwał, np., że Placówkom i Okręgom SWAP nie wolno będzie sprzedać ich nieruchomości (domów i ziemi) bez zgody Zarządu Głównego SWAP.

Poruszono również sprawę właściwego noszenia odznaczeń organizacyjnych, jak również prawidłowego zachowania się podczas uroczystych przemarszów pododdziałów weterańskich. Postanowiono, że dla unormowania obu spraw, opracowane zostaną nasze wewnętrzne przepisy regulaminowe.

Pracami Fundacji SWAP kierować będzie nadal dyrektor wykonawczy kol. Eugeniusz Witt, któremu ze względu na wiek, Rada SWAP przydzieliła do pomocy kol. Andrzeja Maciejewicza z Placówki 81 SWAP w Trenton, NJ. 

Równolegle do obrad Rady SWAP obradowała również Rada Korpusu Pomocniczego Pań, która podjęła nowe decyzje w sprawie strojów organizacyjnych. Sprawa ta od dłuższego czasu budziła kontrowersje, ponieważ sztywne przepisy KPP w tej kwestii zniechęcały wiele pań z młodego pokolenia do wstępowania w szeregi Korpusu. Po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" postanowiono pójść na kompromis. Pozostają dotychczasowe tradycyjne stroje, tj. charakterystyczne błękitne pelerynki, dopuszcza się jednak możliwość noszenia garsonek (błękitna marynarka i biała spódniczka). W jednym i drugim przypadku obowiązkowym nakryciem głowy pozostaje błękitna furażerka.

W godzinach wieczornych w sali bankietowej miejscowego hotelu "Holiday Inn" odbył się tradycyjny Bal Błękitny SWAP, który swoją obecnością zaszczyciło wielu znaczących gości m. in.: konsul Mateusz Stąsiek - kierownik Referatu ds. Dyplomacji Publicznej i Współpracy z Polonią, płk. Tomasz Kaszyński - doradca wojskowy przy Stałej Polskiej Misji RP przy ONZ, płk Karol Andrzejewski - szef Transportu i Ruchu Wojsk Ministerstwa Obrony Narodowej RP, Irena S. Grabowy - vice censor Związku Narodowego Polskiego z Chicago, Wiesław Nowak - prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Connecticut. Jako goście honorowi wygłosili oni krótkie życzenia dla członków SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań. Główne przemówienia wygłosili naczelny komendanta SWAP kol. Wincenty Knapczyk i naczelna prezeska KPP koleż. Helena Knapczyk, którzy nawiązali do 95 rocznicy rozpoczęcia na terenie USA i Kanady akcji rekrutacyjnej do Armii Polskiej we Francji, jak i późniejszego zorganizowania się SWAP i KPP.

Mistrzem ceremonii był kol. Bogusław Mach z Placówki 111 SWAP w New Britain, CT.

Efektownymi punktami programu był przemarsz pocztów sztandarowych SWAP i KPP, które wprowadził kol. Paweł Dąbrowski - komendant Okręgu IV SWAP, oraz wręczenie odznaczeń organizacyjnych dla wyróżniających się członków SWAP. 

Wielką atrakcją tegorocznego Balu Błękitnego SWAP był występ Zespołu Tanecznego "Orlęta" z Bridgeport, CT. W ich wykonaniu staropolski polonez i taniec kowbojski wywołał aplauz u wszystkich uczestników balu i nagrodzony został gromkimi oklaskami. Młodzieńczy wigor tancerzy z "Orląt" okazał się zaraźliwy i znalazł wielu naśladowców na 51kiecie. W doskonałej atmosferze bawiono się aż do północy.

Naczelnemu komendantowi SWAP Wincentemu Knapczykowi oraz naczelnej prezesce KPP Helenie Knapczyk, a także kolegom z Placówki 24 SWAP w Bridgeport i koleżankom z Korpusu Pomocniczego Pań należą się słowa uznania za trud włożony w przygotowanie tegorocznej Rady SWAP i Balu Błękitnego. Do zobaczenia za rok!
 

Teofil Lachowicz
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved