Rada SWAP i XXV Bal Błękitny w Bridgeport, CT

17 października 2015 r. w Bridgeport, CT, miała miejsce doroczna Rada Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz towarzyszący jej na zakończenie XXV Bal Błękitny.

W Radzie SWAP uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, komendanci placówki i okręgów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Równolegle toczyły się obrady Rady Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP.
 
Na początku obrad wszystkim zebranym przedstawiono nowego naczelnego kapelana SWAP ks. dr. Andrzeja Ostaszewskiego.
 
Do najważniejszych postanowień tegorocznej Rady SWAP należy decyzja, aby od przyszłego roku mogli w tym gremium uczestniczyć członkowie zarządów wszystkich Placówek i Okręgów SWAP, ale w czasie głosowania każda Placówka i Okręg mieć będą tylko jeden głos.
 
Po zakończeniu obrad, wieczorem miał miejsce uroczysty XXV Bal Błękitny SWAP, podczas którego naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk dokonał aktu zaprzysiężenia nowego członka SWAP - panią Konsul Generalną RP w Nowym Jorku Urszulę Gacek. Pani konsul została przyjęta w szeregi SWAP, jako tzw. Heritage Members, ponieważ jej ojciec, Bolesław Sauc, był żołnierzem II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.

Życzenia dla SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań w krótkich wystąpieniach złożyli złożyli: Urszula Gacek - Konsul Generalna RP w Nowym Jorku; płk Jacek Stochel - attache przy Stałej Misji RP przy ONZ w Nowym Jorku; Janusz Kocur – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Connecticut i inni.
 
W związku z jubileuszem 90-lecia Korpusu Pomocniczego Pań zaprezentowano nowo wydaną książkę pt. Agnieszka Wisła i działalność Polek w Ameryce na rzecz ochotników i weteranów Błękitnej Armii. Autorka książki dr Anitta Maksymowicz w swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała Okręgowi 2. SWAP za przyznane jej stypendium naukowe oraz Fundacji SWAP, która sfinansowała wydanie książki. Autorka egzemplarz swojej książki wręczyła Helenie Knapczyk - naczelnej prezesce Korpusu Pomocniczego Pań, która w krótkim wystąpieniu naświetliła zebranym dokonania Agnieszki Wisły, założycielki tej organizacji.
 
Książka dr Anitty Maksymowicz spotkała się z dużym zainteresowaniem, wszystkie egzemplarze przywiezione do Bridgeport zostały sprzedane a do autorki ustawiła się długa kolejka po autograf.

XXV Bal Błękitny SWAP uświetnił występ Zespołu Tanecznego Orlęta z Bridgeport, który wystąpił w pięknych strojach, m.in. z regionu Mazowsze, ufundowanych przez Okręg 2. SWAP.
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE


.

.

.

.


.

.

..

.

.

.

.

.

.


.

.

..

.

.

..

..

.

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved