Zjazd Sybiraków i Weteranów na Florydzie, 10 lutego 2013

Położone nad Zatoką Meksykańską miasto Clearwater na Florydzie, było miejscem tegorocznego zjazdu polskich Sybiraków i weteranów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Zjazd zaplanowano na 10 lutego 2013 r. Wybór daty 10 lutego nie był przypadkowy. Nawiązuje ona do tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski, kiedy to 10 lutego 1940 r. sowieckie NKWD dokonało pierwszej masowej wywózki Polaków z okupowanych Wschodnich Kresów Rzeczypospolitej na Sybir.

Uroczystości zjazdowe rozpoczęto uroczystą Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Pawła w pobliskim St. Petersburg. Kościół ten należy do Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego. Jest to zarazem jedyna polska parafia katolicka działająca na zachodnim wybrzeżu Florydy i obejmująca miasta: St. Petersburg, Tampa i Clearwater. Polska Misja Miłosierdzia Bożego zajmuje się wśród Polonii zamieszkującej podległe jej tereny propagowaniem polskiego i chrześcijańskiego dziedzictwa, polskiej kultury i tradycji oraz polskiego języka. 

Poczty sztandarowe na wspomnianą uroczystą Mszę św. wystawili: Związek Sybiraków na Florydzie, Placówka 99 SWAP w Harrison, NJ, oraz miejscowe organizacje polonijne. Na Mszę św. przybyli Sybiracy mieszkający na Florydzie, na stałe lub czasowo na okres zimy, jak np. kol. Jan Malok - komendant Placówki 57 SWAP w Elizabeth, NJ. Z dalekiego Chicago przyjechali koledzy Henryk Ścigała (Sybirak, żołnierz 2 Korpusu Polskiego) z Placówki 90 SWAP i Zygmunt Biernat (żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich) - komendant Okręgu 1 SWAP. 

Koncelebrowaną Mszę św. odprawił proboszcz Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego w St. Petersburg ks. dr Janusz Burzawa. Poruszające kazanie, nawiązujące do tragedii polskich zesłańców syberyjskich, wygłosił ks. Wirgiliusz Jarzyński.

Po Mszy św. uczestniczy Zjazdu jak i zaproszeni goście udali się samochodami do Clearwather, gdzie w Polskim Centrum im. Jana Pawła II odbyła się okolicznościowa akademia i uroczysty bankiet. 

Wojskową oprawę zapewnili koledzy z Placówki 99 SWAP w Harrison i Placówki 51 w Jersey City. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnów narodowych (amerykańskiego oraz polskiego) i po "Apelu poległych", które wygłosił kol. Anthony Domino, nastąpił moment dekoracji zasłużonych Sybiraków i weteranów polskimi odznaczeniami państwowymi i odznakami pamiątkowymi Związku Sybiraków. Konsul RP z Waszyngtonu Piotr Konowrocki odznaczył m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderem Zasługi RP Antoninę Hubską i kol. Anthony Domino. Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP został przyznany kol. Józefowi Mularczykowi (Sybirak, żołnierz 2 Korpusu Polskiego), który ze względu na stan zdrowia nie mógł przyjechać na Zjazd do Clearwater.

Przybyły z Polski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Ciechanowski odznaczył następujących Sybiraków i weteranów:

  • Krzyżem Zesłańców Sybiru: Barbara W. Bik, Andrzej Głowacki, Anzelma Łopuch;
  • Medalem Pro Patria: Krystyna Markut, Tekla Pawłowska, Włodzimierz Wiliński, Jolanta Zasadna; 
  • Medalem Pro Memoria: Jerzy Dubik, Stanisława Zofia Wiak, oraz sztandar Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ;
  • Złotą Odznaką "Za zasługi dla Związku Sybiraków": o. Antoni Badura z Krasnojarska (Syberia), o. Dariusz Białek z Krasnojarska (Syberia), o. Tadeusz Szyjka z Krasnojarska (Syberia), ks. prałat dr Janusz Burzawa, Roman Brejer, Antonina Hubska, Wacław Górski, Galina Miszczenko;
  • Srebrną Odznaką "Za zasługi dla Związku Sybiraków": Janina Buryn-Bandrimer, Lidia Fayad. 
Minister Jan Ciechanowski złożył gratulacje odznaczonym, podziękował im w pięknych słowach za wierność Polsce oraz pielęgnowanie polskich tradycji niepodległościowych i polskiej kultury na ziemi amerykańskiej. 
 
Wśród gości obecnych na bankiecie byli m.in.: polscy wojskowi z Polskiego Zespołu Łącznikowego przy Centralnym Dowództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki (US CENTCOM) z siedzibą w Tampie, FL; weterani amerykańscy, liderzy miejscowych organizacji polonijnych.
 
W programie artystycznym wystąpił polonijny zespół taneczny z Sarasoty, który efektownie wykonał poloneza w takt muzyki z filmu "Pan Tadeusz", a miejscowy zespół "Ale Babki" dał koncert polskich pieśni patriotycznych.
 
Po obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna, która była ostatnim, jakże przyjemnym punktem tegorocznego Zjazdu Sybiraków i Weteranów na Florydzie. Na koniec należy wspomnieć o osobach, które w różny sposób (donacja lub własna praca) przyczyniły się do powodzenia tej wielkiej imprezy. I tak: Bernarda i Michał Przywalny dostarczyli kabanosy, Maria i Eugeniusz z G/M European Deli ufundowali sery, Elżbieta Kulapowski i Cezary Mioduszewski sprezentowali wino, Katarzyna Hubska-Liles dostarczyła krakersy, a wodę mineralną Maria i Edward Jasińscy. Natomiast Zofia Wiak zajęła się dekoracją Sali i ofiarowała na ten cel piękne kwiaty. Wspólny wysiłek dał nadzwyczajny efekt, a pochwały od gości były najlepszą rekompensatą dla organizatorów tej wyjątkowej imprezy.
 
Grupa weteranów z New Jersey i Nowego Jorku, przed powrotem w swoje zimne strony, została zaproszona przez naszych rodaków zamieszkałych na Florydzie do złożenia wizyt w ich prywatnych posiadłościach. I tak gościliśmy u Tekli Pawłowskiej, popularnie zwanej "Tanią", dawnej właścicielce znanej restauracji w Jersey City. Byliśmy również u Janiny Buryn-Bandrimer - bardzo aktywnej działaczki Związku Sybiraków na Florydzie, oraz u Adama i Ewy Kieloch - do dzisiaj korespondencyjnych członków Placówki 51 SWAP w Jersey City. Wszędzie ugoszczono nas iście po królewsku, za co serdecznie w tym miejscu dziękujemy. Na koniec obdarowano nas owocami cytrusowymi, które sami musieliśmy jednak sobie narwać, ale nikt  nie musiał nas do tego zachęcać.
 
W drodze powrotnej zwiedziliśmy atrakcje Fort Lauderdale, St. Augustine, zaliczyliśmy przejażdżkę po słynnych florydzkich błotach, a na koniec odwiedziliśmy polski kościół w Pompano Beach i sanktuarium św. Józefa w Koronie, zbudowane od podstaw przez polskiego franciszkanina o. Józefa Flawiusza Zawadę, oraz położony w pobliżu najstarszy polski kościół na Florydzie zbudowany przez polskich emigrantów w 1914 roku. W drodze powrotnej do New Jersey towarzyszył nam o. Tadeusz Szyjka, który w Krasnojarsku na Syberii buduje katolicki kościół. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się wiele o współczesnych realiach życia na dalekiej Syberii.
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

Kierownictwo ZS na Florydzie


.

Apel poległych


.

Odznaczenia dla Sybiraków


.

.

.

.

Dekoracja sztandaru Pl. 99


.

.

.

.

.

..

..

.

Powrót  do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved