Weterani na spotkaniach z prezydentem RP Andrzejem Dudą

W dniach 26-30 września 2015 r. przebywał w Nowym Jorku z pierwszą wizytą nowy prezydent RP Andrzej Duda. Głównym celem wizyty był udział w 70. Ogólnym Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. W programie wizyty zaplanowano także spotkania Prezydenta RP z miejscową Polonią. 

W niedzielę, 28 września prezydent Andrzej Duda uczestniczył we Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, a po jej zakończeniu udał się do pobliskiego parku McGorlick Park, gdzie miało miejsce otwarte spotkanie z licznie zgromadzonymi rodakami, wśród których podobnie jak na Mszy św. w kościele była też grupa członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce m.in. z Placówki 99 w Harrison, NJ i dwóch placówek z Nowego Jorku: Placówki 21/201 i Placówki 123. 

Na zakończenie swojego krótkiego, entuzjastycznie przyjętego przez zgromadzonych przemówienia, prezydent Andrzej Duda wręczył komendantowi Okręgu 2. SWAP Antoniemu Chrościelewskiemu (uczestnikowi bitwy pod Monte Cassino w 1944 r.) flagę, która zawiśnie na ścianie Polskiego Domu Narodowym na Greenpoincie, na której widnieje mural poświęcony Powstaniu Warszawskiemu.

Prezydent Andrzej Duda wręcza polską flagę Antoniemu Chrościelewskiemu. 
fot. PAP/Jacek Turczyk

Weterani z Placówki 99 SWAP w Harrison z komendantem Anthony Domino po spotkaniu z Prezydentem RP w McGorlick Park,  fot. T. Lachowicz

We wtorek, 29 września delegacja SWAP (naczelny komendant Wincenty  Knapczyk, naczelna prezeska Korpusu pomocniczego Pań Helena Knapczyk, 1-wicekomendant Anthony Domino, adiutant generalny Marek Chrościelewski, komendant Okręgu 2. SWAP Antoni Chroscielewski, komendant Placówki 123 Andrzej Pityński, redaktor „Weterana” Teofil Lachowicz) została zaproszona na spotkanie z Prezydentem RP w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Oprócz delegacji SWAP w tym wyjątkowym spotkaniu wzięli też udział b. powstańcy warszawscy: Wanda Lorenc i Mieczysław Madejski. 

Wanda Lorenc i Mieczysław Madejski, fot. T. Lachowicz

Mistrz Andrzej Pityński wręczył Prezydentowi RP dwa albumy o swojej twórczości artystycznej.

Prezydent Andrzej Duda z zainteresowaniem ogląda album pt. Andrzej Pityński. Sculpture.
Z lewej: Andrzej Pityński i Wincenty Knapczyk. Z prawej, Mieczysław Madejski,  fot. T. Lachowicz

Wincenty i Helena Knapczykowie z prezydentem Andrzejem Dudą. fot. T. Lachowicz

Tego samego dnia w wieczornym spotkaniu Prezydenta RP z przedstawicielami polonijnego biznesu, które odbyło się w prestiżowym hotelu Waldorf Astoria na Manhattanie, SWAP oraz Polski Dom Narodowy na Greenpoincie reprezentował Antoni Chrościelewski. 
 
Teofil Lachowicz

Ps. Reportaż TV "Nowego Dziennika" ze spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Polonią na Greenpoincie można obejrzeć pod linkiem: http://www.dziennik.com/wideo/artykul/
reportaz-nd-prezydent-andrzej-duda-na-greenpoincie-09-27-2015 
 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved