STOWARZYSZENIE WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE
 

ZARZĄD GŁÓWNY 

119 East 15th Street 
New York, NY 10003 
tel. 212-358-0306; 
email: info@pava-swap.org
 

Ks. Bp. Sławoj Leszek Głódź - Honorowy Naczelny Kapelan 
 

Oficerowie: 

Krzysztof Wieliczko - Naczelny Kapelan  
Wincenty Knapczyk - Naczelny Komendant  
Anthony Domino - I-szy Wicekomendant  
Krzysztof Tomczak - II-gi Wicekomendant  
Marek Chrościelewski - Adiutant Generalny  
Anita Połczyńska-Zadrożna - Adiutant Finansowy  
Andrzej Maciejewicz - Dyrektor Wykonawczy Fundacji SWAP  
 

Dyrektorzy: 

Roman Bucoń - komendant Okręgu I -  (rejon Chicago, IL)  
Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu II - (rejon Nowego Jorku, NY)  
Zbigniew Rostkowski - komendant Okręgu IV - (rejon New Britain, CT)  
Krzysztof Kulesza - komendant Okręgu VI - (rejon Detroit, MI)  
Jan Surowiec - komendant Okręgu VIII - (rejon Bostonu, MA)  
Zdzisław Wojciechowski - komendant Okręgu IX - (rejon Cleveland, OH)  
Antoni Płotka - komendant Okręgu X - (rejon Filadelfii, PA)  

 

Komisja Rewizyjna: 

Andrzej Olszak, Mirosław Płotka, Zbigniew Wrzos  
 

Redaktor "Weterana" - Teofil Lachowicz 
 
 

Powrót do strony głównej

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved