Obchody 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej (13 kwietnia 2014)

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. w Amerykańskiej Częstochowie, weterani ze SWAP wzięli liczny udział w uroczystych obchodach 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
 
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem licznie przybyłych delegacji organizacji polonijnych, które spod sanktuarium udały się na cmentarz weterański, gdzie przed pomnikiem "Husarza" miał miejsce Apel Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, oraz odczytano wydane z tej okazji dwie proklamacje: jedną przez kongresmana z Pennsylwanii Fitzpatricka, drugą przez  Gene DiGirolamo - posła stanowego reprezentującego 18. dystrykt w Pensylwanii. Chór "Aria" z Wallington, NJ, uświetnił uroczystość od strony muzycznej, wykonując hymny narodowe i pieśni religijno-patriotyczne.
 
Uwagę zebranych skupili goście specjalni z  Polski: b. minister Antoni Macierewicz - przewodniczący zespołu parlamentarnego do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, Adam Kwiatkowski - poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, oraz naukowcy zajmujący się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej: prof. Wiesław Binienda z żoną Marią Szonert-Binienda, prof. Chris Cieszewski, prof. Kazimierz Nowaczyk.
 
Rodziny ofiar katastrof smoleńskiej reprezentowane były przez syna i wdowę po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej ś. p. Januszu Kurtyce, oraz syna i wnuka ś. p. Anny Walentynowicz.
 
Na zakończenie uroczystości naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk odznaczył Antoniego Macierewicza "Medalem Paderewskiego" (autorstwa Andrzeja Pityńskiego) za usilne dążenie do prawdy w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Od naczelnej prezeski Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP Heleny Knapczyk, dostojny gość z Polski otrzymał pamiątkowy album pt. Andrzej Pityński. Rzeźba. 
 
Wspólne odśpiewanie "Roty" zakończyło podniosłą część obchodów 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
 
Wojskową oprawę uroczystości pod pomnikiem "Husarza" jak i podczas Mszy św. w bazylice, zapewnili weterani z Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, którzy na czele z komendantem Anthony Domino wystawili w pełni umundurowany pododdział z pocztem sztandarowym. Podobnie uczynili też członkowie Pulaski Cadets. 

W uroczystości w Amerykańskiej Częstochowie wzięli udział weterani z następujących Placówek SWAP: Pl. 12 w Filadelfii, PA; Pl. 21/201 w Nowym Jorku, NY; Pl. 24 w Bridgeport, CT; Pl. 81 w Trenton, NJ; Pl. 123 w Nowym Jorku, NY. Widoczni też byli członkowie historycznych grup rekonstrukcyjnych.

Słowa uznania należą się komitetowi organizacyjnemu tej podniosłej uroczystości, na którego czele stał Tadeusz Antoniak - członek Placówki 12 SWAP w Filadelfii, PA.

Teofil Lachowicz 
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved