XXXII Walny Zjazd SWAP i KPP, 22-23 maja 2015

W dniach 22-24 maja 2015 r. odbył się XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz Korpusu Pomocniczego Pań.  Główne obrady, którym  przewodniczył kol. Antoni Chrościelewski, toczyły się w dniach 22-23 maja w hotelu Hilton Meadowlands w East Rutherford, NJ. 

Walny Zjazd wybrał władze SWAP i KPP na trzyletnią kadencję. Naczelnym Komendantem SWAP ponownie został wybrany Wincenty Knapczyk - weteran II wojny światowej, b. zesłaniec syberyjski, żołnierz II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Dotychczasowy Zarząd Główny SWAP został zaakceptowany na kolejną trzyletnią kadencję w składzie: Wincenty Knapczyk - naczelny komendant, Anthony Domino - I-szy wice komendant, Krzysztof Tomczak - II-gi wice komendant, Marek Chrościelewski - adiutant generalny, Anita Połczyńska-Zadrożna - adiutant finansowy, Teofil Lachowicz - redaktor "Weterana", Andrzej Maciejewicz - dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP; Komisja Rewizyjna: Andrzej Olszak, Mirosław Płotka, Zbigniew Wrzos. 
Podobnie w dotychczasowym składzie co poprzednio, zostały wybrane na kolejną trzyletnią kadencję władze Korpusu Pomocniczego Pań w składzie: Helena Knapczyk - naczelna prezeska, Maria Stasiewicz - I-sza wice prezeska, Janina Rożyńska - II-ga wice prezeska.

Na zakończenie Walnego Zjazdu, na wspólnym posiedzeniu delegatów SWAP i delegatek KPP, jednogłośnie przyjęto rezolucję, której pełną treść, ku naszemu miłemu zaskoczeniu, cytowały media polonijne i niektóre media w Polsce. 

Po zakończonych obradach, wieczorem miał miejsce bankiet, który swoja obecnością zaszczycili m.in. Jan Stanisław Ciechanowski - szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Jarosław Stróżyk - attache przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, konsul generalna RP z Nowego Jorku Urszula Gacek i główny gość honorowy - Maria Anna Anders, córka gen. Władysława Andersa. 

Ważnym momentem wieczoru była dekoracja Emila Kornackiego (b. żołnierza II Korpusu Polskiego) i Danuty Szlajmer (b. żołnierza AK, uczestniczki Powstania Warszawskiego) medalami "Pro Patria" przyznanymi przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczenia wręczył minister Jan Stanisław Ciechanowski. 

Kol. Emil Kornacki (kawaler orderu Virtuti Militari) otrzymał dodatkowo z rąk gen. Jarosława Stróżyka nominację na stopień majora.

Naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk odznaczył adiutanta generalnego SWAP kol. Marka Chrościelewskiego "Mieczami Hallerowskimi", za szczególne zasługi dla naszej organizacji.

Wszyscy uczestnicy bankietu z wielką uwagą wysłuchali wystąpienia głównego gościa wieczoru pani Anny Marii Anders - córki gen. Władysława Andersa, która m. in. w pięknych słowach podziękowała weteranom za pielęgnowanie pamięci o II Korpusie Polskim, czego najlepszym dowodem jest ufundowanie pomnika jej Ojca w Cassino i sponsorowanie budowy Centrum Informacyjnego na Monte Cassino.

Po wystąpieniu Anny Marii Anders zaprezentowano jej wspomnieniową książkę pt. Córka generała i piosenkarki. Książka wzbudziła duże zainteresowanie, co było widać po długiej kolejce jaka ustawiła się do autorki po autograf.
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

..

 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved