Obchody Święta Żołnierza w 95. rocznicę "Cudu nad Wisłą", 16 sierpnia 2015

Tegoroczne obchody Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie dnia 16 sierpnia, pomimo dużego upału zgromadziło liczne grono uczestników. Swoje pododdziały wystawiły Okręgi Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce: Okręg II , Okręg IV i Okręg X; ponadto Okręg IV Korpusu Pomocniczego Pań, Związek Harcerstwa Polskiego, Kadeci Pułaskiego, oraz poczet sztandarowy byłego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Nr 49 z San Francisco, CA.

Gośćmi honorowymi byli: gen. bryg. Jarosław Stróżyk -  attache przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, płk Jacek Stochel - attache przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku, Urszula Gacek - konsul generalna RP w Nowym Jorku, ppłk Karol Sobczyk - z-ca attache przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem "Husarza - Mściciela" na cmentarzu weterańskim i odmówieniu modlitwy za zmarłych, wszystkie pododdziały przeszły na plac przed sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie miał miejsce uroczysty apel. Po złożeniu wieńców pod kolumną Matki Bożej Hetmańskiej i przeglądu pododdziałów dokonanego przez naczelnego komendanta SWAP Wincentego Knapczyka i gen. Jarosława Stróżyka, "Apelu Poległych", salwie honorowej i odegraniu capstrzyku, odbyła się defilada poprowadzona przez I-szego wice komendanta Okręgu 2. SWAP kol. Anthony Domino.
Podczas koncelebrowanej Mszy św. doskonałą homilię wygłosił nowy naczelny kapelan SWAP ks. dr Andrzej Ostaszewski.

W czasie akademii po Mszy św. główne przemówienie wygłosił główny gość honorowy gen. Jarosław Stróżyk, który naczelnemu komendantowi SWAP Wincentemu Knapczykowi i komendantowi Okręgu 2. SWAP Antoniemu Chrościelewskiemu wręczył pamiątkowe ryngrafy Wojska Polskiego. Ponadto dwóm weteranom 2. Korpusu Polskiego wręczył akta mianowania na stopień porucznika: Janowi Baczyńskiemu z Placówki 119 w Hartford i Pawłowi Dąbrowskiemu z Placówki 111 SWAP w New Britain.

Życzenia weteranom z okazji Święta Żołnierza złożyli: Urszula Gacek - konsul generalna RP w Nowym Jorku (córka weterana 2 Korpusu Polskiego), płk Jacek Stochel - attache przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku, naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk i naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP Helena Knapczyk, która przypomniała, że w tym roku ta zasłużona organizacja obchodzi 90-lecie swojej działalności.

Ważnym punktem akademii było przekazanie do muzeum w Amerykańskiej Częstochowie przez delegację na czele z Krystyną Chciuk (uczestniczka Powstania Warszawskiego) sztandaru rozwiązanego Koła SPK Nr 49 w San Francisco, oraz wręczenie przez naczelnego kapelana ZHP w USA o. Bartłomieja Marciniaka nominacji na stopień instruktora harcmistrza dla ks. Konstantego Pruszyńskiego z Filadelfii. 

Oprawę muzyczną Mszy św. i akademii zapewnił działający przy Polskim Domu Narodowym na Greenpoicie chór Agelus, pod kierownictwem artystycznym Izabeli Grajner-Partyki. 

Staraniem Tadeusza Antoniaka z Placówki 12 SWAP w Filadelfii, można było obejrzeć  w Centrum Pielgrzyma wystawę pt. "Milcząc, wołają" o poszukiwaniach szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w latach 2012-2014. Wystawa w Amerykańskiej Częstochowie czynna będzie do 15 września. 

Tegoroczne obchody Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie zorganizował Okręg 2. SWAP z komendantem Antonim Chrościelewskim na czele.
 

Tekst: Teofil Lachowicz
Zdjęcia: Zygmunt Bielski, Teofil Lachowicz 

Video z tej uroczystości można obejrzeć klikając na link:
https://www.youtube.com/watch?v=wBZeNgNeF9I
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.


.

.

..

.

.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved