Burmistrz miasta Cassino na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku

W tegorocznej Paradzie Pułaskiego, która 4 października 2015 r. przeszła 5 Aleją na Manhattanie, wziął udział jako gość honorowy burmistrz miasta Cassino, Giuseppe Golini Petrercone z żoną Joaną. Oboje przyjechali do Nowego Jorku na zaproszenie Okręgu 2. SWAP i dostąpili zaszczytu maszerowania na czele kolumny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Była to swoista nagroda dla burmistrza Cassino za jego uwieńczone powodzeniem starania o otwarcia zamkniętych od ponad trzydziestu lat pieszych szlaków turystycznych na terenie dawnego, rozległego pola bitwy pod Monte Cassino. W lipcu br. otwarto szlak turystyczny na szczyt Wzgórza 593 na którym stoi okazały pomnik 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Natomiast pod koniec września br. otwarto szlak turystyczny biegnący słynną Drogą Polskich Saperów znaną pod nazwą Cavendish Road na przełęcz "Gardziel" gdzie stoi pomnik Pułku Pancernego "Skorpion", i dalej na San Angelo (zwieńczonym wielkim krzyżem poświęconym żołnierzom 5 Kresowej Dywizji Piechoty) i Albanetę. W dniu otwarcia szlak ten przeszła grupa pond 400 turystów, złożonej głównie, co bardzo cieszy, z włoskiej młodzieży szkolnej.

Tuż po przylocie do Nowego Jorku, 1 października goście z Włoch wzięli udział w miłej uroczystości w oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFUK) przy McGuinness Blvd. na Greenpoincie, gdzie z udziałem weteranów ze SWAP świętowano 10-lecie oddziału oraz rozpoczęcie Miesiąca Polskiego Dziedzictwa Narodowego w USA. Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy PSFUK, otrzymał z rąk burmistrza Petrarcone medal miasta Cassino.  

W programie wizyty były też rozmowy z zarządem Okręgu 2. SWAP w Domu Weterana na Manhattanie, spotkanie z mistrzem Andrzejem Pityńskim w jego pracowni w Johnson Atelier w Hamilton, NJ;  zwiedzanie Manhattanu i przede wszystkim udział w 78 Paradzie Pułaskiego - największej manifestacji polskiej grupy etnicznej na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 

W tegorocznej paradzie największy oddział weteranów ze SWAP wystawił Okręg IV w Connecticut, tj. głównie Placówka 111 w New Britain, Placówka 119 w Hartford i Placówka 124 w Bridgeport. Z Okręgu 2 SWAP najliczniej zaprezentowała się Placówka 99 SWAP w Harrison, NJ. 

Z dalekiego Bostonu przyjechała w błękitnych mundurach reprezentacja Placówki 37 SWAP. W kolumnie weterańskiej maszerowali lub jechali na specjalnym rydwanie również koledzy weterani z Placówki 57 w Jersey City, Placówki 123 w Nowym Jorku i Placówki 21/201 w Nowym Jorku. Jak zawsze pięknie zaprezentowały się koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań, które tradycyjnie zbierały najwięcej oklasków.

W tegorocznej 78 Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku uwidoczniła się ścisła współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce a Związkiem Harcerstwa Polskiego. Wskazywał już na to wygląd weterańskiej kolumny, bowiem na samym jej początku właśnie harcerze nieśli transparent z nazwą organizacji skupiającej polskich weteranów. Harcerzom z nowojorskiej metropolii należą się słowa uznania, ponieważ na tegoroczną Paradę Pułaskiego wystawili liczną reprezentację. Mieli też swój piękny rydwan, na którym jechali najstarsi i najmłodsi członkowie ZHP. O jego wystrój zadbali sami harcerze, a koszta wynajęcia platformy pokrył Okręg 2. SWAP.

Dla członków SWAP i członkiń Korpusu Pomocniczego Pań na długo pozostanie w pamięci sympatyczne spotkanie z gośćmi z Włoch w Domu Weterana Polskiego po paradzie. Zrobiono wówczas wiele wspólnych zdjęć. We wzajemnej konwersacji pomagał Mario Jackowski (znany polski przewodnik w Rzymie), który w roli tłumacza towarzyszył burmistrzowi Petrarcone i jego żonie. Goście z Włoch z uznaniem mówili o dokonaniach polskich weteranów i nowojorskiej Polonii oraz z zachwytem wyrażali swoje opinie o polskiej gościnności. Słowa uznania należą się dla kol. Antony Domino (1-szy wice komendant Okręgu 2-go SWAP), który nadzorował realizację programu i zapewniał logistykę dla gości z Włoch podczas ich pobytu w Nowym Jorku. 
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved