Weterani ze SWAP w 76 Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku

W pochmurnej, dżdżystej aurze przebiegała tegoroczna, już 76 Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. W niedzielę, 6 października 2013 r., weterani ze SWAP i koleżanki z Korpusu Pomocniczego spotkali się na zbiórce w Manhattanie przy 38 ulicy, skąd zwartymi pododdziałami pomaszerowali 5 Aleją. Na czele dumnie kroczyły poczty sztandarowe z Placówki 37 SWAP w Bostonie i Placówki 119 SWAP w Bridgeport, w błękitnych mundurach nawiązujących do tradycji Armii Błękitnej z czasów I wojny światowej. W dalszej kolejności maszerowali przedstawiciele Zarządu Głównego SWAP z komendantem Wincentym Knapczykiem na czele. Tuż za nimi jechał na "melexie" komendant Okręgu 2. SWAP kol. Antoni Chrościelewski - wielki marszałek pamiętnej Parady Pułaskiego w 2005. Za pojazdem kroczył poczet sztandarowy Okręgu 2. SWAP, który prowadził kol. Anthony Domino. Następnie maszerowali zwartym pododdziałem koledzy weterani z Okręgu IV SWAP na czele z komendantem Zbigniewem Rostkowskim. W dalszej kolejności kroczył pododdział Korpusu Pomocniczego Pań, w którym widać było koleżanki z KPP przy Placówce 37 SWAP w Bostonie, KPP przy Placówce 111 SWAP w New Britain i KPP przy Placówce 119 SWAP w Hartford. W grupie tej maszerowały m.in. naczelna prezeska KPP koleż. Helena Knapczyk i prezeska Okręgu IV KPP koleż. Janina Różyńska. Wiceprezeska naczelna KPP koleż. Maria Stasiewicz razem z kolegą z Placówki 37 SWAP nieśli baner SWAP-u na czele weterańskiej kolumny.
 
Za koleżankami z KPP jechał ufundowany przez Okręg 2. SWAP rydwan, na którym jechali sędziwi weterani. Ich przejazd, jak i przemarsz całej kolumny SWAP, nagradzany był oklaskami przez licznie zgromadzonych widzów po obu stronach 5 Alei.
 
W tegorocznej Paradzie Pułaskiego wzięli udział koledzy i koleżanki z następujących Placówek SWAP: Pl. 24 w Bridgeport, CT; Pl. 36 w Passaic, NJ; Pl. 37 w Bostonie, MA; Pl. 51 w Jersey City; Pl. 99 w Harrison, NJ; Pl. 110 w New Torrington, CT; Pl. 111 w New Britain, CT; Pl. 119 w Hartford, CT; Pl. 123 w Nowym Jorku; Pl. 21/201 w Nowym Jorku.
 
Przed katedrą św. Patryka kardynał Timothy Dolan i arcybiskup Wenski przyjęli pozdrowienia od naczelnego komendanta SWAP Wincentego Knapczyka i adiutanta finansowego Marka Chrościelewskiego.
 
Po zakończeniu parady weterani i koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań podjechali autobusami do Domu Weterana Polskiego przy 119 East Street, gdzie staraniem Okręgu 2. SWAP przygotowany gorący posiłek i napoje. Kol. Anthony Domino w zastępstwie komendanta Okręgu 2. SWAP Antoniego Chrościelewskiego, który musiał maszerować jeszcze z Polskim Domem Narodowym na Greenpoincie, podziękował wszystkim za udział w tegorocznej paradzie. Słowa szczególnego podziękowania skierował do kolegów i koleżanek z Placówki 37 SWAP, którzy przyjechali z dalekiego z Bostonu. Był to ich pierwszy udział w Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.  
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved