Poświęcenie nowego sztandaru Placówki 12 SWAP w Filadelfii

W piękną, słoneczną niedzielę, 28 września 2014 r. w polskim kościele św. Jana Kantego w Filadelfii, miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego sztandaru miejscowej Placówki 12 SWAP. Kościół zapełnił się licznym gronem członków SWAP, którzy na tę okazję przyjechali z kilku Stanów. Naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk i naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań swoją obecnością potwierdzili rangę uroczystości. Z Waszyngtonu przyjechała ppłk Sylwia Szawłowska, jako reprezentantka Attache przy Ambasadzie RP. Widać było kolegów weteranów z następujących Placówek: Pl. 21/201 w Nowym Jorku, NY; Pl. 24 w Bridgeport, CT; Pl. 36 w Passaic, NJ; Pl. 51 w Jersey City, NJ; Pl. 81 w Trenton, NJ; Pl. 99 w Harrison, NJ; Pl. 123 w Nowym Jorku, oraz najliczniejsza reprezentacja gospodarzy, tj. Pl. 12 SWAP. Widoczna też była duża grupa motocyklistów "Polish Legion", którzy współpracują z tą Placówką, harcerze i harcerki oraz wierni z miejscowej społeczności polonijnej.

Przed rozpoczęciem Mszy św. nastąpił podniosły moment poświęcenia sztandaru przez ks. dr. Konstantego Pruszyńskiego - kapelana Placówki 12 SWAP, który następnie wraz z o. Bartłomiejem Marciniakiem z Amerykańskiej Częstochowy odprawili Mszę św.

Dalsza część uroczystości odbyła się na polance w Bensalem, która jest własnością Placówki 12 SWAP. Jej komendant kol. Marian Szumal zarządził zbiórkę wszystkich obecnych weteranów, po czym zdał raport komendantowi Okręgu X SWAP kol. Antoniemu Płotce. Wraz z nim i ppłk. Szawłowską dokonali przeglądu weterańskiego pododdziału. 

Kolejnym punktem programu było symboliczne wbijanie gwoździ w drzewiec nowego sztandaru Placówki 12 SWAP przez głównych fundatorów i sponsorów. Jednym z nich był burmistrz miasta Bensalem Joseph DiGirolamo, który odczytał też specjalną proklamację uchwaloną z tej okazji przez radę miasta. Podniosłym momentem była dekoracja sztandaru "Mieczami Hallerowskimi", której dokonał naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk. Był to wyraz uznania dla Placówki 12 SWAP za jej ponad 90-letnią działalność na rzecz weterana polskiego, Polonii i Polski. W swoim krótki wystąpieniu W. Knapczyk zaapelował do nowego pokolenia członków Placówki 12 SWAP o kontynuowanie działa swoich poprzedników z I i II wojny światowej oraz o dalsze pielęgnowanie polskich tradycji niepodległościowych w myśl dewizy wypisanej na nowym sztandarze: "Bóg - Honor - Ojczyzna". 

Sztandar Placówki 12 SWAP odznaczony został również medalem Solidarności. 

Prowadzący uroczystość Janusz Romański odczytał listy jakie nadeszły z tej okazji m.in. z Warszawy od Jana S. Ciechanowskiego - szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, oraz z Watykanu od o. Krzysztofa Wieliczko - naczelnego kapelana SWAP.

Janusz Romański przypomniał też postać por. Lucjana Chwałkowskiego - patrona Placówki 12 SWAP, pierwszego oficera - ochotnika z Ameryki, który jako żołnierz Armii Błękitnej poległ na froncie we Francji w 1918 r. Jego imię wyszyte jest na obu płatach sztandaru. 

Miłym akcentem była dekoracja wyróżniających się w pracy członków Placówki 12 SWAP organizacyjnymi odznaczeniami. 

Na zakończenie komendant Placówki 12 SWAP Marian Szumal podziękował komitetowi sztandarowemu w składzie: Janusz Romański, Zbigniew Wrzos, Jerzy Kiszlo, Stanley Dubiel, Dariuszu Tomczak, Marek Grędzik, Czesław Gajownik, za ponad dwuletnią współpracę, która doprowadziła do szczęśliwego finału. 

Smaczny weterański obiad, podany w obszernej klimatyzowanej sali bankietowej, zakończył tą podniosłą uroczystość, która przejdzie do historii Placówki 12 SWAP. 

Teofil Lachowicz
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE

Fot. 1 - Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dr Konstanty Pruszyński
.

Fot. 2 -  Zbiórka weteranów na polance w Bensalem

Fot. 3 - Dekoracja sztandaru "Mieczami Hallerowskimi".

Fot. 4. Nowy sztandar Placówki 12 SWAP w całej okazałości.

.
Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved