Weterani ze SWAP upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

Dzięki staraniom Komitetu Katyńskiego i weteranów z Okręgu 2. SWAP  w niedzielne przedpołudnie 3 marca 2013 r. w kościele św. Antoniego w Jersey City, odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Polaków zesłanych na Sybir, ofiar Zbrodni Katyńskiej i Żołnierzy Wyklętych. Liczni stawili się koledzy weterani z następujących placówek: Pl. 12 w Filadelfii, Pl. 51 w Jersey City, Pl. 81 w Trenton, Pl. 99 w Harrison i Pl. 123 w Nowym Jorku. Obecny też był burmistrz miasta Jersey City, Jerramiah T. Healy, co było dla wszystkich miłą niespodzianką.

Mszę św. odprawili ks. kanonik Rudolf Zubik (kapelan Placówki 51 SWAP w Jersey City i Placówki 99 w Harrison) i ks. proboszcz Józef Urban. 
 
Kazanie wygłosił ks. kanonik Rudof Zubik, przypominając tragiczne dzieje narodu polskiego w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, kiedy to najwięksi polscy patrioci walczyli do końca z sowieckimi okupantem i ich polskimi pomagierami.

Na zakończenie Mszy św. kol. Anthony Domino (I-szy wice komendant naczelny SWAP) odczytał przed głównym ołtarzem "Apel Poległych". Oprawę wojskową Mszy św. zapewnili koledzy z Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, z pomocą umundurowanych kolegów z Placówki 51 SWAP w Jersey City i Placówki 81 SWAP w Trenton.

Po Mszy św. koledzy weterani wsiedli do samochodów i pojechali do Placówki 81 SWAP w Trenton, NJ, gdzie z odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji obchodzonego w Polsce, Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Spotkanie poprowadził komendant Okręgu X SWAP kol. Adam Płotka, który przywitał wszystkich przybyłych, m. in. I-szego wice komendanta naczelnego SWAP kol. Anhony Domino; weteranów z II wojny światowej: kol. Antoniego Chrościelewskiego - komendanta Okręgu 2. SWAP; kol. Zygfryda Bańkowskiego - honorowego komendanta Okręgu X SWAP; kol. Michała Laska - komendanta Placówki 36 SWAP w Passaic, NJ; oraz kol. Mariana Szumala – komendanta Placówki 12 SWAP w Filadelfii, PA; Krzysztofa Nowaka - przewodniczącego Komitetu Katyńskiego w Jersey City, NJ, i innych. 

Po odśpiewaniu hymnów narodowych i pieśni patriotycznych przez Marikę Szczepek (studentkę Manhattan School of Music), miała miejsce prezentacja o Żołnierzach Wyklętych, którą przygotował kol. Teofil Lachowicz (redaktor "Weterana", członek Placówki 123 SWAP w Nowym Jorku). W swoim wystąpieniu przypomniał  m. in. sylwetki najsłynniejszych wyklętych żołnierzy, ich tragiczne losy oraz ich powrót do narodowej świadomości historycznej po dziesięcioleciach zapomnienia. 

Następnym mówcą był mistrz Andrzej Pityński (komendant Placówki 123 SWAP w Nowym Jorku), który przedstawił dramatyczne losy Żołnierzy Wyklętych na przykładzie swojej rodziny (rodzice i wuj należeli do partyzantki niepodległościowej po II wojnie światowej i walczyli z NKWD, UB, KBW i UPA). Zaprezentował też szereg swoich prac artystycznych, które nawiązują do tematyki Żołnierzy Wyklętych. Obie prezentacje nagrodzono szczerymi oklaskami. 

Uwagę wszystkich zebranych zwracała okolicznościowa scenografia, którą przygotował kol. Adam Płotka - komendant Okręgu X SWAP. 

Po zakończeniu części oficjalnej komendant Placówki 81 SWAP kol. Stanisław Radgowski, pełniąc rolę gospodarza zaprosił wszystkich na weterański posiłek, który składał się m.in. z tradycyjnej wojskowej grochówki, wędlin i pysznych ciast. Przed posiłkiem odmówiono wspólną modlitwę zaintonowaną przez ks. kanonika Rudolfa Zubika.
  
Uroczystą Mszę św. w Jersey City i spotkanie w Placówce 81 w Trenton należy uznać za udane upamiętnienie tragicznych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski. Ta wspólnymi siłami zorganizowana uroczystość, może być zachętą do dalszej owocnej współpracy na przyszłość.  

PS. Skrócony tekst wystąpienia kol. Andrzeja Pityńskiego można znaleźć na stronie:
http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/partyzanci-andrzeja-pitynskiego

Tekst: Teofil Lachowicz. Zdjęcia: Teofil Lachowicz, Janusz Romański
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
.

1. Apel poległych na zakończenie Mszy św. 
.

2. Siedziba Placówki 81 SWAP w Trenton, NJ
.

3. Ks. Rudolf Zubik i Antoni Płotka
.

4. Marika Szczepek i Adam Płotka

5. Goście honorowi
.

6. Minuta ciszy za poległych Zołnierzy Wyklętych
.

7. Wystapiene Andrzeja Pityńskiego
.

8. Mistrz Pityński w czasie swojej prezentacji

9. Trenton, NJ - 3.III.2013
.

10. Uczestnicy spotkania 
.

11. Uczestnicy spotkania 
.

12. Uczestnicy spotkania

13. Uczestnicy spotkania
.

14. Uczestnicy spotkania
.

15. Uczestnicy spotkania
.

16. Pamiątkowa fotografia
 
 

Powrót  do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved