STOWARZYSZENIE WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE
 

ZARZĄD GŁÓWNY 

119 East 15th Street 
New York, NY 10003 
tel. 212-358-0306; 
email: info@pava-swap.org
 

Arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź - Honorowy Naczelny Kapelan
O. Krzysztof Wieliczko - Honorowy Naczelny Kapelan
 

Oficerowie: 

Andrzej Ostaszewski - Naczelny Kapelan 
Wincenty Knapczyk - Naczelny Komendant
Jerzy Markiewicz - I-szy Wicekomendant 
Krzysztof Tomczak - II-gi Wicekomendant 
Marek Chrościelewski - Adiutant Generalny 
Zygmunt Bielski - Adiutant Finansowy 
Andrzej Maciejewicz - Dyrektor Wykonawczy Fundacji SWAP 
 

Dyrektorzy: 

Roman Bucoń - komendant Okręgu I -  (rejon Chicago, IL) 
Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu II - (rejon Nowego Jorku, NY) 
Zdzisław Jakubowski - wicekomendant Okręgu IV - (rejon New Britain, CT) 
Krzysztof Kulesza - komendant Okręgu VI - (rejon Detroit, MI) 
Zdzisław Wojciechowski - komendant Okręgu IX - (rejon Cleveland, OH)
Antoni Płotka - komendant Okręgu X - (rejon Filadelfii, PA) 
 
 

Komisja Rewizyjna: 

Zbigniew Wrzos (przewodniczący), Mirosław Płotka, Jan Zieliński. 
 

Redaktor "Weterana" - Teofil Lachowicz 
 
 

Powrót do strony głównej

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved