Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, 18 sierpnia 2013

W dniu 18 sierpnia 2013 r. w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, przy nadzwyczaj sprzyjającej pogodzie, odbyły się tradycyjne  obchody Święta Żołnierza, którego organizatorem był Okręg 2 SWAP. Z Polski przyjechało dwóch wyjątkowych gości honorowych: Jerzy Guzdek -  biskup polowy Wojska Polskiego i gen. dyw. Roman Polko - b. dowódca Jednostki Specjalnej GROM.

Uroczystość z udziałem zaproszonych gości rozpoczęła się na cmentarzu weterańskim, gdzie pod pomnikiem "Mściciela" (nazywanego też "husarzem"), złożono wieniec a biskup polowy Wojska Polskiego odmówił modlitwę za polskich żołnierzy poległych na wszystkich frontach oraz za zmarłych weteranów.

Z cmentarza przemaszerowano na plac przed sanktuarium maryjnym, gdzie odbył się uroczysty apel. W zwartych pododdziałach wystąpili koledzy weterani z następujących placówek SWAP:  Pl. 12 z Filadelfii,  Pl. 21/201 z Nowego Jorku, Pl. 24 z Bridgeport, Pl. 36 z Passaic, Pl. 51 z Jersey City,  Pl. 57 z Elizabeth, Pl. 81 z Trenton, Pl. 99 z Harrison, Pl. 110 z Torrington Pl. 111 z New Britain, Pl. 119 z Hartford, Pl. 123 z Nowego Jorku. 

Jak zawsze elegancko zaprezentowały się koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań. Swoje własne pododdziały ze sztandarami wystawili również  kadeci z Amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point (tzw. Kosciszko Squadron), Pulaski Cadets i Związek Harcerstwa Polskiego. 

Po odegraniu hymnów narodowych (polskiego i amerykańskiego) nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej. Wieńce złożyli: Ewa Juńczyk -Ziomecka - konsul generalna RP w Nowym Jorku, delegacja SWAP (Wincenty Knapczyk - naczelny komendant, Krzysztof Olechowski – adiutant generalny, Helena Knapczyk - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań), delegacja Attachatu przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie (komandor por. Dorota Stachura i mjr Norbert Czerbniak), oraz honorowy gość z Polski gen. dyw. Roman Polko w towarzystwie ks. prałata Rudolfa Zubika.

Po dokonaniu przeglądu weterańskich pododdziałów, miał miejsce apel poległych, odegranie capstrzyku i salwa honorowa. Pozdrowienia do weteranów wygłosili, biskup polowy WP Jerzy Guzdek i gen. dyw. Roman Polko, który w swoim krótkim przesłaniu stwierdził m.in., że miłości do Ojczyzny nauczył się w Polsce, a wojskowego profesjonalizmu w Ameryce, na specjalistycznych szkoleniach. Podkreślił też znaczenie słów: "Bóg, Honor i Ojczyzna", które dla niego i wielu żołnierzy obecnego Wojska Polskiego, wbrew usilnym próbom ośmieszania tej maksymy, nie są pustosłowiem. Wypowiedź ta została nagrodzona rzęsistymi oklaskami przez licznie zgromadzona publiczność.

Defiladę przy dźwiękach muzyki marszowej poprowadził kol. Anthony Domino - I-szy wice komendant SWAP. Była to najbardziej widowiskowa część uroczystości i trzeba przyznać, że młode pokolenie członków SWAP, "korpusianki" oraz inne pododdziały zaprezentowały się bardzo dobrze. Tradycyjnie najwięcej braw zebrały koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań oraz kadeci z West Point.

Po defiladzie wszyscy udali się do  kościoła na uroczystą koncelebrowana Mszę św., której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Jerzy Guzdek. W swojej homilii nawiązał do pięknych tradycji Harcerstwa Polskiego, które odegrało i nadal odgrywa niezmiernie ważną rolę w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia Polaków w kraju i na Obczyźnie. 

Przypomniał też największe dni chwały oręża polskiego w XX wieku i wielkie ofiary, jakie złożył naród polski w wywalczeniu i obronie swojej niepodległości. Biskup polowy podzielił się swoimi osobistymi przeżyciami, kiedy to modlił się na grobach zbrodni katyńskiej w Miednoje, Charkowie i Bykowni k/Kijowa, oraz miejsca pochówku ofiar rodzimego UB na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach. Na koniec podziękował sędziwym weteranom z II wojny światowej za ich piękną życiową drogę, że pozostali wierni zasadom i ideałom w jakich zostali wychowani w niepodległej Polsce.

Po Mszy św. miała miejsce krótka akademia. Jako pierwsza głos zabrała konsul generalna RP w Nowym Jorku Ewa Juńczyk-Ziomecka, która nawiązała do bitwy warszawskiej z sierpnia 1920 r., kiedy to naród polski zjednoczył się obronie swojej wolności i wiary katolickiej. I okazało się, że te dwa elementy stanowiły i nadal stanowią największą siłę narodu polskiego, które pozwoliły mu przetrwać w największych chwilach dziejowego zagrożenia. Pani konsul generalna w imieniu Rządu RP przekazała weteranom najlepsze życzenia. 

W imieniu Attachatu przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie życzenia weteranom złożyła komandor porucznik Dorota Stachura, a naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości naszej weterańskiej organizacji.

Na zakończenie, swojego błogosławieństwa wszystkim zebranym jeszcze raz udzielił biskup polowy W.P. Jerzy Guzdek i poprosił wszystkich o odśpiewanie pieśni, będącej nieformalnym hymnem: "Boże coś Polskę".

Oprawę muzyczną w czasie Mszy św., jak i podczas akademii zapewnił Chór Angelus z Domu Narodowego na Greenpoincie pod dyrekcją Izabeli Grajner-Partyki, wykonując pieśni kościelne i wojskowo-patriotyczne.

Uroczysty apel, jak i akademię prowadził kol. Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP. 

Po akademii była okazja do porozmawiania i zrobienia sobie zdjęć z honorowymi gośćmi z Polski, gen. Roman Polko był wręcz oblegany. Doszło też do niespodziewanych spotkań, m.in. koleż. Emilia Fudala z Binghampton, NY, spotkała swoją dawną koleżankę "drajwerkę" z 316 Kompanii Transportowej, w której służyły w czasie kampanii włoskiej w latach 1944-1945. Po chwili dołączyła do nich trzecia "drajwerka", Sabina Jankowska z 317 Kompani Transportowej. Było dużo radości z tego niespodziewanego spotkania.
 

Teofil Lachowicz

Więcej zdjęć z tegorocznego Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie można obejrzeć klikając na poniższy link: 

http://www.pulaskiparade.org/2013DzienZolnierza/2013DzienZolnierza.htm
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE

Biskup polowy Wojska Polskiego Jerzy Guzdek odmawia modlitwę za zmarłych weteranów

Koledzy weterani z Okręgu IV SWAP podczas uroczystego apelu

Kadeci z West Point zaprezentowali się bardzo efektownie

Wieniec od SWAP niosą: Krzysztof Olechowski, Helena i Wincenty Knapczyk

Wieniec od Attachatu z Waszyngtonu


.
Żołnierskie pozdrowienia składa gen. dyw. Roman Polko

Defiladę poprowadził kol. Anthony Domino

Defilują koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań przy Okręgu IV SWAP 
.

Okręg X SWAP poprowadził komendant Adam Płotka

Życzenia do konsul generalnej RP Ewy Juńczyk-Ziomeckiej

Występ Chóru Angelus

Spotkanie "drajwerek" z 316 Kompanii Transportowej: Emilia Fudala (z lewej) i Bronisława Kwaśnicka
.

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved