Wyprawa do Arlington. Uhonorowanie ppłk. Matta Urbana

W piątek, 22 sierpnia 2014 r. weterani ze SWAP dwoma minivanami wybrali się w podróż do Waszyngtonu, gdzie na pobliskim Cmentarzu Narodowym w Arlington miała się odbyc dzień później uroczystość przy grobie ppłk. Matta Urbana - najbardziej uhonorowanego odznaczeniami wojskowymi żołnierza US Army za męstwo okazane podczas II wojny światowej. Celem tej uroczystości jest zwrócenie uwagi, aby na mapie Cmentarza Narodowego w Arlington został zaznaczony grób ppłk. Matta Urbana, jako miejsce godne odwiedzenia.

Jedna grupa weteranów jechała z New Jersey, a druga grupa z Connecticut. W tej drugiej grupie były cztery koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań. Do spotkania obu grup doszło na trasie podczas krótkiej przerwy w podróży. Pierwszym naszym celem było znajdujące się w pobliżu Waszyngtonu National Museum of the Marine Corps, które zwiedziliśmy z dużym zainteresowaniem, poczym pojechaliśmy do hotelu. Tam w hallu spotkaliśmy kol. Chestera Szczotkę (pułkownika US Army w stanie spoczynku, członka Placówki 78 SWAP w Detroit, MI), który będąc członkiem The Matt Urban Memorial Committee poinformował nas o organizacyjnych szczegółach sobotniej uroczystości na cmentarzu w Arlington.

Na drugi dzień z samego rana pojechaliśmy na miejsce uroczystości gdzie spotkaliśmy grupę kolegów z Placówki 12 SWAP, którzy przyjechali z Filadelfii. Przybyło wielu oficjalnych gości m.in. czynni i emerytowani generałowie US Army, pięciu attache wojskowych: francuski, brytyjski, kanadyjski, belgijski i polski, oraz najbliższa rodzina ppłk. Matta Urbana, tj. jego żona, córka i wnuczka. Spora grupa członków SWAP i reprezentacja Korpusu Pomocniczego Pań wzbudziła duże zainteresowanie. 

Uroczystość z ceremoniałem wojskowym sprawnie poprowadzili emerytowani major general Marvin G. Back i płk Chester Szczotka. Drogę życiową ppłk. Matta Urbana i jego dokonania wojskowe przedstawił historyk prof. Thaddeus Radzilowski.

Na grobem Matta Urbana w hołdzie od naszej organizacji pochylił się sztandar Placówki 99 SWAP w Harrison, NJ, a polski attache wojskowy w Waszyngtonie gen. bryg. Jarosław Stróżyk złożył wieniec wykonany z biało-czerwonych kwiatów. 

W uroczystości w Arlington wzięli udział weterani z następujących Placówek: 

Pl. 12 w Filadelfii, PA; 
Pl. 21/201 w Nowym Jorku, NY;  
Pl. 24 w Bridgeport, CT;
Pl. 51 w Jersey City, NJ;
Pl. 99 w Harrison, NJ;
Pl. 111 w New Britain, CT;
Pl. 119 w Hartford, CT
Pl. 123 w Nowym Jorku, NY

Z władz SWAP obecni byli: Wincenty Knapczyk - naczelny komendant; Anthony Domino- I-szy wice komendant naczelny; Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP; Zbigniew Rostkowski - komendant Okręgu IV SWAP; Helena Knapczyk - naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP i Janina Rożyńska - prezeska Okręgu IV Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP.
 

Teofil Lachowicz
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

.


.

.

..

.
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved